75. výročí osvobození V.: Historický exkurz časových událostí v Jihočeském kraji tak, jak je zaznamenaly kroniky obcí a měst – květen 1945

23. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

Historická výročí se už tradičně stala nejmasovější školou národních dějin. Dávají podnět k zamyšlení nad základními otázkami geneze naší přítomnosti. Konec druhé světové války a osvobození od fašismu je třeba si nejen připomínat ve sváteční dny začátkem května, ale brát je v souvislosti jako poučení ze složitých dějinných událostí, jako ohromnou lekci a poučení i pro současnou společnost. Bylo by totiž vrcholně naivní domnívat se, že by lidé podobných hrůz už nikdy nebyli schopni. Můžeme to vidět dnes a denně v televizi i v některých dalších mediích. Je velice tragické, že se záměrně překrucuji události a historická fakta. To, že se už neslaví státní svátek v den, kdy skutečně skončila, tedy 9. května, bourají se a haní pomníky sovětských vojáků, kteří položili život za osvobození Československa, to vše jen ukazuje, jaké manipulaci jsme opět podrobováni.

Konec druhé světové války a osvobození od fašismu je třeba si nejen připomínat ve svátečních májových dnech, ale připomenout si také dějinné události, které osvobození předcházely. Proto se naše redakce rozhodla zprostředkovat našim čtenářům na pokračování po jednotlivých měsících hlavní události obcí a měst Jihočeského kraje tak, jak je zaznamenali čeští kronikáři na sklonku války.

V. KVĚTEN

1.

Úbislav (Prachatice)         Rozšířily se zvěsti, že skončila válka.

 

Blatná (Strakonice)           Místní občané provedli sabotáž na telefonním vedení. V noci se na domech a výkladních skříních objevily výhružné letáky s hesly proti vlajkařům a ostatním kolaborantům.

 

Strakonice          Konala se schůzka ilegálních skupin, na které byl stanoven signál k povstání: čtyři krátké tóny.

 

Milevsko (Písek)  Přeletěli nad městem američtí letci.

 

Dačice (Jindřichův Hradec)          Destrukce partyzánské skupiny na trati mezi Dačicemi a Toužínem. Při akci zahynul třiadvacetiletý partyzán Augustin Mrvka.

 

Strunkovice n/Blanicí (Prachatice)      Příchod skupiny prchajících německých vojáků.

 

Bechyně (Tábor)   První pokusy zorganizovat československou ozbrojenou jednotku.

 

Týn nad Vltavou         Třetí schůze Okresního RNV. Přeprava letáků o ustavení místních NV. Vydána výzva i ustavení Národní stráže.

 

Jindřichův Hradec     Ilegální skupiny jednaly o zastoupení v RNV.

1. – 2.

Strážný (Prachatice          Přijel první americký tank. Americký voják, který vystoupil, byl těžce raněn.

2.

Veselí n/Lužnicí (Tábor)          Rozšířila se zpráva o smrti A. Hitlera.

 

Suché Vrbné (Č. Budějovice)   Obecní úřad vyvěsil smuteční prapor.

 

Milevsko (Písek)  Vojenské cvičení německých oddílů. Ostrou střelbou ohrožovaly život civilních osob. Na trase Milevsko-Písek zaútočili američtí hloubkaři na kolonu civilních uprchlíků.

 

Těšínov (České Budějovice)        Vznikl čtyřčlenný RNV.

 

Písek           Místní ilegální skupina odstranila orientační tabule a přerušila německé telefonní sítě

3.

Pelhřimov            Skupina Předvoj zahájila spolupráci s RNV v Pelhřimově a s partyzánskou brigádou „Za Prahu“ při odzbrojování německých jednotek.

 

Častrov (Pelhřimov)         Z Kamenice nad Lipou přišla výzva k pohotovosti místní odbojové skupiny.

 

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)         Ilegální skupina „Předvoj“ a partyzánská brigáda „Za Prahu“ navázaly přímé kontakty na schůzi v kamenických lesích.

 

Strakonice          20 hodin. Poslední nálet na Českou zbrojovku  (pobořena smaltovna).

 

Blatná (Strakonice)           Ustavila se komise pro vyšetřování osob zajištěných pro kolaboraci.

 

Rudolfov (České Budějovice)     Ustaven pětičlenný RNV.

 

Netřebice (Český Krumlov)        Příchod ozbrojené skupiny Vlasovců.

 

Malšice (Tábor)     Ustaven RNV.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Všeobecný zmatek. Práce na zákopech a protileteckých krytech.

 

Písek           Město, ohroženo německými jednotkami z okolí, napjatě očekávalo příjezd amerických tanků.

 

Milevsko (Písek)  Odsun potravinových zásob, průjezd pancéřového vlaku a vlaku s vládou tzv. Slovenského štátu. K večeru pálila milevská posádka SS a organizace NSDAP písemnou dokumentaci.

 

Mirovice (Písek)   Městem procházely hloučky odzbrojených vojáků, hlavně Litevců a Rumunů.

 

Popelín (Jindřichův Hradec)        Ustavil se RNV.

 

Volary (Prachatice)           19.30hod. Nad městem se objevilo hlídkové letadlo. Krátce potom město obklíčily americké jednotky.

3. – 4.

Třeboň (Jindřichův Hradec)          Skupina dobrovolníků zabavila v noci zbraně místního Volkssturmu.

4.

Jindřichův Hradec     Na nádraží přišla depeše: odstranit německé nápisy.

 

Volary (Prachatice)           Pochod smrti žen, polské, maďarské a německé národnosti po trase Volary–Prachatice, napaden americkými hloubkaři.

 

Planá n/Lužnicí (Tábor)          Dvě destrukční akce partyzánů na trati v okolí.

 

Roudné (Tábor)     Vznikl RNV.

 

Vodňany (Strakonice)      Ustavení prvního RNV.

 

Bohumilice (Prachatice) 14.00 hodin. Útok hloubkařů na německou kolonu v prostoru Bohumilice-Čkyně. Noční nálet v okolí Vimperka. Obyvatelstvo Bohumilic opouštělo své příbytky.

Strakonice          Skupina dobrovolníků provedla vloupání do České zbrojovky, aby získala zbraně.

 

Jarošov n/Nežárkou (J. Hradec)     Zvolen druhý národní výbor.

 

Chýnov (Tábor)     Průchod uprchlíků ze Slezska. Obecní úřad jim musel vydat potraviny. Zesílena posádka SS a oddíl Volkssturmu  (300 mužů).

 

Tábor          Hromadné odstraňování německých nápisů.

 

Čížová (Písek)       Dopoledne. Přijel oddíl maďarských vojáků, doprovázených sedmi příslušníky SS. Večer opustila Čimelice německá divize „Pancéřová pěst“.

 

Milevsko (Písek)  20 hodin. Z města odjela posádka SS o síle 800 mužů. Ihned po odjezdu zajistila partyzánská hlídka zbytky vojenského skladiště v klášteře a muniční sklad Kruhovka.

 

Lomnice n/Lužnicí (J. Hradec)         Obyvatelstvo odstranilo německé nápisy a ostatní symboly okupace.

 

Častrov (Pelhřimov)         Místní odbojová skupina se soustředila v hájovně na Johance. Připravovala se k útoku na kamenický oddíl SS.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Ve městě se soustředila silná německá posádka. V noci nastal rychlý přesun aut s pohonnými hmotami.

Soumarský most (Prachatice)           Přestřelka mezi americkými a německými vojsky. Padlo mnoho amerických vojáků.

4. – 5.

Volary (Prachatice)           Příchod amerických jednotek do města. Střílelo se na Budějovické ulici. 4 domy byly zasaženy dělostřeleckými granáty. Nikdo nepadl.

 

Mirovice (Písek)   V noci ze 4. na 5. května byly na nárožích vylepeny čs. vlajky a na vývěsní tabuli se objevil leták se šibenicí a jmény místních kolaborantů.

5.

Mirovice (Písek)   Ráno přišlo do Mirovic asi 150 ozbrojených vojáků, většinou maďarské a slovenské národnosti.

            13.10 hod. Po výzvě a volání pražského rozhlasu odzbrojili místní občané místní posádku.

            Ve 14.15 hod. převzal NV moc do svých rukou.

            Ve 14.40 došlo k střetnutí s projíždějící skupinou německých vojsk.

 

Netolice (Prachatice)       Ustavila se RNV a první četa dobrovolníků. Došlo k přestřelce s projíždějícími Němci. Jeden německý voják zabit.

 

Bernartice (Písek)          Odpoledne. Poprvé se veřejně sešel RNV.

 

Čížová (Písek)       Příslušníci SS zastřelili 2 místní občany.

 

Olešnice (České Budějovice)      Přestřelky při pokusech odzbrojit projíždějící Němce.

 

Chlumec (České Budějovice)      Přestřelky mezi čs. dobrovolníky a projíždějícími Němci. Dva občané raněni.

Lhotice (České Budějovice)         Na silnici u Lhotic zastřelen člen RNV Vilém Kajer při odzbrojování německých vojáků.

 

Hluboká n/Vltavou (Č.Budějovice)   Ustupující jednotky SS odvezli s sebou 5 osob jako rukojmí. Propustily je po několika dnech v Písku.

 

Dubné (České Budějovice)           Ustaven RNV se zastoupením z osad Třebín, Branišov a Křenovice.

 

Nedabyle (České Budějovice)    Přestřelka při odzbrojování projíždějících německých vojsk. Padli 4 čs. občané.

 

České Budějovice      Převzetí moci ve městě. Krátce po poledni vyvěšeny státní vlajky a strženy symboly okupace. Ustupující jednotky Wehrmachtu zranily jednu ženu, přihlížející strhávání hákového kříže z věže radnice a jednu usmrtily.

 

Ledenice (České Budějovice)     16.00 hodin. Na pokyn z Českých Budějovic vyvěsila místní četnická stanice československou vlajku a ustavil se první NV.

 

Leskovice (Pelhřimov)    Odzbrojení německých jednotek. Ve 14 hodin se ujal moci RNV. K večeru došlo k prvnímu střetnutí s oddíly SS, které vypálily několik desítek usedlostí a 25 mužů zastřelily.

