Pavel Kováčik: Horka ovlivňují stav vody

31. 7. 2018

Voda se stává velkým problémem. Zásoby spodních vod klesají. Horko a sucho způsobuje znečištění povrchových vod, ve kterých se množí různé organické látky a nastává situace, kdy je těžké z takovéto vody realizovat vodu pitnou a odborníci varují, že se kvalita vody dostává na limitní hranici. Jsou však i další segmenty, které vodu poškozují. Například hnojiva, které přívalové deště splachují a ty se tak dostanou až do nádrží. Vody je málo a takovéto „živiny“ prospívají vodnímu květu. Řasy a sinice, případně pesticidy, jsou pro zpracovatele vody problém. U spodních vod, kam se pesticidy dostávají, je v některých oblastech tato situace alarmující. Podzemní vody tvoří zhruba 47 % pro výrobu pitné vody. Odborníci navrhují různá řešení. Například tzv. šedou vodu, to je vyčištěná odpadní voda. Jde o to, že vodu např. z koupelny lze použít ke splachování WC. Budoucnost pro velké aglomerace je i v recyklaci vody. Voda se stala strategickou surovinou. Proto je nutné věnovat hospodaření s vodou maximální pozornost. Kvalitu pitné vody hygienici i zpracovatelé pečlivě hlídají. Přesto je však třeba přírodě pomoci. Jinak totiž může dojít k nenávratnému poškození vodních zdrojů, což by bylo pro nás pro všechny katastrofa.

Autor: 
Pavel Kováčik, poslanec a předseda poslaneckého klubu KSČM Poslanecké sněmovny PČR