MANIFEST Mezinárodního antifašistického fóra

18. 5. 2023

V hlavním městě Běloruska v Minsku se konalo ve dne 21. - 22. 4. 2023 "Mezinárodní antifašistické fórum", kterého se zúčastnili zástupci Komunistických stran z více než 50 zemí světa. 

Toto fórum přijalo dne 22. 4. 2023 dokument s názvem "MANIFEST antifašistického fora", jehož smyslem je poukázat a upozornit lidstvo na narůstající fašismus ve světě a sjednotit lidstvo proti narůstající hrozbě fašismu ve světě, zejména na Ukrajině.

Fašismus podle účastníků fóra opět zvedá hlavu, usiluje o revanš za historickou porážku v roce 1945. Přičemž fašismus se znovu stal nástrojem nadnárodního kapitálu vůči nepohodlným zemím světa, které je potřeba porobit, rozčlenit na více území, jejich národy zotročit a vyrabovat bohatsví těchto zemí. 

Na tiskové konferenci záměry Antifašistického fóra představili Genadij Zjuganov - předseda Komunistické strany Ruské federace, poslanec Státní Dumy (Parlamentu) Ruské federace. Petr Simoněnko - předseda Komunistické strany Ukrajiny, strany která pracuje v ilegalitě. Strany které po ozbrojeném státním převratu na Ukrajině (tzv. Majdanu) v únoru roku 2014 zakázali pučisté nejdříve kandidovat do Parlamentu, později ukrajinští nacionalisté a fašisté vyrabovali sekretariáty této strany po celé zemi, zmlátili a zavraždili desítky jejích funkcionářů a nakonec tuto stranu zakázali. A třetím představitelem tohoto fóra je předseda Komunistické strany Běloruska Aleksej Sokol, země, jež ve II. světové válce trpěla nejvíce, kdy každý její 3 občan byl zavražděn, nebo padl v boji. Na území Běloruska bylo v době II. světové vytvořeno 260 fašistických koncentračních táborů a věznic smrti.

Tito tři představitelé Antifašistického fóra předložili fóru návrh MANIFESTU, který byl účastníky schválen a který zveřejňujeme níže v plném znění, jak v českém jazyce, tak i v ruském jazyce.

Fóru poslal svojí zdravici i prezident Běloruska Alexandr Lukašenko, který není členem Komunistické strany Běloruska.

 "Fašismus to je válka." Vývoj událostí to opět potvrzuje.

*     *     *

MANIFEST ANTIFAŠISTICKÉHO FÓRA

Minsk, Běloruská republika

Muzeum historie Velké vlastenecké války v Minsku

22. dubna 2023

My, účastníci mezinárodního antifašistického fóra ze zemí Asie, Ameriky a Evropy, jsme se shromáždili v Minsku, abychom řekli své tvrdé „NE!“ válce a reakci, neo -fašismu a útlaku.

Setkali jsme se na běloruské zemi, kde je každá píď hojně polita krví milionů obětí hitlerismu. Právě zde v červnu 1941 začala posvátná válka celého sovětského lidu s hnědým morem. Mezi zabitými a umučenými oběťmi nacistické agrese byl každý třetí obyvatel běloruské Sovětské socialistické Republiky.

Nacismus byl přímým produktem krize kapitalismu. Vyrostl z touhy velkého kapitálu udržet si moc nad pracujícím lidem za každou cenu. Pro své vlastní sobecké zájmy se imperialisté vydali cestou podpory nejtemnějších sil. K moci přivedli Hitlera, Mussoliniho, Franca a jejich ideologické komplice. Z politických vyvrhelů se nacisté proměnili v arbitry osudů mnoha milionů lidí.

