Cenzurování a potlačování nepohodlných názorů se nevyhýbá ani Písku

5. 8. 2019

Svědčí o tom i příběh dlouholetého přispěvatele Píseckých listů JUDr. Josefa Šlehobra.

Z našeho rozhovoru s ním vyplynuly zajímavé informace, které v současné době viditelně přesahují hranice okresu. Redakce našeho webu nikoho nehodnotí a neposuzuje. Jen umožnila zprostředkovat názor občana, který tuto možnost nedostal tam, kde ji doposud měl.

„Po devítileté spolupráci“ uvedl JUDr. Josef Šlehobr, „mi nebylo umožněno svobodně vyjadřovat své názory na webových stránkách Občanské sdružení Písecký svět z. s. (dále jen Písecký svět). Tato možnost mi byla odňata a dokonce zrušena registrace. S oficiálně sděleným důvodem porušování kodexu přispěvatelů se neztotožňuji. Domnívám se, že hlavním důvodem je zabránit mi v publikování nepohodlných, odlišných a kritických názorů na mnohé písecké události a nejen na ně. Přitom webové stránky Píseckého světa mají jako součást svého loga dovětek „svobodný prostor pro vaše názory“ a v jiné části uvádějí, že „nejsou svázány s žádnou politickou stranou, hnutím ani s jinými skupinovými zájmy“.

JUDr. Josef Šlehobr má za sebou rozsáhlou publikační činnost, je autorem asi dvanácti set článků a komentářů. Jeho spolupráce s Píseckým světem začala na začátku roku 2010. Povzbudil ho k tomu dopis redaktorky Píseckého světa po následující výzvě: "Ráda bych vyjádřila podporu Vaší snaze o nápravu věcí veřejných. Vaše texty zveřejňované v Píseckých postřezích podle mého názoru výrazně přispívají ke kultivaci občanské společnosti". Řada jeho článků byla zveřejňována, jiné naopak po jisté době opakovaně mazány, až zcela náhodou zjistil, že jeho registrace na webu byla zrušena. Přitom si není vědom, že by porušoval jimi daná pravidla, když publikační činnost by měla vést k posilování a rozvoji občanské společnosti…, ale taková nemůže existovat jen na jednostranných názorech.

Pane doktore, kde a čím jste asi vzbudil nevoli redakce Píseckého světa?

„Přišel jsem na to pomalu, ale spolehlivě. Vraťme se k nedávné historii prezidentských voleb a k posouzení „nestrannosti“ redaktora Píseckého světa. Faktem je, že v prvních i druhých prezidentských volbách (2013, 2018) byl zvolen Miloš Zeman. K jejich výsledkům redaktor Martin Zborník napsal 28. 1. 2018 článek „V Písku i podruhé vyhrál Karel“ a vyjadřuje hrdost nad tím, že žije ve městě, kde Miloš Zeman nevyhrál.

Tehdy jsem v reakci na jeho článek napsal, oponentní názor, že „Karel Schwarzenberg prohrál z vůle voličů“. Tento článek mi již Písecký svět nezveřejnil. Od této doby mi už nezveřejnil žádný článek. Stal jsem se nedobrovolně jen přispěvatelem komentářů k článkům jiných autorů. Dál byly mnohé komentáře k nim mazány.

Obrátil jsem se proto na redakci Písecké postřehy, která článek bez problémů zveřejnila a neshledala v něm nic nepatřičného.“

Můžete uvést další důvody a příklady postojů redakce tohoto webu?

„Z mého pohledu je to adorace jednoho názorového směru redakce Písecký svět a snad i jistý aktivní podíl na zbytečném názorovém rozdělování nejen písecké společnosti. Dochází k viditelnému nedodržování vlastních pravidel, jednostrannému zaměření a uvádění čtenářů v omyl. Opírám se opět o část preambule Píseckého světa.

„Co je Písecký svět? Nezávislý server Písecký svět přináší od května 2009 veřejnosti informace a názory o dění ve městě Písku a okolí. Není svázán s žádnou politickou stranou či hnutím ani s jinými skupinovými zájmy. Všem občanům města Písek otevíráme virtuální prostor pro svobodné vyjádření“.

Naopak svázanost s jistým hnutím a skupinovými zájmy je více než patrná. Konkrétním příkladem, jak jsem pochopil až později, je možná příklon a aktivní činnost ve prospěch Milionu chvilek pro demokracii. Tedy svázanost s jedním hnutím a skupinovými zájmy“.

Můžete uvést další podrobnosti?

