S. Marková: Boj za peníze na zdravotní péči pro pacienty nikdy nekončí

19. 12. 2018

Letos má díky navýšení plateb za státní pojištěnce - děti, důchodce, maminky na mateřské a další - přijít do systému veřejného zdravotního pojištění o zhruba tři miliardy korun více než loni. Celkem se očekává, že zdravotní pojišťovny získají v roce 2018 z plateb za státní pojištěnce 68,3 miliardy korun při celkových příjmech systému 301 miliard korun. Schváleno je už i další navyšování plateb státu v letech 2019 i 2020. Nyní ministerstvo zdravotnictví navrhuje změnit výpočet v zákoně pro příští roky tak, aby se platby navyšovaly automaticky podle růstu průměrné mzdy. Tedy přesně to, co KSČM opakovaně předkládala v minulém volebním období. Tehdy to bylo odmítnuto právě těmi, kteří to dnes prosazují. Sláva prozření! Pokud by byl návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění schválen, stát by za státní pojištěnce platil 13,5 procenta ze čtvrtiny průměrné hrubé mzdy. Podle odhadu ministerstva zdravotnictví by to v roce 2021 přineslo meziročně 14 miliard korun navíc. V dalších letech pak 3,5 miliardy korun navíc. Tyto finanční prostředky jsou nezbytné vzhledem k tomu, že pacienti potřebují stále modernější léčebné metody, léčivé přípravky a přístroje. Narůstají také oprávněné požadavky na vzdělávání, a hlavně na odměňování zdravotnických pracovníků.

Současná právní úprava nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů do zdravotního pojištění, protože vláda může sama měnit platbu za státní pojištěnce na příští rok. Vzpomeňme na zmrazení těchto plateb v době asociální pravicové vlády, která tak chtěla pacienty připravit na nutnost si zdravotní péči platit. Současný návrh ministerstva zdravotnictví posiluje příjmy zdravotního systému a aspoň částečně naplňuje požadavek na přibližování celkových výdajů na zdravotnictví k průměru evropských zemí v OECD, tedy 9 %. Garantováno je poté pravidelné navyšování i v dalších letech, přičemž dopady na státní rozpočet lze považovat za přiměřené, realizovatelné a odpovídající potřebám navyšování zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění. Jde především o zachování i posílení principu solidarity, na kterém je náš systém veřejného zdravotního pojištění založen. Tyto finance také pomohou zmírnit současnou personální krizi, která ochromuje české zdravotnictví a samozřejmě zkvalitnění zdravotní péče pro pacienty. O to více je zarážející, že ministerstvo financí, vedené také Hnutím ANO, prosazuje nižší automatickou valorizaci podle jiného výpočtu založeného na vývoji HDP. Mechanismus MZ považují dokonce za dlouhodobě neudržitelný, prý z důvodu růstu průměrné mzdy. V roce 2030 by návrh resortu zdravotnictví znamenal celkovou platbu za státní pojištěnce 123 miliard korun a návrh financí 109 miliard korun, v roce 2050 by šlo o částky 300 miliardy podle návrhu resortu zdravotnictví nebo 192 miliardy, jak navrhuje ministerstvo financí. Strážce státní pokladny by šlo možná chápat, kdyby se nejednalo o tak důležitou věc, jako je zabezpečení potřebné moderní zdravotní péče o všechny občany České republiky bez toho, že by se navyšovala jejich spoluúčast v podobě poplatků, doplatků, přímých plateb či různých druhů připojištění.

KSČM proto nyní opět předložila svůj návrh na automatické navyšování plateb za státní pojištěnce. Pan ministr A. Vojtěch to může brát třeba jako malý vánoční dárek od komunistů pro pacienty a celé české zdravotnictví.  

Autor: 
Soňa Marková , stínová ministryně zdravotnictví za KSČM