 

Planá n/Lužnicí (Tábor)          Uprchli němečtí strážci z internačního tábora. Tábor osvobozen. První schůze RNV.

 

Tučapy (Tábor)      Poprvé veřejně vystoupil RNV.

 

Pelhřimov            Osmá skupina partyzánské brigády Táborité se rozšířila na 112 členů, z toho 14 Rusů a 2 Slováci.

 

Pelhřimov            17.45 hodin. Vydán zákaz vycházení. Ilegální schůze RNV.

 

Červená Řečice (Pelhřimov)  Ustavil se RNV.

 

Nový Rychnov (Pelhřimov)     Došlo k střetnutí čs. stráže s esesmany.

 

Mladá Vožice (Tábor)   RNV převzal moc.

 

Černovice (Pelhřimov)    Večer se konala tajná schůze, na níž byl ustaven RNV.

 

Trhové Sviny (České Budějovice)       Převzetí moci RNV. Odzbrojení německé posádky krvavé střetnutí s projíždějící divizí SS. Deset rukojmí zastřeleno cestou do Nových Hradů.

 

Týn n/Vltavou (Č.Budějovice) Vznikl MRNV. Maďarské oddíly se daly k dispozici Okresnímu národnímu výboru a odevzdaly mu své zbraně.

            V 17.00 hodin zatčeni místní kolaboranti.

 

Netřebice (Český Krumlov)        První zprávy o pražském povstání. Utvořen osmnáctičlenný RNV.

 

Bohumilice (Prachatice) 14.00 hodin. Útok amerických hloubkařů na německý nákladní vlak. V 15 hod. projíždějí kolem obce první jednotky americké armády.

 

Husinec (Prachatice)        Průjezdy německých aut a tanků od Čimelic a Vodňan směrem na Vimperk. V 18 hodin převzal RNV správu města. Na domech se objevily československé vlajky.

 

Úbislav (Prachatice)         Jednání a konflikt s německou posádkou.

 

Horní Ves (Pelhřimov)    Na silnici k Počátkům postaveny záseky. Odstraněny německé nápisy a vyvěšeny čs. státní vlaky.

 

Vacov (Prachatice)            Vylepeny plakáty s čs. vlajkou a heslem: „Osvobození se blíží, sabotujte válku!“

 

Vitějovice (Prachatice)   Odzbrojení prchajících německých vojáků. Na cestách do obce pravidelné hlídky. První schůze národního výboru.

 

Besednice (Český Krumlov)      RNV převzal správu obce a odzbrojil německou posádku.

 

Český Krumlov            Shromáždění občanů na náměstí. Vyvěšeny bílé prapory. K večeru dorazila do města dvě americká vozidla s devíti muži. Po delším jednání na radnici odjeli.

 

Vyšší Brod (Český Krumlov)     Jednotky 3. americké armády přijely do rakouské obce Leonfelden přes Studánky do Vyššího Brodu.

 

Horní Planá (Český Krumlov)   Město obsazeno praporem 29. divize . americké armády.

 

Rožnov (České Budějovice)         NV převzal řízení obce do svých rukou. Německý velitel letiště přijel do Rožnova a prohlásil, že jeho vojáci zbraně nesloží a v případě potřeby budou město bombardovat.

 

Strakonice          Střetnutí partyzánské skupiny s maďarskými vojáky. Při přestřelce na nádraží byl zabit partyzán Ladislav Kubíček. Ve 12.00 hod. 40 min. vyšly ozbrojené skupiny obyvatelstva na základě smluveného hesla do ulic. Zároveň byly vylepeny plakáty a vyhlášky o složení ONV a MNV. v 15.00 hod. zajat generál Lützov a zadrženi němečtí úředníci v čele s hejtmanem Scholzem a inspektorem Wilhemem.

 

Blatná (Strakonice)           Ze Strakonic přišly pokyny k převzetí správy města. Ustavil se NV. Místní obyvatelstvo vykonalo proti vůli NV a bezpečnostních akt. msty na skupině vlajkařů a kolaborantů.

 

Lnáře (Strakonice) Odzbrojena místní německá posádka

 

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)         Vydán zákaz zdržovat se po 20. hodině na ulici. 25 zatčených pro porušení zákazu. Museli za trest nosit německým vojákům zavazadla a baťohy. V noci přišlo do města 800 příslušníků německé armády a SS.

 

Častrov (Pelhřimov)         3 hodiny. Ilegální skupina, která se vrátila do vsi, odzbrojila kolonu německých vystěhovalců. Mezi 6. – 8. hod. přijel oddíl německých vojáků. Střílel po místních občanech. Hromadný útěk obyvatelstva do lesů.

 

Chválkov (Pelhřimov)      Vytvořen RNV.

 

Slavonice (Jindřichův Hradec)   Vznikla „tajná prozatímní rada revolučního výboru“.

 

Dobrá Voda u Pelhř. (Pelhřimov)   Přerušeno telefonní spojení. První pokus o převzetí moci.

 

Opařany (Tábor)   Ustupující německé jednotky střílely do vyvěšených československých praporů. RNV v odpoledních hodinách obsadil četnickou stanici a poštu a zajistil pravidelné hlídky na cestách k obci.

 

Pořín (Tábor)          Odstraněny německé nápisy, jako první ohlas pražského povstání.

 

Kamenný Újezd (Č.Budějovice)          Ve 13 hod. vyvěšeny čs. prapory. Ve 14 hod. první veřejná schůze NV. Oddíl národní stráže zadržel vlak s potravinami.

 

Březí (České Budějovice)  12 – 18 hod. Národní stráž pod velením poručíka Wágnera osadila místní továrnu.

 

Nový Bor (Prachatice)     Vznikl RNV.

 

Prachatice          Průchody německých jednotek.

 

Křemže (Český Krumlov) Odzbrojena místní posádka Wehrmachtu. Ve 22 hod. první schůze RNV.

 

Popelín (Jindřichův Hradec)        Po celý den projížděly obcí kolony německého vojska. Jedna z nich strhla první vyvěšenou čs. vlajku.

 

Lomnice n/Luž. (Jindřichův Hradec)  Příjezd oddílu SS. Neúspěšný pokus o odzbrojené posádky pancéřového vlaku. Přestřelka mezi hlídkami a projíždějícím německých autem. Ve 13.00 hodin převzal moc do svých rukou RNV.

 

Milevsko (Písek)  12.30 hodin. První zprávy o pražském povstání. Ve městě se objevily první československé vlajky. V 17.00 hod. došlo k vytvoření RNV a posádkového velitelství. Předsedou zvolen J. Jeřábek, velitelem major Fuka.

 

Písek           Výkonné moci se ujal RNV. V 16.00 hod. vyvěšena na městské radnici čs. vlajka. V 17.30 hod. složila první rota dobrovolníků vojenskou přísahu.

 

Strunkovice n/Bl. (Prachatice)         Průjezd německého auta. Přestřelka  (jedna občanka zraněna). V noci obec obležena německými vojáky.

 

Koloděje (České Budějovice)      Ráno. Přijelo množství německých vojáků. Stříleli do vyvěšených vlajek. Večer odtáhli k Týnu n/Vltavou. Ustavil se RNV.

 

Zliv (České Budějovice)     Zadrženi němečtí uprchlíci a internováni v místní Sokolovně.

 

Hniliště (Prachatice)        10 – 15 hodin. Velké přestřelky mezi americkými a německými jednotkami.

 

Strážný (Prachatice)        V poledních hodinách obec osvobozena americkými jednotkami.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Zabaveno německé auto se zbraněmi. Vydána výzva k občanům, aby zachovali klid a podřídili se MNV.

 

Vodňany (Strakonice)      Jednání NV s ozbrojenými Němci, kteří obsadili hotely „Zlatý soudek“ a „U koníčka“. Němci odmítli složit zbraně bez boje, avšak k střetnutí nedošlo. Odpoledne byly odstraněny symboly okupace a v 16.30 hod. promluvil k shromážděnému obyvatelstvu na náměstí předseda RNV Tomáš Holát.

 

Tábor          Po hlášení pražského rozhlasu vyhlášena pohotovost ilegálních skupin a RNV. V 16.00 hodin vydalo německé velitelství nařízení o uzavírací době  (20 hodin) a zákaz shromažďování.

 

Velešín (Český Krumlov) Ustaven MNV a odzbrojena skupina německých vojáků a Hitlerjugend.

 

Soběnov (Český Krumlov)          Dopoledne. 9 mužů odzbrojilo na návsi 3 vojenská auta.

 

Chýnov (Tábor)     RNV se sešel společně se zástupci odbojové skupiny.

 

Malšice (Tábor      Z místní skupiny ilegálních pracovníků vytvořen RNV za předsednictví majora Boháče.

 

Blatná (Strakonice)           Hromadné přesuny německých jednotek městem Vznik NV.

 

Trocnov (Č. Budějovice)  Ustavení RNV.

 

Dačice (Jindřichův Hradec)          První veřejné vystoupení RNV, předseda Josef Codr promluvil do místního rozhlasu o obnově ČSR.

 

Brloh (Český Krumlov)      Průjezdy německých aut a pokusy českého obyvatelstva získat zbraně. Vytvořen NV.

 

Horní Vltavice (Prachatice)     Řízení obce převzal správní komisař Košák.

 

Lenora (Prachatice)          Obec osvobozena americkou armádou.

 

Hodějovice (České Budějovice)            Ustaven RNV.

 

Kaplice (Český Krumlov) Otevřeno skladiště zbraní.

 

Dolní Třebonín (Český Krumlov)        Odzbrojena místní německá jednotka.

 

Sepekov (Písek)   Na místní zastávce zadržen vlak se spotřebním zbožím. Německý doprovod odzbrojen.

 

Bechyně (Tábor)   Založení RNV. Pokusy odzbrojit německé a maďarské vojáky.

 

Chotýčany (České Budějovice) Odzbrojené německé protiletecké služby.

 

České Velenice (J. Hradec)   Vznik Prozatímního národního výboru a revoluční gardy.

 

Třeboň (Jindřichův Hradec)          Na shromáždění třeboňských občanů zvolen ONV.Ustavující schůze městského RNV.

 

Suché Vrbné (Č. Budějovice)   16 hodin. Vyvěšeny státní vlajky.

 

Soběslav (Tábor) Kapitulace německé posádky. První provolání NV k občanům města.

 

Rájov (Český Krumlov)     Odzbrojení příslušníků Volkssturmu a maďarských vojáků.

 

Skrýchov (Jindřichův Hradec)    Průjezdy německých vojsk.

 

Kunžak (Jindřichův Hradec)         Odstraněn německý nápis z četnické stanice a postupně z ostatních veřejných budov.

Protivín (Písek)     13.00 hod. Vydána výzva k vytvoření strážních oddílů z řad obyvatelstva.

 

Pacov (Pelhřimov) 4.00 hod. Veřejná manifestace za čs. státní nezávislost.

 

Ševětín (České Budějovice)        Průjezd německých tankových oddílů. Tajný útěk rakouských telefonistů, kteří byli ubytováni v „Bayerovně“. Vyvěšeny čs. vlajky.

 

Čtyři Dvory (České Budějovice)           Odchod německých jednotek a odstranění symbolů okupace. Ve 14.00 hod. vyvěšeny čs. vlajky.

 

Křemže (Český Krumlov) 22.00 hod. Zakládající schůze RNV.

 

Humpolec (Pelhřimov)    11.30 hod. Vystoupení RNV. Budují se protitankové zátarasy a NV jedná s německým velením o složení zbraní.

 

Vráto (České Budějovice)  Vznik RNV.

 

Jarošov nad Nežárkou (Jindřichův Hradec)

            Odzbrojení německých vojáků partyzány.

 

Čimelice (Písek)   Místní dobrovolníci zasáhli do střetnutí u Mirotic. Jeden z občanů  (V. Krázl) ukořistil německý tank. V přestřelce u Mirotic byl raněn.

 

Mnich (Pelhřimov)  Odzbrojení německé posádky.¨

 

Nová Včelnice (J. Hradec)      Odzbrojení německé posádky

 

Budeč (Jindřichův Hradec)           Nad vesnicemi Budeč, Želetava, Nová Říše, Bitovanky a Oponěšice se objevila sovětská letadla.

 

Jindřichův Hradec     Po okraji města se kopaly zákopy. Na nádraží přijel vlak se státní vlajkou. Odtud vyšel průvod městem. V odpoledních hodinách došlo k střetnutí v Palackého třídě. 5 občanů bylo zastřeleno. Vyhlášen výjimečný stav. Pokus mjr. Hradeckého, por. Hamrlého a dr. Náprstka o převzetí správy města.

 

Strakonice          Průchod prchající německé armády městem.

 

Mnich (Pelhřimov)  Noční boj partyzánů v obci.

 

Počátky (Pelhřimov)        V noci ze soboty na neděli ustaven RNV.

 

Lišov (České Budějovice)  Srážka s ustupujícími jednotkami Wehrmachtu. Ve 2 hod. v noci postavily kolem města asi 15 děl do palebného postavení. Němečtí důstojníci hrozili srovnat Lišov se zemí jako Lidice.

 

Koloděje (České Budějovice)      Přesun tří tisíc německých vojáků směrem na Neznášov.

 

Netolice (Prachatice)       V noci projel městem oddíl SS. Zatkl hlídky národní stráže. Ještě ráno je propustil a odjel směrem na Prachatice. Přes den strhali občané poslední symboly okupace a vyvěsili státní vlajky. RNV zajišťoval zrádce a kolaboranty.

 

Rájov (Český Krumlov)     Střetnutí s jednotkou SS. Na české straně bojovali i maďarští vojáci  (8 padlých, z toho 5 Maďarů).

5. – 9.

Žirovnice (Pelhřimov)     Drancování německých vojáků. Zastřeleni  občané.

6.

Kamenný Újezd (Č. Budějovice)         9.00 hod. Příjezd oddílu SS z Č. Krumlova. Obsadili četnickou stanici, MNV, poštovní úřad a sokolovnu. Provedeny domovní prohlídky a represálie jako odveta za odzbrojování německých jednotek. V 10.00 hodin náhle odjeli.

 

Nový Rychnov (Pelhřimov)     Střetnutí národní stráže s příslušníky SS.

 

Častrov (Pelhřimov)         Němečtí vojáci zajali několik občanů jako rukojmí a odvezli je do Počátek.

 

Chýnov (Tábor)     Do obce přišli vězňové z osvobozeného Tábora a Plané n/Lužnicí. RNV zajišťoval jejich stravování.

 

Velká Lhota (Jindřichův Hradec)          Ustaven pětičlenný RNV.

 

Bezdějovice (Strakonice)          Ustavil se RNV, řídil odzbrojování německých vojáků a zajišťoval nacisty a kolaboranty.

 

Nová Včelnice (J. Hradec)      3.00 hod. Přijeli dva němečtí parlamentáři s požadavkem, aby NV odevzdal zbraně. V případě odporu hrozili soustředěným útokem na město posádkami z J. Hradce, Žirovnice a Počátek.

 

Popelín (Jindřichův Hradec)        Veškerou moc v obci převzal RNV. Odzbrojil maďarské vojáky a rozestavil hlídky.

Velešín (Český Krumlov) Průjezd „vlaku smrti“.

 

Strážkovice (České Budějovice)          Asi dvě divize německého dělostřelectva vyloupily na ústupu obec.

 

Čimelice (Písek)   Ke spolupráci s místní ozbrojenou jednotkou se přihlásil ruský partyzán.

 

Vimperk (Prachatice)       Ustaven první RNV.

 

Lčovice (Prachatice)        Akce skupina Niva v lesích na Věnci u Lčovic, v Račanech a při státní silnici z Vimperka do Strakonic proti ukrývajícím se Němcům a příslušníkům SS.

 

Nišovice (Strakonice)      Útok hloubkařů na vlak červeného kříže, v němž utíkali Němci a Maďaři do Německa. Na trati za Nišovicemi zůstalo 13 mrtvých.

 

Bohumilice (Prachatice) Příchod praporu americké pěchoty a letecko-technické roty, která měla k dispozici několik letounů.

 

Husinec (Prachatice)        10 hod. Příchod skupiny žen z pochodu smrti. Provedena sbírka šatstva a potravin ve prospěch bývalých vězňů.

 

Vlachovo Březí (Prachatice)   Ustaven RNV.

 

Chlumec  u Hluboké nad Vltavou (České Budějovice)

            Mezi Chlumcem a Novou Vsí zastavila německá kolona dvaceti aut. Ještě tu noc odjela.

Úbislav (Prachatice)         Ustavující schůze RNV.

 

Horní Ves (Pelhřimov)    Ustaven RNV. Střetnutí se skupinou příslušníků SS.

Vacov (Prachatice)            Pět členů skupiny Niva zabavilo německé nákladní auto a odzbrojilo jeho posádku.

 

Vitějovice (Prachatice)   Ve vsi rozšířeny zprávy, že oddíly SS jedou směrem k Vodňanům a střílejí.

 

Český Krumlov            Vydán rozkaz npor. Bindera, podle něhož měli být všichni muži české národnosti zatčeni a popraveni. Místní německá policie a příslušníci Volkssturmu odmítli tento rozkaz provést.

 

Besednice (Český Krumlov)      Přijel oddíl SS. Marně se snažil zabavit veškeré zbraně ukryté v obci.

 

Kaplice (Český Krumlov) Většina místní posádky opustila město.

 

Dolní Třebonín (Český Krumlov)        Projížděla kolona německého vojska. Nařídila vrátit zbraně místní odzbrojené jednotce. Ta vydala ultimatum, ale po obratném jednání RNV je odvolala.

 

Dobrá Voda (Č. Budějovice)      Němci pod hrozbami žádali vrátit zbraně, které den předtím složili na výzvu RNV.

 

Hluboká u Borovan (Č.Budějovice) Ustavil se NV a oddíl národní stráže.

 

Strakonice          Vytvořeny komise pro organizaci povinné vojenské služby. Ve 14.00 hod. dorazilo do města čelo americké armády. V 15.00 hodin přijely čtyři elitní pancéřové divize a obsadily všechny důležité komunikace. Do Prahy vypraveno auto se zdravotnickým materiálem.

Opařany (Tábor)   Průjezdy německých aut a prchajícího vojska.

 

Chlum u Třeboně (J. Hradec)          Zatčen Němec Sládek, ředitel lesního úřadu a příslušník SS. Krátce na to osvobozen německou posádkou ze Suchdola.

 

Staňkov (Jindřichův Hradec)       Odzbrojení německých vojáků ubytovaných v obci.

 

Soumarský most (Prachatice)           Němci vyhodili most do povětří.

 

Zliv (České Budějovice)     Poslední německý voják opustil obec.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Mobilizace důstojníků a první pokusy o organizaci městské posádky. Destrukce na tratích. Znemožněn průjezd německého transportu na Prahu.

 

Vodňany (Strakonice)      Ve škole ubytovány dívky z pochodu smrti. Dopoledne projelo městem německé auto, jehož posádka odzbrojila čs. četnictvo. Odpoledne zesíleny hlídky národní stráže. Do města přijela skupina vládního vojska.

 

Tábor          3 hod. ráno. Porada u velitele čs. četnictva se zástupcem německého velitele a ilegálního národního výboru. Německý velitel odmítl vzít na vědomí existenci NV.

 

Plavnice (České Budějovice)      Zatčení člena RNV Viléma Mikiny pro ukrývání ruského partyzána a vysílačky Partyzán nebyl dopaden.

 

Pelhřimov            9 hodin. Přestřelka na náměstí. Odpoledne přestřelka u nádraží. Zatčení členů RNV. Ještě večer byli propuštěni. Příchod ustupujících slovenských jednotek do města.

 

Skrýchov (Jindřichův Hradec)    Byl hlášen ústup oddílů SS. Ženy a děti odešly do krytů, ozbrojení muži hlídkovali. Německé oddíly však změnily směr.

 

Jarošov n/Nežárkou (J. Hradec)     Příjezd obrněných aut a jednoho tanku. Střelba v obci.

 

Křemže (Český Krumlov) Německá autokolona z Č. Budějovice obklíčila školu, kde zasedal RNV. Národní výbor musel vydat zbraně a potraviny.

