Odkaz Mistra Jana Husa promlouvá také k dnešku

7. 7. 2019

V sobotu 6. července se sešli v táborském lesoparku Pintovka občané Jihočeského kraje, aby si připomněli 604. výročí upálení Mistra Jana Husa. Na setkání nechyběly ani delegace ze Středočeského kraje a kraje Vysočina.  

Připomínají si tak výročí upálení jihočeského rodáka a představitele středověkého reformismu Mistra Jana Husa. Pozdravit je přišli předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip a první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. Chybět samozřejmě nemohla předsedkyně JčKV KSČM Alena Nohavová a předsedkyně Jihočeské krajské rady Klubu českého pohraničí Jana Kozáková. Za pořádající pak předseda OV KSČM Tábor Ladislav Šedivý a předsedkyně LKŽ z Tábora Helena Valešová. 

Sobotní odpoledne bylo připraveno nejen jako místo setkání občanů, ale pro bohatý program přitáhlo také táborské rodiny s dětmi. Pro ně byly připraveny nejrůznější soutěže, například skákací hrad. Se zájmem také obdivovali vystoupení šermířů historického šermu a rádi si poslechli hudební doprovod Pepy Lidrala se svou skupinou.

S hlavním projevem vystoupil předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip jehož část vystoupení najdete také zde.. Ve svém vystoupení se zamyslel nad Husovým odkazem pro dnešek. Mistr Jan Hus ukazoval a prosazoval zásady, jak by měli lidé žít. Pokoušel se změnit svět slovem, výzvami ke skromnosti, vzájemné pomoci a toleranci. To v dnešní době vinou zejména pravicových stran a důsledků jejich politiky postrádáme. Solidarita v naší společnosti stále chybí, uved Filip a pokračoval kritikou naší současnosti.  Husovým odkazem je například i život v míru a život bez násilí. Pokud se díváme na současné problémy pak vidíme stálou aktuálnost tohoto odkazu.

Učení Mistra Jana přesáhlo už za jeho života svým významem hranice tehdejší české země. Šlo především o jasný sociální rozměr, když pranýřoval zlořády církve a honbu za majetkem. Také v současné době se církev upnula na to, proti čemu Hus kázal a bojoval. Upnula se na majetek, bez ohledu na jakékoliv souvislosti se společenským vývojem. Hus bojoval za očistu církve, postavil se proti odpustkům, psal o rovnosti lidí, přiznal právo se postavit přímo proti těm, kteří jsou »nehodni« a jde jim pouze o bohatství, než o blaho všech lidí. V tom byla výzva k odporu proti zneužívání moci, která je stále aktuální.

Návštěvníci Pintovky  využili příležitosti a po projevu následovaly neformální rozhovory s představiteli KSČM a dalších spolků.

Fotogalerie

Autor: 
+ foto: jk
Zdroj: 
Vlastní