Gennadij Zjuganov: Boj za ruský svět. Programový článek předsedy Ústředního výboru KSRF

25. 5. 2023

Programový článek předsedy Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace. Z obsáhlého programového článku vyjímáme:

Válka byla vyhlášena

Po mnoho let NATO utahovalo dusivý kruh kolem našich hranic. Historie předurčila Rusko k ochraně suverenity a bezpečnosti Doněcké a Luhanské lidové republiky, k osvobození bratrského ukrajinského lidu od nacisticko-banderovské junty. V reakci na naši touhu postavit bariéru agresivním plánům Západu, jeho páni konečně odhodili masku "partnerství" a civilizované diplomacie. Globalisté otevřeně deklarovali svou připravenost zasadit naší zemi smrtící úder metodami hybridní války. Podle jejich plánu nadešel čas pro úplné a konečné řešení "ruské otázky".

Nepřátelé Ruska proti nám rozpoutali hybridní válku daleko od včerejška. Tato válka má své kořeny ve staleté historii konfrontace naší vlasti s agresivními aspiracemi Západu. Během této historie ti, kteří se snažili zlomit naši moc a její lid, spolu s doslovnou, "horkou" válkou, používali techniky hybridní války. Vždy kombinovala politický a ekonomický tlak s informačními, intelektuálními a duchovními sabotážemi proti naší společnosti. Ekonomická, morální a duchovní porážka nepřítele, který nemůže být poražen pomocí vojenské síly, je specifičností hybridní války a jejím hlavním obsahem.

Po rozpadu SSSR se někomu zdálo, že odmítnutí socialismu vydláždilo Rusku cestu na Západ. Nyní, říkají, jsme pevně zapadli do tohoto zářícího světa, stali jsme se jeho nedílnou součástí. Tak tomu ale nebylo. Ti, kdo tyto myšlenky prosazovali z naivity nebo zlomyslnosti, zcela ignorovali poučení z první světové války. Na mapách v té době nebyla žádná stopa po sovětském Rusku. To však nezabránilo evropským vládám, aby se spojily ve smrtelném boji za přerozdělení světa. Intenzita brutality a počet obětí byly dosud bezprecedentní. Všechno se stalo v plném souladu s Leninovou analýzou, prezentovanou v brilantním díle "Imperialismus jako nejvyšší stupeň kapitalismu".

Rusofobie Západu je bezprecedentní. Žízeň Washingtonu, Londýna a Berlína po vyřešení "ruské otázky" vyvolává vzpomínky na nejtemnější stránky minulosti: požáry inkvizice, nacistické covens, akce Ku Klux Klanu. Globalisté, kteří se vydali na cestu teroru, neznají "červené linie", které jsou charakteristické pro normální lidi. Plány na použití granátů s ochuzeným uranem jsou přímým důkazem zločinné povahy jejich imperialistické politiky.

Všichni si musíme uvědomit, že proti nám byla zahájena vyhlazovací válka. Jejím cílem je rozdělení země, zotročení lidí a přeměna našich zemí v zónu koloniální loupeže. To nám hrozí nejen rozsáhlými ztrátami. Prohrát v takové situaci znamená zmizet.

Současná výzva je stejně osudová jako nepokoje XVII. století, vlastenecká válka v roce 1812, zahraniční intervence v letech 1918-1920, boj proti fašismu během Velké vlastenecké války a zrádné zničení SSSR. Spojené státy a jejich komplicové z NATO se zavázali znásobit zločinné úspěchy "temperamentních devadesátých let". Celý článek v originále zde:

https://kprf.ru/party-live/cknews/218668.html

Autor: 
Gennadij Zjuganov, předseda Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace 10.5.2023
Zdroj: 
https://kprf.ru/party-live/cknews/218668.html