 

Lomnice n/Lužnicí (J. Hradec)         Průjezd trestního oddílu, pravděpodobně SS. Všichni muži se museli shromáždit na náměstí a byli propuštěni až ve 20 hod. večer, kdy trestní komando opouštělo město.

 

Dřešín (Strakonice)           Vytvořen NV. Na silnicích v okolí rozestaveny hlídky s úkolem zadržet a odzbrojit německé vojáky.

 

Strunkovice nad Blanicí (Prachatice)  Ustavující schůze RNV.

 

Dačice (Jindřichův Hradec)          Velitel německé posádky vyzval RNV, aby stáhl své civilní hlídky. V 15.00 hod. přijel do Dačic německý hejtman Zielke z Telče s četou vojska. Zajistil členy RNV a vyhlásil nad městem stanné právo.

 

Hodějovice (České Budějovice)            Vytvořen 2. RNV.

 

Sepekov (Písek)   Dva mladí lidé ze Sepekova  (L. Handrejch a V. Mikota) zastřeleni na cestě do Prahy.

 

Majdalena (Jindřichův Hradec)  Zvolen RNV.

 

České Budějovice      Druhá schůze RNV. Německé oddíly pod vedením generála von Rungeho však ovládly město. Ulicemi projížděly těžké tanky a střílely pro výstrahu. Až do 9. května bylo nad městem vyhlášeno stanné právo.

 

České Velenice (J. Hradec)   Odjezd posledního vojenského transportu směrem na Vídeň. Na rakouském území zadržen Rudou armádou.

 

Třeboň (Jindřichův Hradec)          V poledne a v noci projížděly městem silné německé jednotky směrem na Č. Budějovice. Střílely na vyvěšené čs. vlajky, strhávaly je a pálily. Na příkaz německého velitele museli být propuštěni povolaní branci a národní stráž musela odevzdat zbraně.

 

Dobešice (Písek)            Velitel německé posádky hejtman Kreuz podepsal americké armádě kapitulační podmínky.

 

Bechyně (Tábor)   Ustavující schůze RNV.

 

Písek           20.30 hod. Přijelo první americké auto. Protože však překročili předem stanovenou linii, odmítli velící důstojníci případná vojenská střetnutí. Jejich pancéře hlídkovaly na křižovatce u Nové Hospody. V píseckých ulicích se objevila první provolání komunistické strany.

 

Čížová (Písek)       První Američané v okolí.

 

Mladá Vožice (Tábor)   Město napadl oddíl SS z Votic. Člen RNV Václav Vaniš byl pověšen. 20 lidí odvlečeno jako rukojmí.

 

Ševětín (České Budějovice)        Z vojenského vlaku zastřelen zaměstnanec ČSD.

 

Jindřichův Hradec     Oberführer Bartl zrušil příkaz k domovním prohlídkám.

 

Milevsko (Písek)  10.00 hod. Shromáždění občanů a přehlídka národní stráže. Představitelé veřejných institucí složili do rukou předsedy RNV slib věrnosti. V podvečerních hodinách přijela z Tábora skupina esesmanů. Zabavila vojenský materiál a převzala opět do svých rukou muniční skladiště.

 

Protivín (Písek)     Zatýkání Němců a kolaborantů.

7.

Besednice (Český Krumlov)      Německá vojenská hlídka odvlekla z obce 6 občanů. Druhý den byli v lese u vsi Püranbrücken (okr.Gmünd) zastřeleni pro domnělou příslušnost k partyzánům.

 

Kaplice (Český Krumlov) Na nádraží osvobozen „vlak smrti“.

 

Křemže (Český Krumlov) V 9.00 hod. přijel velitel OT s ozbrojenou skupinou. V 13.00 hod. přijela  osobní auta s příslušníky SS, kteří zatkli starostu. Od 22 hod. začal velký přesun německých vojsk od Č. Budějovic na Brloh.

 

Soběnov (Český Krumlov)          Němci zajali 6 mladých lidí. Jednoho, který byl neozbrojen, ztýrali a propustili. Ostatní odvezli přes Trhové Sviny a Nové Hrady do Rakouska, kde byl později nalezen jejich společný hrob.

 

Čimelice (Písek)   Příslušníci národní stráže eskortovali zajaté německé vojáky do Strakonic. Večer se na MNV hlásilo šest utečenců z koncentračních táborů srbské, rumunské a italské národnosti. Před půlnocí odjelo 12 dobrovolníků posílit skupinu ze Starého Sedla, zajišťující přívoz u Orlíka přes Vltavu.

 

Úbislav  (Prachatice)       Příjezd prvních Američanů do obce.

 

České Velenice (J. Hradec)   Četa Rudé armády z osvobozeného Gmündu zajišťuje pořádek i v Č. Velenicích. Uprostřed města vyvěšen transparent s nápisem: „Zdravíme vítěznou Rudou armádu! Ať žije Stalin!“

 

Vacov (Prachatice)            Němečtí uprchlíci opustili obec směrem na Stachy. Od Stach zároveň přijel džíp se dvěma americkými vojáky.

 

Dolní Třebonín (Český Krumlov)        Obcí projížděla bez zastávky americká auta.

 

Český Krumlov            Ustaven český NV. V 19.30 hod. přijelo do města několik amerických aut s důstojníky. Formálně převzali městskou správu a odjeli.

 

Zlatá Koruna (Český Krumlov)            Obec Zlatá Koruna a Rájov žádaly v Č. Krumlově pomoc proti SS a Volkssturmu.

 

Strakonice          Schůze RNV, která ustavila 15 komisí pro městské obvody. Vypraveno další auto se sanitním materiálem do Prahy. Oddíly dobrovolníků se účastnily akcí proti skupinám německých vojsk, roztroušených v okolních lesích.

 

Hamr (Jindřichův Hradec)  Odzbrojena skupina německých vojáků. Zbraně uskladněny v Chlumu u Třeboně.

 

Kamenný Újezd (Č. Budějovice)         Ve škole zřízena ubytovací a stravovací stanice pro osvobozené vězně.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Ve městě vydán zákaz vycházení od 21. do 5 hodiny. V noci opustila německá posádka tajně město.

 

Vodňany (Strakonice)      Odzbrojení několika skupin německých vojáků. První schůze MNV. Jednalo se o převzetí obecního majetku. V 18.00 hod. přijel do města generál Sucharda a měl na náměstí krátký projev.

 

Častrov (Pelhřimov)         Odjezd německých vystěhovalců směrem na J. Hradec.

 

Velká Lhota (Jindřichův Hradec)          Průjezdy německých kolon. U cesty zůstaly hořící vozy,auta a množství střeliva.

 

Malšice (Tábor)     Veřejná schůze. RNV byl doplněn na 29 členů.

 

Dačice (Jindřichův Hradec)  Vojenský velitel zrušil stanné právo, propustil členy RNV a odjel s posádkou směrem na J. Hradec.

 

Kaplice (Český Krumlov) Na náměstí vztyčena československá vlajka.

 

Třeboň (Jindřichův Hradec)          10.00 hod. Dostavil se německý důstojník na MNV a žádal propuštění zatčených Němců, otevření obchodů a vydání zbraní. Po celý den projížděly městem silné jednotky Wehrmachtu.

 

České Budějovice      Členové RNV museli opustit radnici. Před nádražím byla na základě stanného práva zadržena větší skupina Čechů. Všichni měli být zastřeleni. Po dvouhodinovém napětí je však vojáci propustili. Na Sokolském ostrově pronásledovala hlídka tři mladíky. Jeden byl zastřelen.

 

Kunžak (Jindřichův Hradec)      Zvýšené průchody německých vojsk. Jeden z útvarů prošel ve 13.30 hod. v rojnici. V sousední vsi jeden občan zastřelen.

 

Skrýchov (Jindřichův Hradec)    Němečtí vojáci zadrželi 13 mužů pro domnělou sabotáž na vojenském vozidle. Případ se vysvětlil a vojáci rukojmí propustili.

 

Nová Včelnice (Jindřichův Hradec)    Z Kamenice n/Lipou přijel německý důstojník s ozbrojenou skupinou a žádal vydání potravin.

 

Týn nad Vltavou (Č. Budějovice)       Na výzvu RNV proveden odvod 250 mužů.

 

Čtyři Dvory (Č. Budějovice)      První česká veřejná schůze. Nedaleko obce zastřelen Josef Lorenc.

 

Počátky (Pelhřimov)        Akce německého vojska a příslušníků SS proti partyzánům.

 

Humpolec (Pelhřimov)    Kolem poledne přelétávalo nad městem německé letadlo. V 15.00 hod. přijela 3 auta německého vojska. Němci obsadili radnici.

 

Nedabyle (Č. Budějovice)           13.00 hod. Odchod „národních hostí“ směrem na Trhové Sviny.

 

Jarošov nad Než. (J. Hradec)           Průchody mnoha německých uprchlíků. Návrat zatčených občanů z J. Hradce.

 

Majdalena (Jindřichův Hradec)  Průchod německého vojska, které pobralo v obci jízdní kola a množství potravin.

 

Písek           Vypraven autobus s dárci krve pro Prahu.

 

Popelín (Jindřichův Hradec)        Místní Němci z velkostatku povolali na svou ochranu vojsko z Žirovnice.

 

Bernartice (Písek)          3 občané se vydali na motocyklech na pomoc bojující Praze.  (10.5. nalezena jejich těla v dobříšských lesích).

 

Milevsko (Písek)  V okolí přestřelky. Po hlavní silnici Tábor – Písek proudy ustupujících Němců.

 

Protivín (Písek)     Odzbrojení německé posádky v pivovaru.

 

Netolice (Prachatice)       Večer. Přijel velitel partyzánů Sucharda a promluvil z balkónu radnice k shromážděným občanům města. Na závěr všichni zazpívali národní hymnu.

 

Dobrá Voda (Č. Budějovice)      RNV vyhlásil pohotovost hasičstva a členů červeného kříže. Převzal tábor Reichsarbeitsdienstu.

 

Jindřichův Hradec   Oberführer Bartl opustil město. Němci zahájili evakuaci vojenské nemocnice. Na nádraží vyhozen do vzduchu vojenský transport.

 

7. – 8.

Horní Ves (Pelhřimov)    Obec přinucena vydat projíždějícím německým vojákům 6 párů koní.

8.

