75. výročí osvobození IV.: Historický exkurz časových událostí v Jihočeském kraji tak, jak je zaznamenaly kroniky obcí a měst – duben 1945

19. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

Historická výročí se už tradičně stala nejmasovější školou národních dějin. Dávají podnět k zamyšlení nad základními otázkami geneze naší přítomnosti. Konec druhé světové války a osvobození od fašismu je třeba si nejen připomínat ve sváteční dny začátkem května, ale brát je v souvislosti jako poučení ze složitých dějinných událostí, jako ohromnou lekci a poučení i pro současnou společnost. Bylo by totiž vrcholně naivní domnívat se, že by lidé podobných hrůz už nikdy nebyli schopni. Můžeme to vidět dnes a denně v televizi i v některých dalších mediích. Je velice tragické, že se záměrně překrucuji události a historická fakta. To, že se už neslaví státní svátek v den, kdy skutečně skončila, tedy 9. května, bourají se a haní pomníky sovětských vojáků, kteří položili život za osvobození Československa, to vše jen ukazuje, jaké manipulaci jsme opět podrobováni.

Konec druhé světové války a osvobození od fašismu je třeba si nejen připomínat ve svátečních májových dnech, ale připomenout si také dějinné události, které osvobození předcházely. Proto se naše redakce rozhodla zprostředkovat našim čtenářům na pokračování po jednotlivých měsících hlavní události obcí a měst Jihočeského kraje tak, jak je zaznamenali čeští kronikáři na sklonku války.

IV. DUBEN

1.

Drahoňov (Pelhřimov)     Oddíl partyzánské brigády Za Prahu dorazil do blízkosti Drahoňova, kde se měl původně uskutečnit jeho výsadek. Našel úkryt v okolních stájích a kůlnách.

 

Rodvínov (Jindřichův Hradec)    11.45 hod. Nálet hloubkových letců na vlak z J. Hradce. Napadli lokomotivu a jeden vůz. Strojvedoucí a topič podlehli zranění v jindřichohradecké nemocnici.

 

Popelín (Jindřichův Hradec)        Hloubkový nálet na nádraží.

 

Jarošov (Jindřichův Hradec)       12 hod. a 15.30 hod. Nálety hloubkových letců na trati z J. Hradce.

 

Husinec (Prachatice)        Místní partyzánská skupina získala první zbraně.

2.

Čimelice (Písek)   Příchod 9 nových uprchlíků  (2 muži, 6 žen a 1 dítě)

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)       Nálet hloubkových letců na lokomotivu, strojvůdce a topič zahynuli.

4.

Čimelice (Písek)   Zavedeno opět pravidelné vyučování, přerušené 21.12.1944.

Radostice u Trocnova (Č. Budějovice)     Zabrána škola pro skupinu maďarských příslušníků.

 

Strakonice          Ilegální pracovníci Křivanec, Chlupáč, Sýkora, Šíř, Pilař a Beran provedli přepad ČZ s cílem získat zbraně.

 

Častrov (Pelhřimov)         Zatčeni dva němečtí dezertéři.

 

Úbislav (Prachatice)         Nařízeno vyklidit školu pro potřeby důstojnické školy Wehrmachtu.

 

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)         Evakuace skupiny německých dívek ubytovaných dosud v budově okresního úřadu.

5.

České Budějovice      Na tajné schůzi v továrně Grafo se ustavil ilegální Československý národní výbor.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Němečtí uprchlíci odešli z města. Na jejich místo přišlo vojsko.

 

Prachatice          Průjezd pěti nákladních aut s uprchlíky do Bavor.

6.

Drahoňov (Pelhřimov)     Začaly zákopové práce v okolí obce.

 

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)         Zákopové práce. Přišel náhlý rozkaz k odchodu německých jednotek z města.

7.

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)         Přijela vojenská auta, která zaujala postavení na Kaplicku a u Brádla.

 

Prachatice          Přijelo 30 nákladních aut s důstojníky SS ze slovenské fronty.

8.

Horní Planá (Český Krumlov)   Průchod transportu smrti o 2 000 mužích.

 

Prachatice          Všichni příslušníci Volkssturmu nakomandováni na kopání zákopů kolem města.

9.

Majdalena (Jindřichův Hradec)  Skupina sedmi anglo-amerických letadel napadla německou kolon u silnice k Třeboni.

 

Újezd u Vodňan (Strakonice)  Zatčen Bohumil Kvasnička a odsouzen na 4 roky pro rozšiřování protiněmeckých letáků.

 

Humpolec (Pelhřimov)    Nové zatýkání ve městě a blízkém okolí.

 

10.