Národy světa nemají právo zapomínat na zkušenost boje s fašismem. V roce 1936 za podpory nacistického Německa a fašistické Itálie vypukla ve Španělsku občanská válka. Lidová moc získala podporu SSSR a mnoha pokrokových sil. Ale tehdy byl fašismus silnější. Tím se otevřela cesta k nejstrašnější válce v dějinách lidstva. Byly učiněny poslední rozhodující kroky směrem ke spalovacím  pecím a plynovým komorám Buchenwaldu a Mauthausenu, Dachau a Sobiboru, Majdanku a Osvětimi.

Tragické lekce z minulosti je potřeba dobře znát a navždy si je pamatovat! Svět zaplatil obrovskou cenu za to, že se zbavil nacismu. Hrdinové tohoto boje se zahalili nehasnoucí slávou - vojáci a důstojníci Rudé armády, vojáci zemí protihitlerovské koalice, bojovníci Čínské lidové osvobozenecké armády, představitelé francouzského a italského odboje, příslušníci Německého antifašistického podzemního odboje, jugoslávští a korejští partyzáni, polští a českoslovenští vlastenci.

Rudá vlajka nad Říšským sněmem (pozn. Reichstagem v Berlíně) v květnu 1945 není jen zvláštní skutečností minulosti. Smysl a význam „Velkého vítězství nad fašismem“ je obrácen do budoucnosti. Bije na poplach a oslovuje srdce nových generací.

Stejně jako ve třicátých letech minulého století se nyní naší planetou šíří černý dým vojenských požárů. Neustále více a více pokrývá horizont. Od lidí dobré vůle je zapotřebí jednota a odvaha v jejich zásadovém boji.

Situace je velmi znepokojivá. Neokolonialismus se opět připomíná v Africe a v Americe. Imperialisté vyhrocují situaci v Asii. Zní dunění kanonády v Evropě a v dalších částech planety se prolévá krev. Množí se utrpení a smutek lidí. Znovu je slyšet sténání raněných, sípání umírajících a žalostný pláč matek. Před našima očima se zdá, že svět je připraven spadnout do zející propasti, z níž se stále zřetelněji vynořují zlověstné obrysy pavoučí svastiky.

Zrádné zničení SSSR, země, která porazila fašismus, probudilo světové predátory. Globální kapitál se cítí naprosto beztrestný. Vnucuje svou diktaturu tím nejodpornějším způsobem. Smrtonosná hrozba fašistického revanše každým dnem znovu roste. Bestie nacismu si olízla své staré rány a rychle nabírá na síle. Osmělil se a vylezl ze svého vlčího doupěte, aby hledal nové oběti.

Globální zlo se vrátilo v neoliberálním hávu. Vytvořilo globální systém oloupení celých zemí a národů. Poskvrnilo se agresí proti Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii. Byly učiněny pokusy svrhnout legitimní vlády ve Venezuele, Nikaragui a Bělorusku. Proti národům Ruska, Číny, Kuby a Severní Koreje je vyvíjen sankční tlak. Používají vojenské výhrůžky a politické vydírání.

V předvečer druhé světové války byly Hitlerovy útočné letouny řízeny finančním kapitálem. V 21. století ovládá i nově zrozené nacisty. Fašismus, poražený před 78 lety, nezmizel z povrchu zemského, protože jeho služby světová oligarchie velmi potřebuje. To je důvod, proč nacistická kohorta mašíruje ve Vilniusu a Tallinnu. Pálí se knih v Kyjevě. Boří se pomníky sovětským vojákům - osvoboditelům ve Varšavě. Evropští poslanci v drahých oblecích iniciují podlé rezoluce, snažící se postavit na stejnou úroveň hitlerovský nacismus a sovětský socialismus. Fašističtí zloduchové se vydali vykonat historickou pomstu.

Přímá podpora Spojených států a jejich spojenců v NATO povýšila ideologii nacismu na úroveň státní ideologie na Ukrajině. Banderovi upíři po mnoho let provozují v Kyjevě krvavý rej a vysmívají se masám. Udělali z Ukrajiny koncentrační tábor pro jinak smýšlející, zakázali nevhodná média, zakázali činnost opozice a rozpoutali represálie proti komunistům. Všichni, kdo zachovali ideály bratrství národů a loajality k Velkému vítězství nad fašismem, byli vystaveni represím.

