Josef Šlehobr: Je morální novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi?

3. 9. 2019

Můžeme pokládat novelu k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za morální v celkové představě správného společenského jednání? Je novela zákona nejen morální z hlediska všeobecné představy o správném jednání ve společnosti, ale také z právního hlediska správná? Jaké rozhodnutí očekávají občané od ústavní soudu naznačuje ... 

Odpově naleznete v blogu Josefa Šlehobra v Píseckých postřezích dne 2. září 2019: https://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/blog-josefa-slehobra-moralnost-nov...

Autor: 
JK, foto archiv
Zdroj: 
Písecké postřehy+vlastní