Rozhodnutí zastupitelstva Prahy 6 o přemístnění památníku Koněva je politické gesto bez právních dopadů

14. 9. 2019

Bude dokonán trestný čin, který je zatím ve stádiu pokusu? Jsou níže uvedené skutečnosti účelově ignorovány? Ještě před komunálními volbami v roce 2018 neměla žádná politická strana tento postup ve svém programu.

Stručně:

  •  zastupitelstvoPrahy 6 nemůže rozhodovat o majetku, který mu nepatří a má jen ve správě
  •  i majitel, to je Hlavní město Praha musí splnit celou řadu zákonem nařízených postupů
  •  vyjádřit se musí orgány památkové ochrany státu
  •  celá stavba, tedy památník Koněva s podstavcem je taktéž samostatně památkově chráněna
  • vyjádřit by se muselo ministerstvo kultury a schválit krajský úřad a orgán územního plánování

Fakta:

Náměstí Interbrigády je podle katastru nemovitostí v obci Praha [554782], v katastrálním území Bubeneč [730106], s výměrou 6 909 m2, LV (list vlastnictví) č. 877, parcelní číslo 2145/7, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve svěřené péči Městské části Praha 6, a podle katastru nemovitostí je vedeno jako zeleň-ostatní plocha, jako památková zóna, jako pozemek v památkové zóně, jako památkově chráněné území.
Obdobně památník Koněva, která na tomto pozemku stojí, je jako stavba vedena pod parcelním číslem 2145/5

se stejnými vlastnickými parametry a stejnou památkovou ochranou, tedy jako stavba v památkové zóně (v katastru nemovitostí).

Rozhodnutí ze dne 12.9.2019 nemůže učinit zákonnou cestou ani zastupitelstvo městské části Prahy 6.

Stačí nahlédnout do zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který jednoznačně určuje, že stavba v památkové zóně je chráněna a její odstranění je možné jen na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, schválení krajským úřadem a orgánem územního plánování.
Obdobně zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, kupř. v § 128, jasně určuje, že odstranit takový památník lze pouze na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Pouze takové rozhodnutí je kvalifikované. Tedy žádný starosta, žádná radnice, žádné zastupitelstvo, žádné referendum. Mohou podat jen příslušné podněty - návrhy. Pokud bude socha odstraněna bez příslušných povolení, půjde o trestný čin.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní + fb