Nacisté upalovali lidi zaživa v Oděse, dávali k nim výbušniny a zabíjeli zpoza rohu. Azovští ozbrojenci s vlčím hákem na šipce z roka na rok terorizovali Donbas. Jeho odvážní obyvatelé povstali v osvobozovacím boji proti militarismu a neonacismu.

Vlády západu pumpují zbraně na banderovskou Ukrajinu. Zelenskyj prohlašuje svoji touhu vlastnit jaderný arzenál. NATO jej ale nepraštilo přes ruce. Vyjadřuje naopak připravenost transformovat ukrajinskou armádu podle vlastních standardů. A samotní šílenci z Londýna jsou připraveni dodat na Ukrajinu zbraně s ochuzeným uranem do rukou neonacistického režimu.

Země NATO nejen že dodávají smrtící zbraně. Prošpikovaly celý svět svými vojenskými základnami. Čtyři stovky amerických biolaboratoří v různých zemích světa experimentují s nejnebezpečnějšími viry a bakteriemi. Důsledky těchto akcí mohou narušit mírový rozvoj celých států. Navíc ohrožují celé lidstvo jako biologický druh.

Komunisté vždy upozorňovali: "Fašismus to je válka." Vývoj událostí to opět potvrzuje.

Odpověď národů může být jen jedna odpověď: Fašistické monstrum musí být zničeno! Bacily hnědého moru jsou příliš nebezpečné. Je třeba je sebevědomě a rychle neutralizovat. Cena neopatrnosti bude extrémně vysoká. Hrůzy odsouzené v Norimberku se nesmí opakovat. Nemáme právo nechat světovou reakci páchat nová krvavá zvěrstva!

Činy a myšlenky imperialistického Západu jsou prosyceny jedem zlomyslné nenávisti ke všemu pokrokovému, suverénnímu a svobodnému. Biden a Scholz, von der Leyen a Borrell, Duda a Morawiecki a jim podobní, ti všichni jsou jen podpůrným personálem v systému globální diktatury. Jejich kariérní úspěch je přímo určován jejich ochotou sloužit zájmům globální finanční oligarchie.

Globalisté své činy zakrývají pseudointelektuálními vědeckými pojednáními. Vytahují nejreakčnější myšlenky z teorií Nietzscheho, Chamberlaina a Gobineua o „nadčlověku“ a „rasové nadřazenosti“. Připravují výbušnou směs neomalthusianismu a posthumanismu. Vyzdvihují lidsky nenávistné nesmysly o upřednostnění technologického pokroku před sociálním rozvojem. Chválu neřestí a zvráceností vydávají za humanismus. Staré myšlenky, které inspirovaly Hitlera a jeho komplice, jsou zabaleny do pseudovědeckého „bioinženýrského“ obalu od Klause Schwaba (pozn. šéf Světového Davoského fóra) a jemu podobných.

Všechny tyto falešné "inovace" jsou nepřátelské vůči národům. Propagují je ti, kteří jsou zasaženi etnickými a rasovými předsudky, kteří se touží pomstít národům za vítězství nad fašismem a kolonialismem. Tyto kruhy jsou posedlé myšlenkou naprosté kontroly nad lidstvem. Oznamujíc zrušení velké ruské kultury mají za cíl zničit humanistickou kulturu celého světa, svrhnout nás všechny do dob bezprecedentního barbarství a elektronického koncentračního tábora.

Neoliberalismus je začarovaným nepřítelem jakéhokoli nezávislého rozvoje a demokratických norem. Politické systémy Západu se zvrhly v absolutní autokracie. Buržoazní elity ztratily kontakt s hodnotami svobody a humanismu. Jejich chování stále více otevírá dveře neofašismu.
Kapitalismus svíjející se v agónii, aby přežil, se chytá všeho za jakoukoliv cenu. A reinkarnace fašismu ho vůbec neděsí. Světová reakce jen povzbuzuje následníky Hitlera a Mussoliniho, Franka a Salazara, Antonesca a Mannerheima, Pilsudského a Quislinga. Zběsile ničí paměti o druhé světové válce a falšuje historická fakta.