Bernartice (Písek)          Odpoledne. Střetnutí obyvatelstva a vládního vojska s německými jednotkami generála Khuse  (12 padlých z Bernartic, dva z Veselíčka a Zběšiček, deset členů oddílu Bernard, šest raněných, z nichž jeden svému zranění podlehl).

 

Klenová (Jindřichův Hradec)       Příchod Rudé armády.

Příbraz (Jindřichův Hradec)         Příchod Rudé armády.

Halámky (Jindřichův Hradec)      Vznikl RNV

Nová Bystřice (Jindřichův Hradec)  16.30 hod. Příchod Rudé armády.

 

Čížová (Písek)       Odešli němečtí uprchlíci ze školy a maďarští vojáci z velkostatku. Část potravin z německého transportu odeslal RNV na pomoc Praze.

 

Vráž (Písek) Ohrožována přijíždějícími jednotkami Wehrmachtu, volala o pomoc. Z Čimelic sem bylo vysláno 16 mužů s lehkým kulometem a strojními puškami.

 

Netřebice (Český Krumlov)        13.45 hod. Příchod zástupců americké armády. Jednání s nově utvořeným NV o ubytovacích podmínkách v obci.

 

České Velenice (J. Hradec)   V ranních hodinách obsadila pravidelná sovětská vojska pod velením majora Sokolovova město.

 

Vitějovice (Prachatice)   Zatčeni místní Němci Jan a Anna Laisovi a uvězněni v čp. 4.

            V 10.00 hod. provedena reorganizace NV, podle směrnice předsedy ONV v Netolicích. Ve 13.00 hodin oslava ke vztyčení státní vlajky.

 

Český Krumlov       Brzy ráno přijely americké oddíly v čele s velitelem Hermonem a obsadily město. Téhož dne byla nad schwarzenberským majetkem vyhlášena národní správa. Novým ředitelem panství se stal ing. Karel Skalický.

 

Děkanské Skaliny  (Český Krumlov)         Okolím prošla skupina německých vojáků, kteří odhazovali zbraně.

 

Kaplice (Český Krumlov) Došlo k jednání s německým velitelem o složení zbraní a odchodu z města. Město osvobozeno americkou armádou. Po jejím odjezdu k demarkační čáře (Benešov nad Černou) zavládla nejistota, zvýšená přítomností německého oddílu.

 

Besednice (Český Krumlov)      Projel obcí transport německých uprchlíků z Moravy směrem na Kaplici.

 

Chlum u Třeboně (J. Hradec)            Skupina odzbrojených německých vojáků, která ustupovala do Lišova, se náhle vrátila se zbraněmi v rukou a ohrožovala české obyvatelstvo obce.

 

Nová Včelnice (J. Hradec)      Německá posádka opustila město. Odešla do Kamenice nad Lipou.

 

Majdalena (Jindřichův Hradec)  Přestřelka a požár místního hostince.

 

Kamenný Újezd (Č. Budějovice)         Zajištěn příslušník SS Franz Bartoň.

 

Zliv (České Budějovice)     Náhlý odjezd německých uprchlíků a příslušníků armády směrem na Protivín.

 

Vodňany (Strakonice)      15.00 hod. Reorganizace NV podle paritního zastoupení. Ozbrojený oddíl  (partyzáni, národní stráž) vyslán do Rábína, kde se soustředila silná jednotka SS.

 

Tábor          Německý velitel uznal RNV, který vystoupil z ilegality. Večer odjel z Tábora vlak potravin a léčiv na pomoc Praze.

 

Zálesí (Prachatice)            Příjezd americké armády.

 

Husinec (Prachatice)        Odzbrojena skupina německých vojáků.

 

Prachatice      Odzbrojeny dva oddíly SS a SA.

 

Leskovice (Pelhřimov)    Osvobození obce Rudou armádou.

 

Dřešín (Strakonice)           Příjezd jednotek americké armády.

 

Chýnov (Tábor)     Jednání RNV s velitelem německé posádky o vydání zbraní. Posádka v noci uprchla.

 

Dačice (J. Hradec)            Vydána výzva RNV občanům, aby nevycházeli z domů.

 

Kaplice (Český Krumlov) Průjezd bojové techniky americké armády.

 

Bechyně (Tábor)   Přestřelka mezi „vládním vojskem“ (národní stráží) a německou posádkou, při které byl zabit učitel Kovářík, člen RNV. Večer německá posádka odzbrojena.

 

Lnáře (Strakonice) Přestřelka mezi partyzány a Němci. U cihelny zastřeleno 5 Němců, z nichž jeden byl údajně dozorcem v koncentračním táboře v Buchenwaldu.

 

Milevsko (Písek)  15 mužů SS, kteří dosud střežili muniční sklad Kruhovku, odešlo směrem na Sepekov. Skladiště opět obsadili členové Národní stráže.

 

Koloděje (Č. Budějovice) Konal se pohřeb dvou maďarských vojáků  (němci je zastřelili za to, že vyměnili zbraně za potraviny).

 

České Budějovice   Začaly se ve městě prosazovat různé ozbrojené skupiny. Jejich střediskem byla kavárna u Volbrechtů. Nádražím projel poslední transport smrti (asi 3 tisíce evakuovaných vězňů z Flossenbürgu). Většina zaměstnanců gestapa opustila během odpoledne město. Po dohodě s NV odešla i německá vojska.

 

Týn nad Vltavou (Č. Budějovice)       Přesun pěti set německých vozidel přes město směrem na Písek a Netolice.

 

Netolice (Prachatice)       Město přivítalo unavené a zaprášené americké vojáky, kteří přijeli na bojových vozech a tancích.

 

Třeboň (Jindřichův Hradec)          Výzva ONV k zachování klidu. V 8.00 hod. ohlásil německý posádkový velitel na ONV příjezd 1 500 plně vyzbrojených mužů. V 15.30 jednal škpt.Plzák s německým velitelem o odchodu posádky. Zesílena česká strážní služba. V 19.00 hodin ohlásil německý velitel odchod posádky a stažení hlídek z důležitých objektů. V noci projížděly městem roztroušené jednotky Němců a Vlasovců.

 

Kunžak (Jindřichův Hradec)         Průjezdy pancéřových kolon směrem na západ. Při jednom z nich rozbořen jeden dům. Kolem poledne projížděl trén, prchající z bojů u Znojma. V 17.30 hod. převzal definitivně moc MNV.

 

Popelín (Jindřichův Hradec)        Na nádraží zadržela hlídka vlak s německými zásobami, obilím a cigaretami. RNV pak rozhodl poslat vagón s cigaretami Praze.

 

Křemže (Český Krumlov) Dopoledne. Přesun jednotek Wehrmachtu od Č. Budějovic.

 

Čtyři Dvory (Č. Budějovice)      22 hodin. Zajištěna lučební továrna.

 

Častrov (Pelhřimov)         Odjezd německého oddílu směrem na Počátky.

 

Jindřichův Hradec     Poslední německé jednotky opustily město. Uprchli i vládní komisař R. Chvastek. Večer a v noci vypukly čtyři požáry v kasárnách a na Čihákově pile.

 

Pacov (Pelhřimov) RNV provedl částečnou mobilizaci.

 

Počátky (Pelhřimov)        RNV vytvořil občanské hlídky, doplněné příslušníky čs. četnictva.

 

Ledenice (Č. Budějovice)            V noci z 8. na 9.5. projížděly Ledenicemi německé oddíly s těžkou vojenskou technikou. Zadní voje nestačily krýt ústup.  U Třeboně došlo k bojovému střetnutí.

 

9.

Vacov (Prachatice)            První schůze MNV, předsedou zvolen Václav Trojan.

 

Čtyři Dvory (Č. Budějovice)      Přestřelka na silnici ze Čtyř Dvorů na Letiště. NV předvolal komisaře, aby vyzval Němce k odevzdání zbraní a předal obecní úřadovnu.

 

Nové Homole (Č. Budějovice)  9.00 hodin. Mezi osadou Nové Homole a Koroseky zastřelen člen místní revoluční gardy.

 

Koroseky (Č. Budějovice)           U dvora Koroseky zaskočen partyzánský oddíl (asi 30 mužů). Měli být zastřeleni v lese u Lipí. Manévrem četnické hlídky byli předáni k deportaci do Č. Budějovice a tam osvobozeni.

 

Cetoraz (Pelhřimov)         Na státní silnici zastřelen při pronásledování německého vojska partyzán Jaroslav Humeš.

 

Horní Cerekev (Pelhřimov)     V 5.00 hodin ráno zahájena trestní výprava německých oddílů do Horní Cerekve. V 9.00 hod. obec osvobozena Sovětskou armádou.

 

Zalužany (Písek)  2. granátní pluk „Schlamelcher“ vydal v poli u Zalužan svůj poslední denní rozkaz.

 

Týn nad Vltavou (Č. Budějovice)              Do města vstoupila vojska 9. gardové armády generála V. V. Glogoleva.

 

Horní Lhota (Pelhřimov)                               Krátký boj Sovětské armády s německým oddílem. Němci měli 14 mrtvých, RA 1 mrtvého a 1 raněného.

 

Jindřichův Hradec                    Sovětská armáda ve městě  (zároveň postupuje od Mostů a Dačic na Kunžak. Z. J. Hradce dále přes Děbolín, Roseč, Hatín, ve 14.20 hod.vstupuje do Stráže nad Nežárkou, v 16.00 hod. do Třeboně. Současně osvobozuje Studenou a večer Počátky).

 

Dolní Skrýchov (J. Hradec)                       MNV vystoupil na veřejnost. Do obce přijeli první sovětští vojáci.

 

Nový Rychnov (Pelhřimov)                         Příchod sovětských vojsk.

 

Slavonice (J. Hradec)                                    13.00 hodin. Město osvobozeno jednotkami 9. gardové armády v čele s veliteli Lebeděvem a Potěmkinem. Ve 14.00 hodin zvolen RNV.

 

Dačice (J. Hradec)                                           V 17.00 hodin projel městem poslední německý transport. V 8.45 hod. byly Dačice osvobozeny 9. gardovou armádou.

 

Pacov (Pelhřimov)                                         Zřízen tábor pro 480 000 německých zajatců.

