J. Kohlíček: Jak zabránit zvyšování cen elektřiny

1. 3. 2019

Elektrická energie je nesporně krví průmyslu i společnosti. Pokud se podaří některé zemi zajistit si levnější energii, získá tím proti ostatním státům komparativní výhodu. To je hlavni důvod, proč se Norsko z chudého státu na počátku 20. století změnilo v jednu z nejbohatších zemí světa. Prudké toky ve fjordech i dnes umožňují instalaci mnoha vodních elektráren a mimo jiné dávají i dostatek elektrického proudu pro rychlý rozvoj elektromobility.

Pokud se náš stát rozhodl stanovovat cenu elektřiny na burze na základě obchodování s několika procenty instalovaného výkonu a navíc chce, na základě ne zcela technicky zvládnuté změny energetické základny v Německu, podporovat rychlý nárůst ceny elektřiny, pak něco není v pořádku.

Postupný odklon od uhlí v České republice je sice nutností, v Německu si však politici předepsali Energiewende, příliš smělý přechod od jádra a fosilních paliv k obnovitelným zdrojům, přičemž dnes momentální zvýšenou spotřebu uhlí kryjí dovozem a zvýšené emise oxidu uhlíku jim nevadí. Hlavně, když zabrání nebezpečí zničení jaderných bloků uprostřed Německa vlnou tsunami či po zemětřesení. A i kvůli této nesmyslné úvaze se má v České republice výrazně zvyšovat cena elektřiny?

Mám jiné řešení, zkusme raději odpojit cenu energie v tuzemsku od těchto nesmyslů, podobně jako to udělali v Polsku, a připravme urychleně dostavbu Temelína a Dukovan. Zabraňme dalším tunelům jako byl například ten solární, jehož jediný přínos představovaly velké zisky solárních baronů.

Zkusme využít potenciál našich vodních toků a podpořme rozvoj výroby teplé vody vakuovými kolektory stejně jako instalace malých fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů. Připravme program na využití vodíku a návazně podpořme vývoj, výrobu a prodej vozidel s vodíkovými články. Nenechme si vnutit fabulaci, že rychlý nárůst ceny elektřiny je přirozený a nezbytný. Vyzývám vládu k aktivitě.

Autor: 
Jaromír Kohlíček, poslanec Evropského parlamentu za KSČM