Jihočeská krajská konference KSČM. Předsedkyní JčKV KSČM se stala Alena Nohavová

4. 3. 2018

České Budějovice: Sobota 3. března 2018 se stala dnem konání Jihočeské krajské konference KSČM. Zúčastnilo se jí 46 delegátů ze všech okresních organizací kraje a 8 hostů. Nechyběli samozřejmě ani členové jihočeské organizace předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, místopředseda NR KČP Gustav Janáček a za RR LKŽ Květa Šlahúnková.

Předseda JčKV KSČM Petr Braný ve své zprávě o činnosti v období od minulé konference, po krajských a parlamentních volbách zhodnotil, že se hlavní a nelehké úkoly pro jihočeské komunisty ve vnitrostranické oblasti většinou podařilo splnit. Jiné a bohužel nedobré výsledky se ukázaly při volbách v roce 2017. Skutečně dosažené volební výsledky byly pro nás velkým a nepříjemným překvapením, když volební průzkumy před volbami nic takového nesignalizovaly.

Minulá krajská konference jako jeden z úkolů stanovila ustavení Komise mládeže JčKV. To se podařilo. Komise se pravidelně schází a vyvíjí činnost, kterou krajský výbor podporuje. K dokonalosti je však daleko, a tak si tato oblast zaslouží další zvýšené pozornosti především ze strany okresních organizací.

V centru pozornosti krajské organizace stálo také využívání a rozšiřování spolupráce se společenskými organizacemi a odborným zázemím. Úspěšně spolupracujeme s KČP, LKŽ a VNK. V této oblasti je dále nutné zapojit co největší množství komunistů pracujících na všech úrovních samosprávy. Také aktivizace Společenství práce a solidarity (SPaS) je aktuální výzva práce pro další období. Tuto spolupráci s dalšími subjekty v rámci SPaSu jsme v minulém období, bohužel, podcenili.

V oblasti života stranických organizací se však kromě kladů vyskytovaly také nedostatky. Patří k nim například nedostatečná prezentace výsledků naší práce na veřejnosti, a to včetně prezentace v médiích a samozřejmě také na vlastních webových stránkách. Nedaří se nám občanům lépe přiblížit výsledky práce našich zastupitelů na všech úrovních, od malých obcí až po statutární město. Jedním z důvodů je složité získávání příspěvků od samotného funkcionářského aktivu, zastupitelů a členů samospráv, kteří byli zvoleni na kandidátkách KSČM.

Petr Braný také kromě jiného uvedl některá čísla statistiky. K 31. 12. 2017 pracuje v Jihočeském kraji 2 644 členů ve 194 organizacích. Jak dílčí statistika uvádí, nedaří se plnit usnesení ÚV KSČM přijmout v každé ZO ročně jednoho člena. Okresní organizace mají složitou situaci v práci s novými členy, aby je udrželi a oni nelitovali svého rozhodnutí – vstoupit do KSČM. Bohužel, ani organizování diskusních klubů nepřivedlo nové zájemce.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip uvedl přítomné do problematiky současné vnitropolitické i mezinárodní situace z pohledu řešení problémů ze strany KSČM. Nejsložitější je nyní správně analyzovat a využít „zlomové“ situace v otázce dalšího směřování vnitropolitického vývoje naší společnosti. Velký význam má, aby Evropa zůstala pevná a emancipovaná v současném multipolárním světě a státy nepodléhaly dezintegračním procesům ze strany USA. V dalším se věnoval otázkám spojených s přípravou na X. sjezd strany.

V diskusi například Alena Nohavová hovořila o zklamání z výsledků loňských voleb, propadu volebních výsledků a nutnosti sebereflexe. V další části svého vystoupení připomněla iniciování minimálně dvou úspěšných novel zákonů týkajících se dlouhodobého ošetřovného a možnosti vakcinace proti pneumokoku pro seniory nad 65 let věku. Další delegáti se v diskusi zabývali například neplněním přijatých usnesení v orgánech strany, rezervami v kolektivní práci strany na úrovni okresů a kraje, ale také ve vedení a řízení strany. Zde přes dlouholetou kritiku nedostatky přetrvávají. Nebyla vynechána ani problematika práce okresních a základních organizací. Pavla Svepeš Šlahúnková poukázala na rezervy v předvolební aktivitě samotných kandidátů a nutnosti věnovat výběru zvýšenou pozornost.

krajska_konference_2018_99.jpgVe volební části konference bylo schválení – potvrzení návrhů na členy JčKV KSČM. Devatenáct zástupců okresů zaujme místa členů tohoto orgánu. To je něco nového, neboť došlo k rozšíření počtu členů krajského výboru o pět osob. Na funkci předsedy krajského výboru kandidovali dva delegáti. Byl jím dosavadní předseda Petr Braný a Alena Nohavová. V tajné volbě dostala důvěru 59 % delegátů Alena Nohavová a stala se tak novou předsedkyní Jihočeského krajského výboru KSČM. Do funkce člena Výkonného výboru ÚV KSČM kandidovali rovněž dva delegáti. Dosavadní člen VV ÚV KSČM Petr Braný a Tomeš Vytiska. V tajné volbě konference doporučila 54 % hlasy volbu Petra Braného. Konference rovněž schválila nominace na složení komisí krajského výboru. Poté i členy výborů a komisí ÚV KSČM a návrhy do pracovních skupin X. sjezdu KSČM. Bez protinávrhů byli schváleni kandidáti do vrcholných orgánů strany. Delegováni jsou krajskou konferencí Vojtěch Filip na předsedu ÚV KSČM a Květa Šlahúnková na místopředsedkyni.

V závěru jednání konference přijala „Stanovisko“ v němž jsou formulovány požadavky, krátkodobé a střednědobé cíle jihočeských komunistů.

Fotogalerie

Autor: 
+ foto: jk
Zdroj: 
Vlastní