Vodňany (Strakonice)      23. hod. Silné anglo-americké bombardování v širokém okruhu města. Průjezd vlaku Červeného kříže s německými vojáky.  (Po několikadenní přestávce pokračoval v cestě do Bavorska).

 

Humpolec (Pelhřimov)    Průchod dvou transportů německých uprchlíků po 340 a 248 osobách.

 

Pelhřimov            Vznikla studentská legie.

 

Milevsko (Písek)  Příchod jednoho praporu divize SS – Florián Gajer.

 

Starý Bezděkov (Pelhřimov)  Příchod partyzánského štábu Za Prahu. Odtud rozšiřoval svou zpravodajskou síť.

 

Prachatice          Průjezd dalších kolon důstojníků SS směrem na Volary a Pacov. Nádražím projel vlak s maďarskými důstojníky generálního štábu.

11.

Humpolec (Pelhřimov)    Přišel další transport německých uprchlíků  (340 osob).

12.

Netřebice (Český Krumlov)        V obci se soustředil větší počet německého vojska.

 

Suché Vrbné (Č. Budějovice)   Spojenečtí letci svrhli několik bomb na tabákovou továrnu. 7 bomb spadlo do  (pískárny za obcí Suché Vrbné.

 

Bavorov (Strakonice)       Do města přijela motorizovaná jednotka, skupinka SS a maďarští vojáci.

 

Humpolec (Pelhřimov)   V reálném gymnasiu se ubytovalo 400 příslušníků Hitlerjugend.

14.

Suché Vrbné (Č. Budějovice)   Z nařízení německých úřadů zahájila na dobrovodské silnici stavba protitankových zábran.

 

Jindřichův Hradec     Přijel německý vlak s raněnými.

 

Černovice (Tábor)           Ustavení RNV.

 

15.

Chlumec u Hluboké n/Vltavou (České Budějovice)

            Obyvatelé poprvé zaslechli vzdálené, ale časté dunění fronty.

 

Dírná (Tábor)          Ve škole se ubytovalo 400 německých vojáků  (Odjeli 5. května).

 

Kunžak (Jindřichův Hradec)         21 hodin. Sešla se na místní faře zakládající schůze prvního NV.

16.

Planá n/Lužnicí (Tábor)          Příchod politických vězňů ze Svatobořic.

 

Malšice (Tábor)     Přijelo 50 vojáků SS.

 

Vodňany (Strakonice)      11 hodin. Přijeli němečtí uprchlíci z Maďarska ze Slovenska.

 

Prachatice          Nádražím projel diplomatický vlak, v němž prchala nacistická elita z východu. Vlak projel se zataženými záclonami.

17.

Prachatice          Vyvolán spor mezi starostou Watzlawickem a Kreisleiterem Drafem o to, zda  město bránit či nikoli.

 

Veselí nad Lužnicí (Tábor)   Němci zesílili stráže v okolí trati.

 

18.

Veselí nad Lužnicí (Tábor)   Část německé posádky opustila město.

19.

Veselí nad Lužnicí (Tábor)   Omezen počet vlaků,  (jen jeden ráno a večer v obou směrech). Průchody uprchlíků na západ.

20.

Mladá Vožice (Tábor)   Členové RNV v Mladé Vožici se rozjeli do okolních vsí – Nisova, Smilových Hor, Nové Vsi, Blanice a Bělče – aby tam pomohli založit RNV.

 

Chválkov (Pelhřimov)      Položeny základy RNV.

Sepekov (Písek)   Přijelo 197 mužů ženijní roty SS.

21.

Netřebice (Český Krumlov)        Příjezd autokolony 18750 E z Trenčnína.

Strunkovice n/Bl. (Prachatice)         Další němečtí uprchlíci ve městě.

 

Vodňany (Strakonice)      Konal se pohřeb francouzského ing. Jeana Detraves, vězně z Osvětimi, který byl vyhozen z vlaku u Čičenic.

22.

Líšnice       9 hodin. Dva američtí hloubkoví letci napadli německý transport a zničili jej.

 

Čimelice (Písek)   Ve škole se ubytovalo 8 německých vojáků – spojařů.

 

Lnáře (Strakonice) První schůzka RNV.

 

Strakonice          První návrh na vytvoření RNV pod vedením kpt. K. Rutka, za účasti učitele J. Bílka a J. Tomeše.

 

Volyně (Strakonice)          Vytvoření RNV.

Blatná (Strakonice)           Vytvoření RNV.

 

Lomnice n/Lužnicí (J. Hradec)         Německý velitel vyhlásit výjimečný stav pro město a jeho okolí.

