Euroskeptici, volby jsou tu i pro vás

16. 5. 2019

V Hradci Králové jsme využili májových oslav, abychom prostřednictvím krátké ankety zjistili, jak naši členové a hlavně naši sympatizanti, vnímají Evropskou unii. A zjistili jsme, že tzv. euroskeptici mají u nás drtivou převahu.

První otázka hledala odpověď na přínos vstupu do EU pro naši zemi. Že „určitě ano“ přínos má si nemyslel nikdo ze zhruba čtyřiceti respondentů. Dva pak přínos nemohou posoudit, zatímco 14 se domnívá, že „určitě žádný“ a 17 se domnívá, že přínos tu je, ovšem jak v čem. Na otázku „co nám EU přinesla dobrého?“ se 3 dotazovaní domnívají, že to jsou „peníze na investice a volný pohyb zboží“, 3 v ní vidí „možnost společně čelit tlaku mimoevropského kapitálu“, zatímco 13 respondentů oceňuje „volné cestování po Evropě“, ale stejný počet soudí, že „nic dobrého nepřinesla“.

Následující dotaz zkoumal „v čem vás členství v EU zklamalo?“ Ukázalo se, že nezklamán nebyl nikdo z dotazovaných. 10 z nich si myslí, že EU „málo dbá na národní specifika“, 13 soudí, že „obyčejní lidé nemají v EU žádné zastání“ a 21 soudí, že nám EU diktuje nesmyslné zákony a předpisy“.

Otázka „jsou si podle vás všechny členské státy Unie rovné?“ přinesla největší rozptyl odpovědí: 6 dotazovaných soudí, že „deklarováno to je, ale ve skutečnosti…“, 9 si myslí, že „původně ano, v současnosti už ne“, 11 trvá na tom, že „stejně rozhoduje nadnárodní kapitál“ a 15 si je jisto, že „od začátku rozhodovaly nejsilnější země“.

Nakonec jsme se ptali, jestli „je EU opravdu tak byrokratická, jak se říká?“ Že „není byrokratická“ a „funguje podle Parkinsonových zákonů“ si nemyslel nikdo. 14 respondentů soudí, že „unijní úřednictvo napomáhá bobtnání úřednictva našeho“ a 26 pak, že Unie je určitě byrokratická, „o všem rozhodují nevolení byrokraté“.

Některé kandidující subjekty si na odmítání našeho členství v EU postavily volební kampaň. I když i mezi komunisty a sympatizanty levice euroskeptici převládají, doufám, že uvažují jinak. Nám přece není vlastní jen kritizovat, nadávat a odmítat. My chceme věci kolem sebe měnit. K lepšímu! Proto i jako euroskeptici víme, že eurovolby jsou i pro nás. A víme, koho volit. Dejme EU Konečnou!

Autor: 
Taťána LANKAŠOVÁ , předsedkyně OV KSČM Hradec Králové