Kovařík: Odmítám neodpovědnost státních zástupců za zpackané, možná i účelové žaloby

30. 10. 2019

Stát vyplatil jen v letošním roce od ledna do září nespravedlivě obviněným občanům odškodnění celkem 151 milionů korun. Částka meziročně vzrostla. Za to, že tyto občany nespravedlivě obvinili státní zástupci, a zničili tím nevinným lidem životy, bez osobní odpovědnosti za morální i materiální škody. Nejnověji viz Čapí hnízdo. Je téměř jen na jejich libovůli, koho obviní či ne, a když se spletou a poškození se nenechají, tak za ně odškodnění zaplatí stát. Děsivý stav uplatňování státní moci! A to zatím nemluvím o vykonatelnosti práva, pravomocných a nerozporných soudních rozhodnutích.  

Je děsivé, že dokonce 29% (!!!) lidí, které obvinilo vrchní státní zastupitelství, bylo následně soudem osvobozeno!

To svědčí o mimořádně nekvalitní práci státních zástupců! Státní zástupci mnohdy ničí životy nevinným lidem a s odkazem na vlastní právní názor jim za to nic nehrozí. Tento stav zavinily dosavadní nedokonalé právní úpravy a jejich aplikace. To nepovažuji za demokracii. Proto podporuji, mimo jiné, chystanou novelu zákona připravovanou ministryní Marií Benešovou o státním zastupitelství, případně zavedení směrnice, která by upravovala výběrová řízení soudních funkcionářů na omezení jejich mandátu. Po vypršení stanoveného období nechť usilují o nový mandát, kde bude jejich odborný a morální kredit znovu prověřen.  

Považuji za nepřijatelné, že ČSSD, Piráti, STAN, KDU-ČSL, TOP09 a ODS dokonce ve Sněmovně prosazují zákon, který by postavení státních zástupců ještě posiloval bez zakotvení alespoň jejich částečné osobní odpovědnosti!!! A zaštiťování se nesmyslnými slovy o posílení jejich nezávislosti není ve prospěch společnosti. Pak by mohli ještě více nespravedlivě kriminalizovat v podstatě kohokoli, kdo se jim znelíbí. To je, myslím, i pro KSČM zcela nepřijatelné! Pozor, mohou si totiž zasednout na každého z nás!

PS:

Dnes, po napsání článu sdělovací prostředky hlavního proudu uvedly, že žalobce Muravský znovu otevřel případ smrti Jana Masaryka z 10. března 1948. K tomu dodávám: Co si kdo myslí, že bude po 71 letech objeveno? Nové vyšetřování hodnotím jako účelové a časově politicky motivované. Ono je mnoho politicky nainvestováno do nové vlny antikomunismu a to se musí zvláště v Listopadových dnech zúročit. Jen podporuje to, co je výše uvedeno

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní + diskuse v Poslanecké sněmovně