Pracovníci MěÚ ve Strakonicích zřejmě záměrně a účelově zničili volební lístky i pomocnou dokumentaci, konstatoval krajský soud

23. 5. 2019

Internetový portál Jížní Čechy TEĎ uveřejnil 23. května 2019 obsáhlý článek o kauze zrušených voleb ve Strakonicích. Z článku mimo jiné vyplývá, že opětovný přezkum ústavním soudem nebude zřejmě možný.

Soud si vyžádal kompletní volební dokumentaci. Nedostal ji. Stav bezvládí pokračuje. V pátek 17. května Krajský soud v Českých Budějovicích, kam se spis vrátil od Ústavního soudu, rozhodl, že se komunální volby budou ve Strakonicích opakovat. Respektoval doporučení Ústavního soudu doladit a specifikovat speciálními výpočty své odůvodnění, to udělal a ve 204 bodech na 55 stránkách detailně popsal důvody, proč považuje předvolební kampaň ve Strakonicích za neférovou ze strany Strakonické Veřejnosti, která volby vyhrála.

Krajský soud dostal v průběhu nového prošetřování na stůl další informace a jiné si vyžádal. Například kompletní volební dokumentaci. Dokumentace ovšem kompletní nebyla a předsedkyně senátu Tereza Kučerová k tomu konstatovala: „Hlasovací lístky mají být zničeny po uplynutí 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Výsledky komunálních voleb uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018 byly Státní volební komisí vyhlášeny dne 8. října 2018. Ke zničení volebních lístků ve Strakonicích došlo dle předloženého protokolu až dne 16. ledna 2019, aniž by bylo jakýmkoliv způsobem zdůvodněno, proč byly hlasovací lístky pověřenými pracovníky Městského úřadu ve Strakonicích zničeny právě v době, kdy výsledek komunálních voleb byl volební stížností napaden u soudu, a řízení se v uvedené době nacházelo ve fázi přezkumu před Ústavním soudem ČR.

Uvedený postup, kdy volební orgán bezprecedentně a zřejmě i záměrně zničil hlasovací lístky v době, kdy dosud nebylo rozhodnuto Ústavním soudem, považuje soud za účelový, vedený snahou zmařit případný následný přezkum ať již soudu ústavního či soudu krajského.

Uvedenému závěru pak svědčí i fakt, že Městský úřad ve Strakonicích zničil i pomocné sčítací archy, které jsou dle Pokynů pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování ve volebním okrsku vydaných Českým statistickým úřadem povinnou součástí volební dokumentace, která zničení nepodléhá. Je zřejmé, že s takovým postupem městského úřadu nepočítal ani Ústavní soud ČR, i ten bude patrně horlivostí městského úřadu překvapen."

Celý článek zde:

Autor: 
Jarka Krejčová, vloži: jk
Zdroj: 
https://www.jcted.cz/strakonicko/kauza-zrusenych-voleb-vyvolava-ve-strakonicich-tezkou-frustraci-a-apatii/