Aktuálně

28. 7. 2023

Svým textem vlastně tak trochu narážím i navazuji na slavný esejistický článek filosofa a intelektuála Karla Kosíka z roku 1997. Tenkrát se Karel Kosík pozastavoval nad tím, co tvoří v polistopadové době normu morálních kategorií české společnosti. A z čeho pramení dobová, značně kontroverzní společenská prestiž.

25. 7. 2023

»Křišťálová čistota« pirátů - samá jizva, samý šrám

22. 7. 2023
Dobrý den, Vážení přátelé,
Milí vlastenci, ahoj „chcimíři“, já se jmenuji Marek Adam a jsem „chcimír“,
a nestydím se za to!!!  
 
Možná, že by mě dnes také nazvali „mírovým štváčem“, stejně jako exprezidenta, pana Václava Klause.
21. 7. 2023

KSČM: Schválení „obranné“ smlouvy je zradou na občanech ČR!

20. 7. 2023

Komunistická strana Čech a Moravy v roce 2021 opustila sněmovní řady. Cestou k návratu a k úspěchům v dalších volbách, kterými budou na jaře příštího roku ty do Evropského parlamentu a následně na podzim do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu, je spolupráce napříč politickým spektrem, jak o tom v aktuálním rozhovoru pro iportaL24.cz hovořil místopředseda KSČM Milan Krajča.

19. 7. 2023

V červenci 2023 jsme si znovu připomněli výročí upálení Mistra Jana Husa. Dost lidí si svátek „nejznámějšího českého středověkého konspirátora a dezinformátora“ spíše spojilo asi jen s druhým dnem volna, dnem následujícím hned po slovanských věrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi.

18. 7. 2023

V pondělí 17. července 2023 jednal VV Jč KV KSČM. Jednání zahájila předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová. V úvodu přivítala jeho členy a pozvané hosty. Mezi ně patřil například Vojtěch Filip a Lubomír Pána - vedoucí marketingové volební skupiny.

Po kontrole plnění usnesení z jednání pléna krajského výboru ze dne 19. června výbor začal projednávat hlavní body programu.

18. 7. 2023

Zdravím Vás u čtení dalšího dílu seriálu Bez obalu, a opět bych ty z Vás, kteří nemáte odběr na YouTube a sledování na Facebooku chtěla poprosit, abyste tak učinili.

A teď už ke zprávám.

18. 7. 2023

O návštěvě prezidenta Zelenského v České republice. jJkmile tato informace vešla ve známost, jakoby pro média hlavního proudou nic jiného neexistovalo.

17. 7. 2023

Edvard Beneš představuje garanci a jistotu české státnosti!

Odkaz a význam Prezidenta Budovatele je jednou provždy pevný a trvalý, a to navzdory všem různým snahám o opak!

Stránky