„Toto spojení se začalo projevovat velmi nenápadně možná už rok před první demonstrací v Písku. Na titulní straně webu Píseckého světa byl v pravém horním rohu umístěn banner s nápisem Milion (již odstraněn). Po otevření začal blikat červený rámeček s plným názvem Milion chvilek pro demokracii. Po kliknutí se objevil dotazník k vyplnění údajů - jméno, bydliště, souhlasíte s Milionem … a ještě něco jako příspěvek, ale tím to skončilo. Objevil se mi nápis „VY JSTE a moje e-mailová adresa“. Takže pro mne šmitec. Pochopil jsem, že jsem zaškatulkován, že tento způsob může být používán k náboru a registraci osob, které potom budou využívány a možná zneužívány, snad i k účelovým hromadným akcím. Reagoval jsem a napsal komentář, že je to buď forma podprahové reklamy, nebo konspirativní způsob registrace zájmových osob a že ta konspirace je zbytečná. Přeci se nikdo nemusí stydět za svůj názor a lásku k demokracii. Tento komentář mi byl smazán pro porušení Kodexu přispěvatelů. Jenže Písecký svět zřejmě tu konspiraci potřeboval.“

Jak jste na toto zjištění reagoval?

„Tentokrát jsem se odvolal a uvedl, že jsem nic neporušil a žádal omluvu. Do odvolání jsem ještě přidal, že jsem od Píseckého světa neobdržel odpovědi ani na dřívější otázky. Například kdy a kde před dvěma lety chválila Marie Benešová Babiše a v čem spočívá její nebezpečí pro demokracii. Takže jsem napsal, že demonstranti z Písku by mohli být vtaženi do různých akcí na základě nepravdivých informací.

Předseda výboru spolku a redaktor Martin Zborník mne nařkl, že šířím fake news a vyzval, abych označil zdroj. To nebyl problém. Zdrojem byl bývalý „nadřízený” Marie Benešové advokát Miroslav Kříženecký z doby působení na MS ČR. Ten mi potvrdil, že Marie Benešová v žádném případě neohrožuje demokracii a je nesmysl, že by ovlivňovala justici a Babišův případ už vůbec ne.

Dále jsem poukázal na řadu dalších článků - fake news ze strany redaktorů Píseckého světa, například volby, filmovka… Je zajímavé, že tyto články byly po mé kritice odstraněny a nejsou ani v archivní části webu. Toto se v jiných případech nestává.

Jak dále reagovala redakce Píseckého světa?

„Redaktor Martin Zborník mi odpověděl, že se jen dokola snažím dehonestovat snahy celého hnutí (jakého hnutí?) a pokračoval zajímavým přirovnáním: Před 30 lety tam nebylo o moc více lidí a vedlo to k celospolečenskému převratu.

Tato slova vybízejí k zamyšlení, jak jeho přirovnání chápat? Jde snad o svržení prezidenta a předsedy vlády, nebo odvolání ministryně vlády, jak zaznívalo na demonstracích? Nebo snad, že „Sametový převrat“ v listopadu 1989 ještě ani dnes nenaplnil očekávání skupinek lidí a ty to chtějí tímto způsobem zvrátit?

Za nějakou dobu jsem obdržel oficiální odpověď na mé odvolání cestou emailu od redaktorky Zdeňky Jelenové. Cituji:

„Oznamuji, že redakce rozhodně nechystá žádnou omluvu na Vaši adresu. O tom, jaké příspěvky a jaké přispěvatele necháme zveřejněné na NAŠICH webových stránkách, budeme skutečně a opravdu rozhodovat MY a ještě dodává, že relevantní jsou pro nás v tomto směru výhradně názory právoplatných členů redakce a registrovaného spolku Písecký svět, mezi něž Vy nepatříte“.

„Pochopil jsem,“ říká JUDr. Josef Šlehobr, že mezi ně nepatřím. Nepatřím nejen z formálního důvodu (ne) členství, ale hlavně pro své názory. Za poznaného stavu bych ani mezi ně patřit nechtěl. Z veřejných zdrojů se až příliš často setkávám s tím, že česká společnost je stále více konfrontována s cenzurními pokusy těch, kteří ovládají média. Místo svobodného vyjadřování názorů nám vnucují jen jeden „správný“ a Písecký svět k nim, bohužel, patří. S politováním konstatuji, že se tyto negativní jevy nevyhnuly ani okresnímu městu Písek.“

Autor: 
Josef Kovařík, člen redakce OV KSČM Písek
Zdroj: 
Vlastní