Plány „nového světového řádu“ se převrací v agrese a konflikty, neofašismus a neokolonialismus, v hrozbu nové světové války. Celý svět se dnes stává bitevním polem. A tuto bitvu jsme povinni vyhrát – ve jménu všeho nejlepšího, co světová kultura vytvořila, ve jménu důstojné budoucnosti lidstva!

Klíčem k úspěchu je jednota a sepětí mírumilovných sil planety. Vítězný odpor světové reakci může být pouze celosvětový. Jsme hluboce přesvědčeni, že naše mezinárodní solidarita je schopna ochránit lidstvo před fašistickou hrozbou a sklouznutí do propasti světové války. Pevně a rozhodně toto prohlašujeme zde v Bělorusku. Na jeho posvátné půdě se obzvláště intenzivně uvědomuje nerozlučné spojení mezi minulostí, přítomností a budoucností.

Drazí přátelé!

V ohnivých letech druhé světové války vznikl velký bojový svazek odpůrců fašistického barbarství - aliance komunistů a vlastenců, bojovníků proti tyranii a demokratů. Vznikl navzdory sociálním a ideologickým rozdílům, rozdílnosti politických a náboženských názorů. To byl příkaz doby. 
Nová éra zkoušek naléhavě vyžaduje jednotu jednání všech lidí dobré vůle.
 

Spojme se v boji proti neonacismu, reakci a militarismu!

Ať žije sjednocená fronta progresivních sil!

Ať žije solidarita pracujícího lidu a národů v boji proti fašismu!

Nedovolme zničit svět!

No pasaran! Neprojdou!

 

*     *     *

МАНИФЕСТ АНТИФАШИСТСКОГО ФОРУМА

г. Минск, Республика Беларусь,

Музей истории Великой Отечественной войны,

22 апреля 2023 года

Мы, участники Международного Антифашистского форума из стран Азии, Америки и Европы, собрались в Минске, чтобы сказать своё твёрдое “Нет!” войне и реакции, неофашизму и угнетению.

Мы встретились на белорусской земле, каждая пядь которой обильно полита кровью миллионов жертв гитлеризма. Именно здесь в июне 1941 года начиналась священная война всего советского народа с коричневой чумой. Среди убитых и замученных жертв немецко-фашистской агрессии оказался каждый третий житель Белорусской ССР.

Нацизм стал прямым порождением кризиса капитализма. Он вырос из жажды крупного капитала сохранить власть над трудящимися любой ценой. В своих корыстных целях империалисты пошли по пути поддержки самых тёмных сил. Они привели к власти Гитлера, Муссолини, Франко и их идейных подельников. Из политических маргиналов нацисты превратились в вершителей судеб многих миллионов людей.
Народы мира не вправе забывать опыт борьбы с фашизмом. В 1936 году при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии развернулась гражданская война в Испании. Народная власть получила поддержку СССР и многих прогрессивных сил. Но тогда фашизм оказался сильнее. Это проложило дорогу к самой страшной войне в истории человечества. Были сделаны последние, решающие шаги к печам и газовым камерам Бухенвальда и Маутхаузена, Дахау и Собибора, Майданека и Освенцима.

Трагические уроки прошлого надлежит хорошо знать и всегда помнить! Мир заплатил огромную цену за избавление от нацизма. Немеркнущей славой покрыли себя герои этой борьбы - солдаты и офицеры Красной Армии, воины стран Антигитлеровской коалиции, бойцы Народно-Освободительной Армии Китая, представители французского и итальянского Сопротивления, участники немецкого антифашистского подполья, югославские и корейские партизаны, польские и чехословацкие патриоты.
Красный флаг над Рейхстагом в мае 1945 года - это не только особый факт прошлого. Смысл и значение Великой Победа над фашизмом обращён в будущее. Они звучат набатом, взывая к сердцам новых поколений.