 

Strakonice                              Vydána vyhláška s podpisem W. A. Endera, která uznává okresní hejtmany pro okresy Strakonice a Písek. Do Prahy vyslána sanitní skupina se zásilkou léků.

 

Tábor                                                                 Krajský RNV vyhlásil mobilizace pro okresy Tábor, Pelhřimov, Votice.

                                                                              Osvobození města Sovětskou armádou.

 

Bohumilice (Prachatice)                                Američané zajali skupinu německých vojáků, kteří si tajně chodili do vsi pro jídlo.

 

Husinec (Prachatice)                                       Odzbrojení projíždějících německých vojáků.

 

Úbislav (Prachatice)                                        Reorganizace NV  (Slavnostní výzdoba na počest osvobození Prahy)

 

Vitějovice (Prachatice)                                  Na křižovatkách cest Prachatice – Netolice – Strunkovice n/Blanicí – Vitějovice zřízen zajatecký tábor pro německé a maďarské vojáky. Hlídky konali civilisté z Vitějovic, Hracholusk a Svojnic.

 

Rožnov (České Budějovice)                            17 hodin. Slavnostní uvítání Sovětské armády.

 

Dobrá Voda u Pelhř. (Pelhřimov)                 Konal se pohřeb tří zastřelených občanů.

 

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)                 Průchody německých transportů. Večer přestřelka mezi partyzány a německým vojskem na silnici u Rodinova. Odchod posledních německých vojáků z města.

 

Lejčkov (Pelhřimov)                                        Němečtí vojáci stříleli do obytných budov a hospodářských stavení. 8 usedlostí vyhořelo.

 

Pořín (Tábor)                                                     Bezhlavý ústup německých vojsk od Pacova a Obrataně směrem na Tábor. S nimi uprchla i patnáctičlenná hlídka z pořínského nádraží. Přestřelka v okolí.

 

Kamenný Újezd (Č.Budějovice)                 Příjezd amerických vojáků. Revoluční garda zajišťuje německý majetek.

 

Vyšné (České Budějovice)                               Příchod Rudé armády.

 

Mladé (České Budějovice)                               Obec osvobozena Rudou armádou. Ustavil se RNV.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)                            14.30 hod. Objevilo se ve městě první sovětské auto.

 

Vodňany (Strakonice)                                     Rozšířila se falešná zpráva o průjezdu K. H. Franka, prchajícího z Prahy. Průjezdy silných oddílů Wehrmachtu. Přestřelka. Pět lidí zabito, jeden zraněn. Odpoledne přijela do Vodňan první americká auta.

 

Protivín (Písek)                                               Průjezd kolony německého dělostřelectva.

 

Pelhřimov                               Ráno. Odchod německých vojsk. První legální schůze RNV. V 9.00 hod. slavnostní průvod městem. V 10.15 hod. přijel na motocyklu první sovětský voják.

 

Častrov (Pelhřimov)                                        Ozývala se v okolních lesích střelba Rudé armády.

 

Jarošov n/Než. (J. Hradec)                        Asi tisíc německých vojáků na silnicích k Jarošovu odhodilo zbraně a uprchlo do lesů.

 

Prachatice      Generál Sucharda sesadil dosavadního představeného města Watzlawicka a na jeho místo jmenoval obchodníka V. Piláta.Jungbauerova továrna dána pod národní správu.

 

Blatná (Strakonice)           Příjezd Američanů.

 

Křemže (Český Krumlov) Průjezdy německé armády směrem na Rojšín, Brloh a Ktiš. Na základě rozhlasových pokynů z Č. Budějovic vytvořil RNV pořádkovou službu z členů Sokola, hasičského sboru a slovenské jednotky, umístěné v Křemži. Od Brlohu projela obcí průzkumná hlídka americké armády.

 

Muzice (Č.Budějovice)      Obec osvobozena RA. Přestřelka se skupinou německého vojska.

 

Trocnov (České Budějovice)       Příchod Sovětské armády.

 

Dačice (Jindřichův Hradec)          9.45 hodin. Osvobození města vojsky generála Povědkina.

 

Brloh (Český Krumlov)      8.00 hod. Přivítání americké armády.

 

Kaplice (Český Krumlov) Odchod posledních německých vojáků z města. 9. května se začali vracet čeští obyvatelé, kteří odtud v roce 1938 odešli do okolních vesnic Pořešína, Netřebic a Soběnova.

 

Majdalena (J. Hradec)    14 – 17 hodin. Příjezd sovětských aut a tanků.

            17.30 – 21 hod. Střetnutí s německými jednotkami v prostoru u nádraží.

 

Třeboň (Jindřichův Hradec)          Vydána vyhláška o povolání k vojenské službě v čs. armádě. Průjezd Vlasovců německých a maďarských jednotek. V 16.00 hodin projely městem první sovětské jednotky ve směru na České Budějovice.

 

Suché Vrbné (Č.Budějovice)    10.15 hodin. Členové NV převzali obecní úřad.

 

České Budějovice   V 11 hodin se na rohu Šternekovy ulice zastřelil německý starosta David. V dopoledních hodinách a krátce po poledni prchaly skupiny německých vojáků ulicemi města směrem na Čtyři Dvory. Kolem 17. hodin přijíždí do Č. Budějovic pravé křídlo 68. střeleckého sboru generál-poručíka Rusakova.

 

Hluboká n/Vlt. (Č.Budějovice)            Zástupci města odjeli do Č. Budějovic, aby tam odevzdali potraviny pro vězně z koncentračních táborů, kteří přijeli den předtím do Č. Budějovic.

 

Dobrá Voda (Č. Budějovice)      19.00 hodin. Přijeli první sovětští vojáci.

 

Besednice (Český Krumlov)      Dopoledne. Vrátil se oddíl SS a nařídil odevzdat zbraně. Když se rozšířila falešná zpráva o blížících se Američanech, ujel. Odpoledne přišel do obce větší počet vězňů, uprchlých z „vlaku smrti“.

 

Soběnov (Český Krumlov)          Ráno. Přijelo prvních 10 sovětských vojáků.

 

Děkanské Skaliny (Č. Krumlov)       6.00 hodin. Přijela jednotka sovětského vozatajstva.

 

Jindřichův Hradec     11.30 hodin. K městu se blížilo ve směru od Jarošova uskupení asi 600 německých vojáků. Když zjistili, že v J. Hradci je Sovětská armáda, odbočili do polí.

 

Žďákov (Písek)      Při srážce s Němci byl zabit písecký strážník Jan Ramajzl. Němci měli 4 mrtvé a 6 raněných. Jedenáct jich bylo zajato. Po skončení boje převážela hlídka raněné do nemocnice. Narazila na německé tanky. Posádka tanků je postřílela a jejich těla spálila.

 

Dírná (Tábor)          Průchod ustupujících německých vojsk o síle asi 3 000 mužů.

 

Kunžak (Jindřichův Hradec)         13.35 hod. Příjezd Sovětské armády.

 

Ševětín (České Budějovice)        Příjezd a uvítání prvních sovětských vojáků. Vznik MNV.

 

Červená Řečice (Pelhřimov)  1.10 hod. Přijel první sovětský tank.

 

Humpolec (Pelhřimov)    13.30 hod. Příjezd prvních šesti obrněných vozů Sovětské armády.

 

Bechyně (Tábor)   Průjezd několika kolon německého vojska. Odpoledne nařídil RNV mobilizaci české posádky.

 

Nedabyle (Č.Budějovice)            10.00 hod. Pohřeb zavražděných občanů. V 15 – 16 hod. osvobození obce Sovětskou armádou.

 

Písek           Německé jednotky složily zbraně. Příjezd nové skupiny amerických vojáků.

 

Čimelice (Písek)   Do německého zajetí padli tři ozbrojení mladí lidé. Němci je zastřelili a jejich těla spálili. V 19.00 hod. večer dorazila k Čimelicům silná skupina německé armády  (asi 40 tisíc mužů). Na rozcestí k Orlíku narazila na předsunutá čela amerických tanků.

 

 

 

10.

Ledenice (Č. Budějovice)            Od Trhových Svinů přijely sovětské jednotky 46. armády. Na uvítací slavnosti promluvil ukrajinský spisovatel, tč. vysoký sovětský důstojník.

 

Častrov (Pelhřimov)         10.30 hodin. Příjezd Rudé armády.

 

Pelhřimov            Osvobození města sovětskými vojsky 7. gardové armády. RNV organizuje první vojenskou posádku.

 

Trhové Sviny (Č. Budějovice)  Osvobození města sovětskými vojsky 46. armády.

 

Popelín (Jindřichův Hradec)        Dopoledne. Do obce přijela vojska RA. Pronásledovala zbytky německých oddílů ve směru na Vlčetín.

 

Jindřichův Hradec     Osvobození města sovětskými vojsky 9. gardové armády.

 

Nová Včelnice (J. Hradec)      9 hodin. Osvobození města sovětskými vojsky 9. gardové armády.

 

Veselí n/Luž. (Tábor)    Osvobození města sovětskými vojsky 9. gardové armády. Vznik první československé posádky o síle 450 – 500 mužů.

 

České Velenice (J. Hradec)   Příchod sovětských vojsk 46. armády. Vojenská železniční jednotka převzala správu stanice, výtopny a dílen.

 

Benešov n/Černou (Č. Krumlov)      Osvobození obce sovětskými vojsky 46. armády.

 

Pacov (Pelhřimov) Příchod sovětských vojsk 7. gardové armády.

 

Chýnov (Tábor)     Příchod sovětských vojsk 7. gardové armády. Plukovník Pěrvulin se zapsal do pamětní knihy města.

 

České Budějovice      10.00 hodin. Shromáždění občanů. Očekáván příjezd generála Sokolovského, velitele 86. gardového sboru. Ve městě se také objevili první američtí vojáci.

 

Týn n/Vlt. (Č. Budějovice)          13.00 hodin. Příchod sovětských vojsk 9. gardové armády. Manifestace na týnském náměstí.

 

Hluboká n/Vlt. (Č. Budějovice)           11.00 hodin. Na pancéřových vozech přijeli američtí vojáci. Představitelé města je přivítali před radnicí. V 16.15 hod. uvítali sovětského podplukovníka Asměrjova.

