J. Valenta: ASEP 10 - Asijsko-evropské parlamentní přátelství

1. 10. 2018

V minulém týdnu se v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnilo již desáté setkání v rámci Asijsko-evropského parlamentního partnerství (ASEP), kterého se za Českou republiku zúčastnili místopředseda Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR Jiří Valenta z KSČM a jeho výborový kolega Adam Kalous z hnutí ANO 2011. Hlavním cílem jednání byly podpora spolupráce a posílení vztahů mezi Evropou a Asií, a to v nezbytném demokratickém rozměru. Parlamentní dimenze zmíněné akce úzce souvisí s následným konáním summitu hlav států a vlád “ASEM”, pod názvem “Globální partnerství pro globální výzvy”, na kterém bude zastupovat naši zemi v Bruselu 18. a 19. října, mezi 53 zeměmi Evropy a Asie, Ruska, Austrálie a Nového Zélandu, předseda vlády Andrej Babiš.

          Z výsledné deklarace jednání ASEP, které bude vrcholné schůzce státních představitelů odesláno, lze zmínit ocenění kolektivního úsilí zemí v podpoře bezpečnějšího životního prostředí, v přístupu ke vzdělání pro všechny, což ještě není v některých asijských státech zcela běžné, větší potravinové bezpečnosti či například většího prostoru pro svobodu projevu.

         Delegáti jednomyslně zdůraznili nutnost definice společného zájmu Evropy a Asie, zejména při zaměření se na terorismus, staré a nové konflikty, uprchlíky, migraci, či například humanitární krize.

          Celosvětový význam obou kontinentů, kdy společně představují 60 % světové populace a 60% světového HDP, by se měl také odrazit v ustavení stálého organizačního výboru, který by zajišťoval pravidelné kontakty a efektivnější prosazování společných aktivit na parlamentní úrovni.

         Zástupci národních parlamentů, společně s některými přítomnými europoslanci, také vyjádřili velké znepokojení z obrovského rozsahu přírodních pohrom a jejich následků, jimž jsou vystaveny miliony lidí a mj. se shodli i na tom, že pozornost by měla být zaměřena na vztah mezi klimatickými změnami a fenoménem uprchlictví.

        Dále byla účastníky vzpomenuta a vyzdvižena Všeobecná deklarace lidských práv OSN, a její 70. výročí. Vznesen byl požadavek bezpečnostní spolupráce, jejímž cílem musí být zajištění míru a stability a předcházení konfliktům mírovými prostředky. Pozitivně tak byly, v tomto ohledu, kvitovány Jaderná dohoda s Iránem (Joint Comprehensive Plan of Action) a poslední vývoj vztahů se Severní Koreou, na straně druhé byly naopak vyjádřeny obavy o osud Rohingů v Myanmaru.

          Co se týče obchodních vztahů, účastníci setkání zdůraznili volný a spravedlivý obchod s klíčovou rolí Světové obchodní organizace (WTO) a společně varovali před zaváděním protekcionistických opatření omezujících obchod a investice mezi evropskými a asijskými zeměmi.

     Zmínit je však nutno i témata, na kterých mezi jednotlivými zeměmi a jejich zástupci nepanoval jednotný názor. K těm patřila reforma Světové obchodní organizace, migrace, situace na Korejském poloostrově či například bezpečnost a svoboda v kybernetickém prostoru.

Fotogalerie

Autor: 
Jiří Valenta, poslanec PSP ČR za KSČM