Dnes si připomínáme 102. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku z roku 1917

7. 11. 2019

Dne 7. listopadu 2019 si připomínáme 102. výročí významné celosvětové události, kdy se uskutečnila první vítězná socialistická revoluce v historii lidstva na této planetě, kterou uskutečnila dělnická třída Ruska ve svazku s chudým ruským rolnictvem, pod vedením Komunistické strany Ruska v čele s Vladimírem Iljičem Leninem.

VŘSR svrhla v Rusku vládu buržoazie a statkářů, a vládu v zemi převzali představitele proletariátu a ti následně vytvořili nový Sovětský stát, ze kterého později vznikl Svaz sovětských socialistických republik /SSSR/.

VŘSR byla vítězstvím učení marxismu - leninismu. Zahájila novou éru v dějinách lidstva, éru přechodu od kapitalismu k socialismu! Stala se inspirací pro dělnickou třídu a rolníky mnoho národů po celém světě.

Lenin, ideový vůdce ruské proletářské revoluce rozšířil učení Karla Marxe a Bedřicha Engelse, kteří objevili zákonitou nutnosti přechodu od kapitalismu k socialismu a aplikoval toto učení v praxi na podmínky tehdejšího Ruska. 

Význam této revoluce je ve světových dějinách srovnáván s Velkou francouzskou revolucí z roku 1798.

Ideály VŘSR inspirují mnoho politických uskupení a vlád ve světě dodnes! 

Historici tuto světodejnou událost popisují jako "Deset dní, které otřásly světem".

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM