1. jednání Jč KV KSČM 25. dubna 2022

26. 4. 2022

V pondělí 25. dubna se uskutečnilo v Písku 1. jednání Jč KV KSČM (po krajské konferenci). Jednání zahájila předsedkyně Jč KV KSČM Alena Nohavová, která přivítala členy krajského výboru a pozvané hosty.

V úvodní části mimo procedurálních otázek byla podána informace z jednání vyšších stranických orgánů. Informaci podali člen VV ÚV KSČM Tomeš Vytiska a členka Ústředního operativního volebního štábu (ÚOVŠ) Květa Šlahúnková. Informace následně doplnili další členové ústředního a krajského výboru.

V rámci jednání byl zhodnocen průběh a výsledky jednání krajské konference ze dne 4. dubna 2022. Oceněn byl zájem 19 diskutujících delegátů a hostů, kteří věcně reagovali na přednesené Zprávy … a navrhovali různá opatření s cílem být více vidět a slyšet mezi občany.  Pozitivní je také to, že mnohé podněty a návrhy mají velkou šanci být zapracovány cestou jihočeských členů pracovních komisí do materiálů připravovaných pro XI. sjezd KSČM.

Jedním z bodů jednání pléna krajského výboru bylo také zvolení vedení, to je nyní dvou místopředsedů a členů výkonného výboru. Jako první místopředsedkyně krajského výboru byla zvolena Marie Pavlovičová, předsedkyně Okresního výboru Strakonice, když neměla protikandidáta. Na pozici místopředsedy krajského výboru byly navrženi dva kandidáti. V následující volbě byl zvolen místopředsedou krajského výboru Vilém Klapsia, člen výkonného výboru OV KSČM Prachatice. Vedení krajského výboru uváděno přehledně je následující:

Předsedkyně Jč KV KSČM ……………………………..………..Alena Nohavová,
První místopředsedkyně Jč KV KSČM ……….…………..Marie Pavlovičová,
Místopředseda Jč KV KSČM …………………………………….Vilém Klapsia

Členy Výkonného výboru Jč KV KSČM jsou všichni předsedové a předsedkyně okresních výborů v rámci krajské stranické organizace.

V dalších bodech jednání se účastníci zabývali zabezpečením a uskutečněním větších či menších oslav 1. Máje – Svátku práce a následným uctěním památky obětí 2. sv. války v rámci 77. výročí osvobození naší vlasti.

Posledním, ale o to složitějším bodem jednání bylo projednání zabezpečení podzimních komunálních voleb. Nelze přehlédnout skutečnost, že v mnohých obcích a městech se vedou složitá jednání o tom, jak početně naplnit kandidátky KSČM, nebo zda ji vůbec podávat. Problémy jsou především v počtu a věkové struktuře našich členů. Z toho důvodu se uskutečňují setkání s ostatními politickými stranami považovanými za levicové, s cílem spojit síly a prostředky k uzavření kombinovaných kandidátek ve prospěch občanů obcí a měst.   

Po vyčerpání bodů programu poděkovala předsedkyně krajského výboru Alena Nohavová všem přítomným za účast a aktivitu na jednání.

Fotogalerie

Autor: 
Josef Kovařík
Zdroj: 
KSČM