Petice k těžbě českého lithia

24. 9. 2017

PETICE

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům. V posledním čtvrtstoletí však vynáší soukromé zisky v miliardách, odplývající z velké části do ciziny. Lidi s běžnými příjmy to poškozuje nehoráznými cenami vody i mnoha produktů z domácích darů přírody. U lithia, jehož zásoby nás řadí na čelné místo ve světě, to už dopustit nelze. Oč nepostradatelnější je pro řadu oborů, jimž patří budoucnost, tím spolehlivější musí být záruky, že bude zhodnoceno ku prospěchu celé naší země.

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu PČR, aby v co nejbližším možném termínu

-       přijala zákon, opravňující k těžbě českého lithia výlučně domácí podnik či podniky ve veřejném vlastnictví

-       zavázala vládu zaručit, že i výrobní zhodnocení domácího lithia s vysokou přidanou hodnotou zůstane v rukou českého průmyslu ve veřejném vlastnictví, a obohatí tak naši zemi a všechny její občany.

Na prahu „čtvrté průmyslové revoluce“ je to unikátní šance, jak vrátit Českou republiku mezi průmyslově nejvyspělejší země a suverénní hráče na světovém trhu v zájmu všech deseti miliónů našich spoluobčanů.

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petiční výbor:

Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM, Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1 - zmocněnec

Karel Šidlo, poslanec PS PČR, Bezděkov139, 340 41 Klatovy

Václav Snopek, poslanec PS PČR, 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Josef Šenfeld, poslanec PS PČR, 411 72 Hoštka 292

Václav Novotný, předseda Iniciativy NE základnám, Tupolevova 479, Praha 18 - Letňany 

Lubomír Ledl, místopředseda Strany demokratického socialismu, Vršovická 68, 101 00 Praha 10

Jaroslav Borka, poslanec PS PČR, Stará Kysibelská 29, 360 09 Karlovy Vary

 

2. strana archu PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům. ……..

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 
Petiční výbor
Zdroj: 
Petiční výbor