 

Besednice (Český Krumlov)      Odpoledne. Přijelo osobní auto s pěti sovětskými vojáky. Jeli směrem na Trhové Sviny.

 

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)         Projíždějící skupina německých vojáků střílela z kulometu po civilním obyvatelstvu. V 10.00 hod. přijelo první auto se znakem Rudé armády.

 

Mnich (Pelhřimov)  17.00 hodin. Slavnostní pohřeb partyzánů Eduarda Emra a Miloslava Svobody, padlých při boji v Mnichu.

 

Třeboň (Jindřichův Hradec)          1 hodina. Přestřelka před Třeboní  (na Kopečku) mezi německou motorizovanou jednotkou a sovětskou jednotkou plukovníka Romanova. ONV vydal nařízení zatknout všechny příslušníky německých a Vlasovových útvarů, zadržet dospělé civilní obyvatele německé národnosti a zrádce. Vyšlo v Třeboni zvláštní vydání polního časopisu RA – Gvardějec.

 

Majdalena (J. Hradec)    Na rozkaz vojenského velitelství v Třeboni ustavena Revoluční garda. Pohřeb padlých Rudoarmějců a německých vojáků.

 

Milevsko (Písek)  Silnice kolem města zataraseny vozidly ustupujících jednotek Wehrmachtu.

 

Skály (Písek)          Katastrem obce projelo bez zastávky mnoho sovětských vojáků.

 

Bernartice (Písek)          Ráno. Přijeli sovětští vojáci. České obyvatelstvo pomáhalo při odzbrojování rozptýlených skupin německého vojska. Při této akci padly další dvě oběti.

 

Čížová (Písek)       Ustavil se nový NV.

 

Písek           Vydána vyhláška o nejbližších úkolech a cílech ONV. V 17.00 hod. přijely první vozy Sovětské armády ve směru od Českých Budějovic.

 

Netřebice (Český Krumlov)        Příchod větší skupiny amerických vojáků do obce.

 

Úbislav (Prachatice)         Konflikt uvnitř NV. Nový orgán vytvořen bez komunistů.

 

Velešín (Český Krumlov) Nádraží. Zastaven transport vězňů, provázený silnou ozbrojenou skupinou. Přestřelka. Němci ustoupili do lesa. Setkání americké a sovětské armády. Demarkační linii tvořila trať.

 

Počátky (Pelhřimov)        Po půlnoci přijelo do města první auto Rudé armády.

 

Horní Ves (Pelhřimov)    První taneční zábava v osvobozené obci, za účasti sovětských vojáků.

 

Strakonice          18.00 hodin. Od Písku přijel prapor Rudé armády. Došlo k setkání příslušníků dvou spojeneckých armád.

 

Opařany (Tábor)   Skupina německých vojáků zajala 31 občanů jako rukojmí a 7 jich odsoudila k smrti. Po zásahu Rudé armády byli všichni osvobozeni.

 

Chlum u Třeboně (J. Hradec)            Příjezd sovětských vojsk pod velením generála Tichonova.

 

Kamenný Újezd (Č. Budějovice)         16.00 hodin. Příjezd Rudé armády.

 

Zliv (České Budějovice)     Příjezd kolony osmi amerických aut z nedalekého Pištína. Ještě týž den se vrací zpět.

 

Tábor          11.00 hodin. Příjezd motocyklu a osobního auta s veliteli sovětských jednotek. V 11.30  přijela vojska 7. gardové armády. Ve 12.30 byl na táborském náměstí uvítán sovětský velitel generál major Konotop.

 

Vodňany (Strakonice)      Setkání armád čtyř států  (USA, SSSR, Anglie, ČSR).

 

Velká Lhota (J. Hradec)            Průjezd Rudé armády.

Jarošov n/Než. (J. Hradec)    Průjezd Rudé armády.

Prachatice          Ustaven RNV.

Lomnice n/Lužnicí (Tábor)    10.35 hod. Příjezd Rudé armády.

Mladá Vožice (Tábor)   Osvobození města Rudou armádou.

 

Planá n/Lužnicí (Tábor)          Student Josef Blažek vyjel na motocyklu vstříc Sovětské armádě a přivezl na tandemu prvního rudoarmějce Borise Těrtěnkova. Brzy na to přijela kolona RA.

 

Tučapy (Tábor)      Ráno. Od Dírné a Soběslavi přijela první auta a tanky Rudé armády.

 

Brloh (Český Krumlov)      Příjezd a ubytování americké armády.

Jaronín (Český Krumlov) Průjezd americké armády.

Jánské Údolí (Český Krumlov)            Průjezd americké armády.

Nová Ves (Český Krumlov)        Průjezd americké armády.

 

Kaplice (Český Krumlov) Příjezd a uvítání prvních sovětských vojáků. Od toho dne procházely městem zástupy osvobozených politických vězňů a válečných zajatců. Denně 2 – 3 tisíce lidí.

 

Sepekov (Písek)   Obcí prošlo několik oddílů prchající německé armády.

 

Bechyně (Tábor)   11.00 hodin. Do města vystoupil první sovětský voják – průzkumník Boris Ivanovič Ivanovskij.

 

Dírná (Tábor)          Příjezd prvních aut Rudé armády směrem od Jindřichova Hradce.

 

Kunžak (Jindřichův Hradec)         Odjezd pořádkové čety dobrovolníků do pohraničí.

 

Křemže (Český Krumlov) 8.30 hodin. Příjezd a slavnostní uvítání vojsk USA.

 

Pejškov (Pelhřimov)         Vznikl NV.

 

Humpolec (Pelhřimov)    Ráno. Přestřelka na Brodské silnici mezi sovětskými a německými vojáky. V 17.00 hod. se konala slavnostní přísaha městské posádky, za účasti kapitána Rudé armády Ženkovského.

 

Čimelice (Písek)   Z Čimelic, Radhonic, Krsic a Smetanovy Lhoty vypraveno do Prahy auto s potravinami.Večer se sešli v Díkově Mlýně americký a sovětský důstojník s německým generálem Karl Graf von Püklerem k jednání o kapitulaci.

 

Kaplice (Český Krumlov) Příchod sovětských vojsk do města. Veřejná schůze a volba RNV.

 

Benešov n/Černou (Č. Krumlov)      Osvobození obce Sovětskou armádou. Večer kdosi vyvěsil na věž kostela sovětskou a československo vlajku.

11.

Netřebice (Český Krumlov)        Příchod sovětských vojsk.

 

Žirovnice (Pelhřimov)     10.00 hodin. Na motocyklu přijeli dva sovětští důstojníci.

 

Počátky (Pelhřimov)        Boje s německými jednotkami roztroušenými v okolních lesích.

 

Týn n/Vltavou (Č. Budějovice)            Sovětská vojska 9. gardové armády osvobodila město.

 

Tábor          Ustaven Národní výbor studentský pro Velký Tábor.

 

Bechyně (Tábor)   Příchod hlavního sledu vojsk 9. gardové armády do města. Pohřeb zastřeleného člena RNV.

 

Besednice (Český Krumlov)      5.30 hod. Přijelo několik útvarů sovětských vojsk. 2 dny zde bylo sídlo velitelství sovětské divize a jednoho pluku.

 

Koloděje (České Budějovice)      Ráno. Němečtí vojáci zastřelili v lese českého hajného Josefa Moravce. Po dopadení byli na mostě zastřeleni. Odpoledne přijeli, podél řeky od Bechyně, sovětští vojáci.

 

Milevsko (Písek)  9.00 hodin. Přijelo do města první sovětské vozidlo se dvěma důstojníky a seržantem Rudé armády. Byli to příslušníci 99. gardového pluku, 98. gardové Svirské divize, poručíci Alexander Grigorjevič Perelgin, Nikolaj Ivanovič Semenov a gardový seržant Anatolij Nikolajevič Moskalov.

            V 11 hodin přijely hlavní oddíly Rudé armády.

 

Písek           Příchod hlavních sil Rudé armády. V okolí zřízeny uprchlické tábory  (u Hřebčince, Dobešic, Záboří a Podolí). Po čtyřech letech vyšly opět Písecké listy.

 

Český Krumlov            V okolí města došlo k několika přepadům českých lidí.

 

Hluboká n/Vlt. (Č. Budějovice)           Ustaven vyšetřovací výbor, který zajišťoval nacisty a kolaboranty.

 

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)         V celém okolí přestřelky. Němci vyloupili myslivnu Na Johance.

 

Opařany (Tábor)   3 hodiny. Obec osvobozena Rudou armádou.

 

Soběslav (Tábor) Prezentace prvních oddílů čs. vojska.

 

Kamenný Újezd (Č.Budějovice)          11.00  - 12.30 hodin – Setkání velitele 86.gardové divize generál-majora Rudé armády Sokolovského a generála US army Paula. Za čs. armádu byli přítomni: vojenský velitel jižních Čech plk. Vávra a major Zemánek. Stanovena demarkační linie, která procházela rozcestím u rybníka Štilec.

 

Zliv (České Budějovice)     Příjezd prvních sovětských vojáků od Hluboké.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Provedena sbírka potravin pro Prahu a rodiny postižené posledními událostmi.

 

Vodňany (Strakonice)      Slavnostní průchod Rudé armády.

Husinec (Prachatice)        18.00 hodin. Uvítání americké armády.

 

Jarošov n/Nežárkou (J. Hradec)     Přestřelky v okolních lesích. Zastřeleni tři Němci, kteří odmítli odevzdat zbraně a ohrožovali civilní obyvatelstvo.

 

Strunkovice n/Bl. (Prachatice)         19.00 hodin. Příjezd jednotky Rudé armády. Setkání dvou spojeneckých armád. Po krátké zastávce odjeli sovětští vojáci do Netolic.

 

Protivín (Písek)     Příjezd sovětské armády pod velením generála Bogdanova.

            V 19.00 hod. ustavena organizace KSČ.

 

Nové Hrady (Č. Budějovice)     Příslušníci zbraní SS oběsili 2 členy správní komise.

 

Majdalena (Jindřichův Hradec)  RNV zatkl místní Němce a zajistil jejich majetek.

 

Petříkov (České Budějovice)      Sovětští vojáci pročišťovali okolní lesy od rozptýlených skupin německých vojsk.