Как и в тридцатые годы прошлого столетия, по нашей планете расползается чёрный дым военных пожарищ. Он всё сильнее застилает горизонт. От людей доброй воли необходимо сплочение и мужество в их принципиальной борьбе.

Ситуация исключительно тревожна. Неоколониализм напоминает о себе в Африке и Америке. Империалисты накаляют обстановку в Азии. Под гул канонады в Европе и других уголках планеты проливается кровь. Множатся горе и страдания людей. Вновь звучат стоны раненых и хрипы умирающих. Льются горестные слёзы матерей. На наших глазах мир будто готов провалиться в разверзшуюся бездну, из которой всё явственнее проступают зловещие очертания паучьей свастики.

Предательское разрушение СССР - страны, победившей фашизм, возбудило мировых хищников. Глобальный капитал ощутил полную безнаказанность. Свою диктатуру он навязывает самыми гнусными способами. Смертоносная угроза фашистского реванша вновь нарастает с каждым днём. Зверь нацизма зализал свои старые раны и быстро набирается сил. Он осмелел и выполз из своего волчьего логова в поисках новых жертв.

Мировое зло вернулось в неолиберальном обличии. Оно создало глобальную систему грабежа целых стран и народов. Оно запятнало себя агрессией против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. Предприняты попытки свержения законных правительств в Венесуэле, Никарагуа, Белоруссии. Против народов России и Китая, Кубы и КНДР развёрнуто санкционное давление. Используются военные угрозы и политический шантаж.

Накануне Второй мировой войны штурмовиками Гитлера дирижировал финансовый капитал. В ХХI веке он же управляет новоявленными нацистами. Поверженный 78 лет назад фашизм не исчез с лица земли, ибо его услуги очень нужны мировой олигархии. Вот почему нацистское охвостье марширует в Вильнюсе и Таллинне. Горят книги в Киеве. Сносятся памятники советским воинам-освободителям в Варшаве. Евродепутаты в дорогие костюмах инициируют подлые резолюции, пытаясь уровнять гитлеровский нацизм и советский социализм. Фашистская нечисть нацелилась взять исторический реванш.

Прямая поддержка США и их союзников по НАТО возвела идеологию нацизма в ранг государственной на Украине. Уже многие годы бандеровские вурдалаки правят кровавый бал в Киеве, издеваются над народными массами. Они превратили Украину в концлагерь для инакомыслящих, закрыли неугодные СМИ, запретили оппозиционную деятельность, развернули расправы над коммунистами. Репрессиям подверглись все, кто сохранил идеалы братства народов и верность Великой Победе над фашизмом. Нацисты заживо сжигали людей в Одессе, взрывали и убивали из-за угла. Из года в год боевики «Азова» с волчьим крюком на шевронах терроризировали Донбасс. Его мужественные жители поднялись на освободительную борьба против милитаризма и неонацизма.

Правительства Запада накачивают бандеровскую Украину оружием. Зеленский уже заявляет о желании обладать ядерным арсеналом. Но НАТО не ударило его по рукам. Напротив, оно выражает готовность преобразовать украинскую армию по своим стандартам. А безумцы из Лондона и сами готовы передавать снаряды с обеднённым ураном в руки неонацистского режима.
Страны НАТО не только тиражируют смертоносные виды вооружений. Они напичкали своими военными базами весь мир. Четыреста биолабораторий США в разных странах ведут опыты с опаснейшими вирусами и бактериями. Последствия этих действий способны нарушать мирное развитие целых государств. Более того, они угрожают всему человечеству как биологическому виду.

Коммунисты всегда указывали: «Фашизм – это война». Ход событий вновь подтверждает это. Ответ народов может быть только один: фашистский монстр должен быть уничтожен. Бациллы коричневой чумы слишком опасны. Их надлежит обезвреживать уверенно и быстро. Цена беспечности окажется чрезвычайно высокой. Ужасы, осуждённые в Нюрнберге, не должны повториться. Мы не вправе дать мировой реакции совершить новые кровавые злодеяния.

