Komunistická strana Německa (KPD) k 75. výročí porážky německého fašismu

14. 5. 2020

Komunistická strana Německa ( KPD ) k 75. výročí: Boj s fašismem nekončí. 

Přípravný výbor po obnovu Komunistické strany Německa (KPD) vydal v Mnichově »Prohlášení k lidu celého světa«, z něhož vybíráme:

Uvádí se v něm, že před 75 lety, v květnu 1945, zhynula německá fašistická hydra díky úsilí a obětem lidu SSSR a lidu států protihitlerovské koalice. Velkou zásluhu na vítězství měly také síly hnutí odporu v evropských zemích.

Lidové hnutí vedené dělnictvem dosáhlo v některých evropských státech po válce dalšího vítězství. Překonalo kapitalismus a vytvořilo státy lidové demokracie. Bylo to nejen v Evropě, své vítězné revoluce vybojoval i lid Číny, Vietnamu, později Kuby, ale také NDR. V Asii, Africe a Latinské Americe se státy osvobozovaly z okovů kolonialismu. Široký tábor lidových demokracií se rozrostl až na třetinu lidstva.

Ve světě, v jeho části ovládané kapitálem, však nebyl důsledně vymýcen fašismus, naopak imperialistické síly útočily na lidové demokracie, pokoušely se o kontrarevoluce a poškozovaly zásadním způsobem ekonomiky těchto zemí. Dosáhly přitom některých dílčích výsledků, ale to neznamená, že skončil třídní boj.

Pokračuje s nezmenšenou intenzitou, miliony dělníků a rolníků musí o svá práva denně bojovat, stejně jako vystupovat proti plundrování planety, nezaměstnanosti a kulturnímu barbarství. Boj zákonitě směřuje k nové revoluci, která vrátí socialismus tam, kde byl odstraněn.

Kontrarevoluce se podařila také německému imperialismu anexí NDR. Začal tam rabovat továrny i půdu, zničil i vědecký potenciál NDR. Německý a mezinárodní imperialismus také urychlil přípravy na válku a jako kdysi označil za nepřítele Rusko. Válečné přípravy rozšířil i na další státy, Polsko, ČR, pobaltské státy, Řecko. Tam všude až hystericky vyhrožuje »ruským nebezpečím«. Zaštiťuje se touto lží v přípravě na další v podstatě fašistickou válku.

Boj s fašismem nekončí i nadále je třeba bojovat pod heslem: Revoluce místo války a fašismu!

Autor: 
za, logo: https://cs.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0
Zdroj: 
ihalo.cz