S. Navrkal: Spojení, které přináší užitek Blansku a jeho občanům

27. 9. 2018

Jihomoravský kraj se dlouhodobě snaží být co nejlepším partnerem pro města a obce a nejinak je tomu i v případě města Blanska. Klub KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, v němž Blanensko reprezentuji, v poslední době podporoval celou řadu konkrétních aktivit pro zlepšení kvality života v Blansku.

Nechci zde vyjmenovávat kompletní výčet projektů a oblastí, které jsem společně s klubem KSČM pro blanenské obyvatele podpořil, ale dovolím si připomenout ty hlavní. Začal bych oblastí zdravotnictví, protože právě zdraví je tím nejdůležitějším, co člověk má. Jsem tedy rád, že kraj s mou podporou směřuje každoročně nemalé finanční prostředky na přístrojové vybavení Nemocnice Blansko, která má své nezastupitelné místo v základní síti zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. Občané si zaslouží špičkovou zdravotní péči a jsem hrdý na to, že tomu můžeme jako KSČM napomáhat.

Celou řadu občanů denně trápí otázka dopravy a dopravní obslužnosti. Ať už cesta do školy, k lékaři, do práce nebo jen nedělní projížďka na cyklostezce, by podle mého soudu měla být kvalitní, rychlá a levná. Ani v této oblasti by se mnohé v Blansku nemohlo uskutečnit bez spolupráce s Jihomoravským krajem – třeba přemostění řeky Svitavy a železničního koridoru na staré Blansko. To naše město realizuje na základě společného memoranda s krajem v hodnotě několika set milionů korun. Dobrá spolupráce se projevila též při opravě průtahu města, nebo v otázce napojení našich cyklostezek na krajskou síť.

Stranou nezůstávají ani kulturní projekty, z nichž celou řadu podporuje právě Jihomoravský kraj. KSČM se v tomto ohledu snaží, aby byly podpořeny projekty pro všechny věkové skupiny a z města Blanska bylo skutečně okresní centrum i v oblasti kultury. Komunisté v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje stáli též u podpory sportu – a to jak v oblasti vybavenosti (nová tribuna pro fotbalisty), tak pro oblast provozu (např. baseballisté), ale i na reprezentaci Blanska a jižní Moravy – kupř. v biketrialu. Samozřejmě za KSČM mají zelenou všechny projekty, které pomohou rozhýbat mládež a vytvoří takové podmínky, aby byl sport dostupný pro všechny.

Jak vidíte, je celá řada společných zájmů kraje i města, a to jsem ještě nepřipomenul třeba oblast sociální, kde kraj navýšil počet míst v domově seniorů. Věřím proto, že toto úspěšné propojení komunální a krajské úrovně bude i nadále pokračovat, neboť je to především v zájmu Blanska a jeho obyvatel.

Autor: 
Stanislav Navrkal, zastupitel města Blanska i Jihomoravského kraje