Tomáš Bicek, kandidující do krajského zastupitelstva, učitel, tlumočník, překladatel a zastupitel KSČM - Větřní

22. 5. 2020

V rámci otázek a odpovědí nás krajští zastupitelé a nově kandidující do krajského zastupitelstva za KSČM informují  o aktuálních otázkách současné situace. Dnes vás se svými názory seznamuje Tomáš Bicek, učitel Větřní.

1) Otázka: Rozhodování o zprovoznění školní výuky je zřejmě jednou z nejsložitějších otázek hned vedle zdravotnictví. Jak se na věc díváš ty osobně?

Nemyslím si, že důsledky přerušení běžné výuky budou citelné. Většina škol okamžitě přešla na nejrůznější metody on-line výuky. Takto vznikla a vzniká celá řada nových učebních materiálů, které pak lze využít při běžné výuce. Většina žáků distanční vyučování s větší či menší pomocí rodičů nebo prarodičů zvládá. Problém vidím v tom, že ne všichni rodiče mají k dispozici dostatečnou počítačovou techniku nebo v tom, že někteří žáci i rodiče se školou nespolupracují, i když technické vybavení mají.

2) Otázka: Jak velké důsledky bude mít podle tvého názoru, tak dlouhá výluka ve školní docházce? Přemýšlejí učitelé o tom, jaké metody by se měly uplatnit, aby se děti znovu rychle vrátili ke školním povinnostem a systematickému učení? 

Pokud nás nezasáhnou další vlny koronavirové pandemie a žáci normálně nastoupí do školy v září, neměla by být tříměsíční výluka výuky příliš patrná. Děti, které jsou motivovány k učení, neprobranou látku snadno doženou.

3) Otázka: Které učební předměty mohou být nejvíce postižené tím, že se sice děti většinou za účasti rodičů doma učili, ale školu to nemohlo nahradit?

Postiženy budou výlukou výuky všechny předměty, na základních školách nejvíce matematika, český jazyk a cizí jazyky, protože těchto hodin je nejvíce. Také se zhorší tělesná kondice dětí, protože už teď mají děti velmi málo pohybu a koronavirová epidemie situaci ještě velmi zhorší. Prohloubí se rovněž počítačová závislost mladší.

Autor: 
Tomáš Bicek, kandidující do krajského zastupitelstva, učitel, tlumočník, překladatel a zastupitel - Větřní
Zdroj: 
Vlastní, foto: Zuzana Gabajová, Deník