Volarské setkání KČP

19. 9. 2019

Volarské slavnosti 2019 - setkání pohraničníků se uskutečnilo 14. září. Zúčastnili se ho, mimo jiných účastníků, předsedkyně a členové OV KSČM a KČP Strakonice. Vzácnými hosty setkání byli Alexander Stepanov-předseda koordinační rady ruských krajanů v ČR s doprovodem a Zdeněk Dragoun-místopředseda Všeslovanského výboru, z.s.

Po uvítacím projevu předsedy NR KČP, z.s. Gustava Janáčka následovaly neformální rozhovory spojené s fotografováním a kulturní vložkou.

V průběhu rozhovorů byli přítomní hosté pozváni předsedkyní OV KSČM Marií Pavlovičovou na návštěvu a prohlídku Strakonic a pozvání bylo s díky přijato.

Společné setkání obohatilo vystoupení volarského pěveckého souboru a pěvecké vystoupení Alexandra Stepanova. Alexandr Stepanov zazpíval několik písniček a například s písní Katuša rozezpíval celý sál.

Autor: 
Marie Pavlovičová, předsedkyně OV KSČM Strakonice
Zdroj: 
+ foto: vlastní