Písecká KSČM v souladu s programem a perspektivních zájmů občanů prosazuje ZEVO

29. 5. 2023

ZEVO je zkratka pro Zařízení pro Energetické využívání Odpadů. Není to klasická spalovna, kde se odpady pouze likvidují, v ZEVO se odpad přeměňuje v ELEKTRICKOU ENRGII A TEPLO.

A co ZEVO přinese občanům města Písek? Kromě stabilizace poplatků za odvoz komunálního odpadu, to bude hlavně snížení cen za energie! Vyrobené teplo ze ZEVO bude využíváno pro vytápění a ohřev teplé vody v domácnostech a firmách ve městě Písek.

Proč ZEVO?

Inspirace pochází ze skandinávských zemí, Německa nebo Rakouska, kde oběhové hospodářství již funguje. V čele stojí Švýcarsko, kde je skládkování zakázáno od roku 2000 a nerecyklovatelný odpad je zde energeticky využíván v 30 ZEVO.

Aktuální info:

Finanční dotaci na projekt ZEVO Písek ve výši 1,3 miliardy korun schválila v květnu Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Z programu HEAT Modernizačního fondu tak společný projekt měst Písek a Strakonice může získat 61 procent z plánovaných celkových investičních nákladů. Projekt prošel náročným nadnárodním schvalovacím procesem, kdy jej prověřuje Státní fond životního prostředí ČR, následně Evropská investiční banka a poté schvaluje mezinárodní Investiční výbor Modernizačního fondu a Rada SFŽP ČR.

Často kladené otázky.

Více podrobnostrí o ZEVO zde:

Autor: 
Jakub Šimoník, jednatel ZEVO Písek, (jk)
Zdroj: 
https://zevo.zevopisek.cz/