6. říjen: Nejvýznamnější den pro armádu

5. 10. 2019

U příležitosti 75. výročí Karpatsko-dukelské operace (září-říjen 1944) a začátku osvobozování Československa od fašistické okupace se 3. října v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo slavnostní setkání s veterány druhé světové války a Československé lidové armády.

Všichni řečníci poukazovali na to, jak velmi lehce se nyní dezinterpretují dějiny, a toto bude mít vzhledem k blížícímu se výročí osvobození a vítězství ve druhé světové válce stoupající tendenci. »Žijeme v divné době, kdy se začíná měnit historie, kterou píší poražení,« poznamenal k tomu bývalý ministr a diplomat Jaroslav Bašta. Ukázkou toho je spor o úlohu maršála I. S. Koněva. »Nesmí nám být jedno, jak se vykládají dějiny. Dělejme aktivně vše pro to, aby se neměnil výklad historie,« připojil se člen Klubu generálů Slovenské republiky genmjr. Svetozár Naďovič.

Šestý říjen 1944, kdy českoslovenští vojáci poprvé překročili hranici své vlasti, považuje první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip za nejvýznamnější den pro ČSLA a Armádu ČR. »Společný boj Čechoslováků a Rudé armády měl smysl, byl to boj za svobodu, za mír a jiné uspořádání Evropy a světa,« uvedl ve svém projevu.

Někdejší člen vlády Miroslav Grégr, jehož otec brigádní generál in memoriam Emil Grégr byl přímým účastníkem bojů Karpatsko-dukelské operace, ocenil, že se nachází »ve společnosti slušných lidí«. S pokorou poděkoval všem živým a mrtvým, kteří nasazovali své životy za porážku hitlerovského Německa. Slovenský vojenský historik docent Jozef Bystrický, syn povstaleckého důstojníka, připojil historickou přednášku, v níž vysvětlil, jak lživé je tuto operaci očerňovat slovy, že prý »byla příliš krvavá«. Boje byly těžké, průměrné denní ztráty činily 2478 rudoarmějců a 112 vojáků čs. armádního sboru. Avšak při vylodění v Normandii a v následujících bojích zahynulo denně 4804 angloamerických vojáků! Účastníky Dukelské operace generály Ludvíka Svobodu a Karla Klapálka považuje Bystrický za nejvýznamnější české generály 20. století.

V hledišti zasedla také Svobodova dcera, profesorka Zoe Klusáková Svobodová, a Věra Holuběva Biněvská, jež již ve věku 14 let vykonávala v 1. čs. armádním sboru činnost radistky. Setkání zakončil slavnostní koncert.

U příležitosti 75. výročí Karpatsko-dukelské operace, která měla spojit povstalecké síly SNP se sovětskou armádou a čs. vojáky, se v neděli 6. října od 18 hodin uskuteční akce Sto karafiátů pro Koněva. Květiny budou položeny k pražské soše maršála Koněva, který byl také účastníkem této operace. Podle informací jednoho z organizátorů Jiřího Horáka budou zajištěny na místě.

Fotogalerie

Autor: 
mh
Zdroj: 
ihaqlo.cz