Vynikající rozhovor s historikem, religionistou a sociálním psychologem Petrem Schnurem žijícím v SRN

6. 10. 2019

..."Staré politické paradigma ekonomické a vojenské expanze na východ nejenže se pod novými prapory a hesly revitalizovalo, ono vlastně nebylo nikdy přerušeno. Rozkouskování Balkánu, rozšiřování NATO východním směrem, snaha o politický vliv v bývalých sovětských republikách okolo Ruské federace a instrumentalizace Ukrajiny byly pouhou předehrou k aktuálnímu politickému, vojenskému a ekonomickému tlaku, který se již nemůže schovávat za »boj proti komunismu«, neboť i Rusko se vrátilo do lůna kapitalismu. Nejde sice v aktuální formě jako dříve o životní, nýbrž o hospodářský prostor zajištěný vojenskou silou, ale princip zůstává stejný: nadřazenost v přístupu k Evropě i světu, NATO i EU jsou toho instrumenty".  Celý rozhovor zde: 

Fotogalerie

Autor: 
Monika Hoření, vložil: jk
Zdroj: 
ihalo.cz