Volební dozvuky a dárek pro všechny, kteří pomáhali a zasloužili se …

12. 6. 2019

Volební štáb pro volby do EP zpřístupňuje dárek všem, kteří pomáhali ve volbách, aby občané viděli více do zákulisí kampaně a věděli, co vše bylo vykonáno a pro veřejnost zůstalo zatím skryto. Zpracováno, sestříháno a otitulkováno bylo asi 120 jednotlivých videí.

Nelze zapomenout na ohromnou aktivitu samotných kandidátů, na stovky výjezdů volební štafety do okresů, měst a obcí, diskusí a besed s občany. Z hlediska výsledků voleb měl štáb a samotní kandidáti vyšší ambice, ale je potřeba respektovat společenskou realitu. Jednoznačné poděkování náleží celému volebnímu štábu za to, že si  KSČM udržela zájem a pozornost  občanů. Proto veliká přísnost za nenaplnění všech volebních ambicí není na místě.   

Poděkování si rovněž zaslouží tisková mluvčí Helena Grofová, členka volebního štábu. Nebyla přímo vidět, ale ohromné nasazení všech sil, které kampani věnovala, servisní práce pro kandidáty a volební štáb, zaslouží ocenění.

Video: 
Autor: 
jk
Zdroj: 
Volební štáb KSČM