L. Luzar: Dozorčí rady

5. 12. 2018

V rámci volebních kampaní slibují především nově vzniklá politická hnutí a strany, že namísto rozdávání velmi dobře placených politických trafik v dozorčích radách státních i městských firem všem, které tak nějak koaličně nebo jinak politicky prostě potřebují profíky, které vyberou na základě důkladného výběrového řízení. A jak můžeme vidět po komunálních volbách, důkladné vymetání a úklid na těchto pozicích probíhá okamžitě. Zářným příkladem je Praha. Pražští Piráti sice vypsali výběrová řízení na místa, která jim v dozorčích radách připadla, ale čistky je prý nutno provést hned. A tak podle tiskové zprávy budou jejich nominanti vždy zasedat dočasně, a to jen do doby, než budou vybrána ta správná, finální jména. Bude bezpochyby zajímavé sledovat, kolik se těchto jmen po daném výběrovém řízení změní.

Skutečnost, že členem dozorčí rady by měl být odborník, ale nelze rozporovat. Dozorčí rada přeci dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů a to, zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami. Dále dozorčí rada přezkoumává účetní uzávěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Pokud všechny tyto činnosti daný člen provádí zodpovědně, je tato funkce samozřejmě i velmi náročná na čas.

Pokud jde o firmy městské nebo státní, měl by mít občan samozřejmě právo na to, aby si byl jist, že jsou spravovány a kontrolovány dobře. Ale kdo vůbec ví, že obsazování postů v městských či stáních firmách hraje obrovskou roli při sestavování koalic? Ano, většinou známe zvolené vedení města, ale víme, koho nám vybralo do dozorčích rad městských podniků? Nestaly se právě v našem městě jen nástrojem politického handlu a odměny za výkon této funkce jen uspokojením těch peněz chtivých za správné zvednutí ruky v radě nebo zastupitelstvu?

KSČM deklaruje v těchto podnicích zřizovaných městy, kraji a státem nutnost jasné a transparentní politické zodpovědnosti. A tato zodpovědnost nemůže byt úplná bez účasti opozice. A proto KSČM trvá na své účasti v dozorčích orgánech a jasně i historicky doložitelně tuto svou roli bere velmi vážně a nenechává se korumpovat zájmy kapitálu, ale vždy stojí na straně občanů. Tento kategorický postoj je ale trnem v oku mnohým a bohužel i Pirátům, kteří v uplynulých komunálních volbách mnohde uspěli, ale přijali v této oblasti rétoriku ODS. Jakoby si neuvědomovali, jakou reputací ODS disponuje a pokud si myslí, že “kmotři” vyhynuli, mohu je ubezpečit, že tomu tak není. Pouze se stáhli do stínu. Protože peněz lehce nabývaných se nikdo jen tak nechce vzdát.

Autor: 
Leo Luzar, poslanec PSP ČR za KSČM