 

Těšínov (Č. Budějovice)   V okolních lesích přestřelka mezi německým oddílem a jednotkou Rudé armády.

            25 německých vojáků zajato.

 

Čimelice (Písek)   Odpoledne. Nové jednání o kapitulaci. Bezvýsledné. Večer přijela do Čimelic silná skupina sovětských vojsk.

            V 1 hod. v noci třetí jednání o podmínkách německé kapitulace.

 

Lnáře (Strakonice) V noci z 11. na 12. se utábořili u nedalekého lesa Vlasovci. Po neúspěšném jednání s americkým velitelem byli zadrženi a předáni Rudé armádě.

12.

Soběslav (Tábor) Pohřeb gardového podplukovníka Kosonceva, který podlehl svému zranění, na cestě do Soběslavi.

 

Písek      Pohřeb šestnácti padlých v boji u Bernartic.

 

Čimelice (Písek)     Časně ráno. Kapitulace skupiny německých vojsk. Německý generál a jeho nejbližší spolupracovníci se zastřelili.

 

Protivín (Písek)     Oficiální uvítání sovětské armády.

 

Vodňany (Strakonice)      Zřízena nemocnice pro raněné sovětské vojáky. Setkali se američtí a sovětští velitelé, generál Tichonov a generál Brown.

 

Počátky (Pelhřimov)        RNV předstoupil veřejně před občanstvo a seznámil je se svým složením a působením v uplynulých dnech.

 

Pořín (Tábor)          RNV nechal vyvést německé uprchlíky na hranice katastru obce.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Městem prochází velký transport německých zajatců směrem na České Budějovice.

 

Planá n/Lužnicí (Tábor)          Velkostatek Strkov předán do národní správy. Zahájena sbírka.

 

Sepekov (Písek)  10.00 hodin. Přijel první automobil se znakem Rudé armády.

 

12. – 13.

Vyšné (České Budějovice)            Příchod členů české finanční stráže.

13.

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Ve městě soustředěna silná sovětská posádka  (asi 20 tisíc mužů).

 

Planá n/Lužnicí (Tábor)          Koncert k uvítání Rudé armády.

 

Tábor          Vyhlášení vládního programu s komentářem J. Olbrachta.

Kaplice (Český Krumlov) Příchod pěší jednotky Sovětské armády.

 

Český Krumlov            Ustavující schůze RNV.

 

Bechyně (Tábor)   Průchod velkého transportu německých zajatců  (několik tisíc mužů).

 

Písek           Slavnostní mše za mír.

 

Čížová (Písek)       Přišla do vsi sovětská vojska a Američané se stáhli za státní silnici Písek – Nová Hospoda – Blatná.

 

Vitějovice (Prachatice)   19.00 hodin. Sovětští vojáci převzali německé zajatce z místního internačního střediska.

14.

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Vyhlášena pravidelná pracovní činnost.

 

Planá n/Lužnicí (Tábor)          Na pilu firmy Rütgers uvalena národní správa. Výsledek sbírky na pomoc Praze činil 92 587 korun.

 

Malšice (Tábor)     Založena MO KSČ.

 

Velká Lhota (J. Hradec)            Němci, ukrývající se v okolních lesích, zastřelili rolníka Josefa Hynka.

 

Sepekov (Písek)   Z iniciativy RNV odtransportováno 230 německých uprchlíků

 

Dačice (Jindřichův Hradec)          Městský RNV prohlášen za prozatímní ONV.

 

Kunžak (Jindřichův Hradec)         Druhá plenární schůze MNV, na které byl vyhlášen vládní program.

 

Písek           Odjezd nákladních vozů s uprchlíky a zbytky německého vojska.

 

Vodňany (Strakonice)      Pracovní nasazení zadržených osob.

 

15.

Volary (Prachatice)           12 hodin. Do města přišli první dva čeští policisté, kteří zde sloužili už před válkou.

 

Vodňany (Strakonice)      Registrace cizinců nepřihlášených k pobytu.

 

Tábor          Oficiální zahájení činnosti ROH.

 

16.

Horní Ves (Pelhřimov)    Veřejná schůze a volba předsedy MNV.

 

Pacov (Pelhřimov) Na základě směrnic pelhřimovského ONV zajistil MNV v Pacově místní nacisty a kolaboranty.

 

Vitějovice (Prachatice)   Ve škole začalo pravidelné vyučování.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Průjezd americké armády.

 

Bechyně (Tábor)   11.00 hodin. Pohřeb padlých sovětských důstojníků a vojínů.

 

Tábor          U Hřebčince zřízen tábor německých uprchlíků.

 

Český Krumlov            Americké velení stanovilo nacistu Döblera landrátem krumlovského okresu. Zároveň jmenována okresní správní komise.

 

České Budějovice      Odpoledne. Vyjela první čs. policejní jednotka do Č. Krumlova, Vyššího Brodu, Dolní Vltavice a Volar.

 

Majdalena (Jindřichův Hradec)  Čtyři kolaboranti z Rapšachu přiděleni na stavbu mostu přes Zlatou stoku, zbořeného projíždějící Rudou armádou.

 

Vodňany (Strakonice)      Vznikla místní učitelská řada.

 

18.

Tábor          Poprava zrádců Ryneše a Krále. Ruský kroužek v Táboře obnovil činnost.

 

Malšice (Tábor)     První reorganizace RNV.

 

Bechyně (Tábor)   216 mužů z Bechyně a okolí se zúčastnilo vyčišťovací akce v okolních lesích.

 

Častrov (Pelhřimov)         Zakládající schůze NV.

 

Český Krumlov            Německý starosta upozorněn, že napříště musí být při každém jednání o správě města zastoupen některý člen MNV.

 

Vyšší Brod (Český Krumlov)     Přijela česká policejní jednotka s označením RG.

 

Slavonice (J. Hradec)     Uzavřena státní hranice.

 

19.

Velešín (Český Krumlov) Akce NV k zajištění německého majetku.

 

Písek           Zajetí šestnácti německých generálů. Obnovena pravidelná činnost pošty.

 

Slavonice (J. Hradec)     Přichází vládní komisař Josef Augustin.

 

20.

Písek           Shromáždění obyvatelstva na píseckém náměstí. Projev předsedy MNV Moravce o obnově státní samostatnosti a nejbližších úkolech.

 

Vitějovice (Prachatice)   15.00 hodin. Slavnostní zasedání MNV na počest ukončení války.

 

České Velenice (J. Hradec)   Přijela první skupina československé armády.

 

Český Krumlov       Pošta pro Český Krumlov dodávána do Zlaté Koruny. Vlakové spojení dosud neobnoveno.

21.

Vodňany (Strakonice)      Zahájeno vyučování na rybářské škole.

 

České Budějovice      Příjezd vlaku s bývalými vězni koncentračních táborů.

 

Humpolec (Pelhřimov)    Z popudu NV založen odbor čs. mládeže.

 

22.

Horní Ves (Pelhřimov)    Založení místní organizace KSČ.

 

České Budějovice   První  (ustavující) schůze nového Československého národního výboru v Č. Budějovicích.

 

Protivín (Písek)     RNV rozšířen o 12 osvobozených vězňů a protifašistických bojovníků a 3 další veřejné činitele.

 

Malšice (Tábor)     Z NV vystoupili členové lidové strany. Proto vytvořena čtyřčlenná rada, která řídila obec až do zvolení nového MNV  (29.6.)

 

23.

České Velenice (J. Hradec)   Do Č. Velenic přijel přes Mezimostí a Třeboň první vlak z Č. Budějovic. Vracelo se české obyvatelstvo, doprovázené táborskými partyzány. Reorganizace prvního RNV.

 

Bechyně (Tábor)   MNV přivítal J. Kováříka a V. Trojáčka, kteří se vrátili z koncentračního tábora. Konal se pohřeb sovětské vojenské lékařky.

 

24.

Úbislav (Prachatice)         Na zásah ONV a OV KSČ ve Strakonicích provedena doplňovací volba dvou zástupců KSČ do NV. Reorganizovaný MNV provedl konfiskaci německého majetku.

 

Chýnov (Tábor)     Založena MO KSČ.

 

Český Krumlov            Mirko Sedlák jmenován předsedou OSK.

 

25.Bohumilice (Prachatice)     Výměna americké jednotky.

 

Hluboká n/Vlt. (Č. Budějovice)           Zastřelen poslední německý komisař August.

 

Protivín (Písek)     Odstoupil prozatímní RNV.

 

26.

Volary (Prachatice)           Příchod prvních čs. vojáků a 9. partyzánské roty z Netolic.

 

Tábor          Zajištění dvou táborských kolaborantů. Odpoledne Manifestace mladých.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Sovětské velení zřídilo ve městě repatriační tábor.

 

Volary (Prachatice)           Příchod české vojenské a policejní jednotky  (100 mužů).

 

27.

Mnich (Pelhřimov)  Sešli se partyzáni ze štábu brigády „Za Prahu“, aby se rozloučili u hrobu padlých spolubojovníků.

 

Úbislav (Prachatice)       Ustaven . MNV.

 

Protivín (Písek)     Volba nového NV na veřejném shromáždění před radnicí.

 

28.

Strážný (Prachatice)        Příchod a zahájení činnosti české finanční stráže. Zároveň vytvořena stanice SNB.

 

Vodňany (Strakonice)      Zahájeno vyučování na učňovské škole.

 

Český Krumlov            Jmenována místní správní komise.

 

Jindřichův Hradec     Úřad práce a velení RA uzavřely dohodu, podle níž se Úřad práce zavázal obstarávat pracovní síly pro potřeby sovětské armády. Po dohodě s ministerstvem zdravotnictví     byla v J. Hradci zřízena průchodní stanice s hygienickým zařízením pro čs. repatrianty.

 

30.

Tábor          Ustavující schůze ONV.

 

Humpolec (Pelhřimov)    Správu v Humpolci přejímá nově vzniklý ONV.

 

Sepekov (Písek)   Shromáždění všech občanů a reorganizace MNV.

 

Úvodní foto (sken+ koláž) použita obálka publikace "Ten májový čas 1945"

Autor: 
Jindřich Pecka
Zdroj: 
Konec války v jížních Čechách - Kronikářské zápisy z období ledna až května 1945, České Budějovice 1970