Дела и помыслы империалистического Запада пропитаны ядом злобной ненависти ко всему прогрессивному, суверенному и свободному. Байден и Шольц, фон дер Ляйен и Боррель, Дуда и Моравецкий, все им подобные, – это лишь вспомогательный персонал в системе глобальной диктатуры. Их карьерные успехи прямо определяются готовностью обслуживать интересы мировой финансовой олигархии.
Свои действия глобалисты прикрывают псевдоинтеллектуальными изысканиями. Они выдёргивают самые реакционные идеи из теорий Ницше, Чемберлена и Гобино о «сверхчеловеке» и «расовом превосходстве». Варят гремучую смесь из неомальтузианства и постгуманизма. Выдвигают человеконенавистнические бредни о «приоритете технологического прогресса над социальным развитием». Выдают за гуманизм восхваление пороков и извращений. Старые идеи, вдохновлявшие Гитлера с подельниками, Клаус Шваб и ему подобные завёртывают в псевдонаучную «биоинженерную» упаковку.

Всё это лживое “новаторство” враждебно народам. Его продвигают те, кто поражён этническими и расовыми предрассудками, кто жаждет отомстить народам за победу над фашизмом и колониализмом. Эти круги одержимы идеей тотального контроля над человечеством. Объявляя об отмене великой русской культуры, они целятся уничтожить гуманистическую культуру всего мира, опрокинуть нас всех во времена невиданной дикости и электронного концлагеря.

Неолиберализм - злобный враг любого независимого развития и демократических норм. Политические системы Запада выродились в абсолютные автократии. Буржуазные элиты утратили связь с ценностями свободы и гуманизма. Их поведение всё шире открывает двери неофашизму.

Корчась в агонии, капитализм цепляется за жизнь любой ценой. И реинкарнация фашизма его отнюдь не пугает. Мировая реакция лишь поощряет наследников Гитлера и Муссолини, Франко и Салазара, Антонеску и Маннергейма, Пилсудского и Квислинга. Она остервенело уничтожает память о Второй мировой войне и фальсифицируют факты истории.

Планы «нового мирового порядка» оборачиваются агрессией и конфликтами, неофашизмом и неоколониализмом, угрозой новой мировой войны. Полем битвы становится сегодня весь мир. И эту битву мы обязаны выиграть - во имя всего лучшего, что создано мировой культурой, во имя достойного будущего человечества!

Ключ к успеху - единство и сплочённость миролюбивых сил планеты. Победоносное сопротивление мировой реакции может быть только всемирным. Мы глубоко убеждены: наша интернациональная солидарность способна оградить человечество от фашистской угрозы и сползания в бездну мировой войны. Мы твёрдо заявляем об этом здесь, в Белоруссии. На её священной земле особенно остро осознаётся неразрывная связь между прошлым, настоящим и будущим.

Дорогие друзья! В огненные годы Второй мировой войны сложился великий боевой союз противников фашистского варварства - союз коммунистов и патриотов, тираноборцев и демократов. Он был создан, невзирая на социальные и идейные расхождения, на разность политических и религиозных воззрений. Таково было веление времени. Новая эпоха испытаний настойчиво требует единства действий всех людей доброй воли.

Сплотимся же в борьбе с неонацизмом, реакцией и милитаризмом!

Да здравствует единый фронт прогрессивных сил!

Да здравствует солидарность трудящихся и народов в борьбе с фашизмом!

Не дадим взорвать мир!

No pasarán! Они не пройдут!

 

Zde je odkaz na videozáznam z tiskové konference k zahájení Antifašistického fóra v Minsku:

https://www.youtube.com/watch?v=rMpPSsxCEkI

 

 

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Antifašistické fórum v Minsku, překlad Mgr. Vladimír Frouz