KSČM pilovala přístupy k ekonomice na pracovní poradě

23. 6. 2019

V sobotu 22. června proběhla v budově ÚV KSČM pracovní porada na které byly posuzovány přístupy k ekonomice strany. Jihočeská stranická organizace byla zastoupena na úrovni předsedů a místopředsedů okresních výborů. "Jako jeden z účastníků vidím užitečnost a přínos takových pracovních porad. Za nejzákladnější považuji naprosté zabezpečení činnosti a postupný přechod na důslednější racionalizační přístupy při nakládání s finančními prostředky strany v budoucnu", vyjádřil se po jednání Josef Kovařík. Je potěšitelné, že jihočeská stranická organizace patří v této oblasti mezi ty dobré.

Fotogalerie

Autor: 
jk, foto: Šenfeld
Zdroj: 
Vlastní