 

Veselí n/Lužnicí (Tábor)         Městský úřad vyzval obyvatelstvo, aby si vybavilo sklepy nejnutnějšími potřebami a kde sklepy nejsou, vykopat příkopy 60 cm do hloubky.

 

Písek           Školy přeměněny v nemocnice. Nové kolony uprchlíků na cestě do Bavor.

 

Milevsko (Písek)  U Kvěchovského mostu napadli hloubkoví letci vlak. Několik železničářů zabito.

 

Dačice (Jindřichův Hradec)          Nálet hloubkových letců na nádraží.

 

Žichovec (Prachatice)     Hloubkoví letci napadli transport německých uprchlíků na cestě ze Strunkovic n/Blanicí. Usmrceno 10 osob a 6 koní.

23.

Písek           Zbrojovka musela zastavit práci pro masovou absenci dělnictva.

 

Tvrzice (České Budějovice)         Ve škole se ubytovalo 35 německých uprchlíků.

23. – 24.

Horní Ves (Pelhřimov)    Přišla hospodářská kontrola, neboť obec místo požadovaných 2 vagónů dodala jen 15 q obilí.

24.

Protivín (Písek)     Počátek RNV.

 

Prachatice          Kreisleitungu doručen tajný rozkaz: spálit všechny důležité písemnosti. Rozkaz vykonán za ohradou v Zahradní ulici.

25.

Prachatice          Vyhlášena pohotovost Volkssturmu. U všech barikád ozbrojené hlídky.

 

Vodňany (Strakonice)      Průjezd německých uprchlíků.

 

Čičenice (Strakonice)      7 hodin. Nálet amerických letců na místní nádraží.

 

Protivín (Písek)     Nálet hloubkových letců na vlak od Českých Budějovic.

 

Sepekov (Písek)   13.30 hodin. Při náletu na vlak byl usmrcen železniční zřízenec Karel Pavlík.

 

 

26.

Stožec (Prachatice)          Pravděpodobně za tichého souhlasu velitele, se rozprchlo komando sovětských zajatců.

 

Prachatice          Důvěrná schůzka představitelů NV s prachatickým landrátem o případném převzetí správy města.

 

Chlumec u Hluboké nad Vltavou  (České Budějovice) Ve vesnici se ubytovalo několik desítek maďarských vojáků, kteří pomáhali rolníkům na polích.

 

Vodňany (Strakonice)      Náhlý útěk německého oddílu z Vodňan do Prachatic. Na místě zůstalo množství neopravených aut. Přelet amerických letadel nad městem.

 

Milevsko (Písek)  Přišlo 1687 německých uprchlíků.

 

27.

Borovany (České Budějovice)    Příslušníci zbraní SS zapálili hostinec na Sýmalce, kde byli až dosud ubytování.

 

Lnáře (Strakonice) Nálet amerických letců na vlak v prostoru mezi Lnářemi a Kasejavicemi.

 

Strážný (Prachatice)        Přestřelky s německými jednotkami v okolí obce. Trvaly 9 dní.

 

Putim (Písek)          Nálet hloubkových letců na vlak.

 

Písek           Německé jednotky vytvořily dřevěné uzávěry k píseckému mostu.

 

Březina (Pelhřimov)          Zahájila činnost 8. skupina Táboritů. Střetla se s německou jednotkou u Březiny a Hořepníka.

 

28.

Strunkovice n/Blanicí (Prachatice)           Přijela německá pancéřová jednotka, stažená z bojů u řeky Rábu.

 

Úbislav (Prachatice)         Přijel 38 členný německý oddíl vyzbrojený kulomety, ručními granáty a pancéřovými pěstmi.

 

Útěchovice (Pelhřimov) Místní skupina odzbrojila další německé vojáky.

 

Písek           Do píseckých lesů v prostoru Zvíkov, Podolský most, Písek se soustředilo větší množství německého vojska.

 

Chýnov (Tábor)     Vznikl RNV. Prvním předsedou se stal Karel Cihlář.

 

Vodňany (Strakonice)      Odpoledne. Masové průjezdy německých uprchlíků.

 

Protivín (Písek)     Vznikl RNV. Přípravy k tomu zahájily už v březnu.

 

Chýnov (Tábor)     vznikl RNV.

 

Zálesí (Prachatice)            Do místní školy přijely prchající rodiny příslušníků gestapa.

 

Tvrzice (Prachatice)         Němci hnali obcí 600 vzácných astrachaňských ovcí, uloupených na Benešovsku.

 

Kaplice (Český Krumlov) Zahájila činnost ilegální skupina Josefa Mareše, pozdějšího předsedy RNV.

29.

Úbislav (Prachatice)         Několik německých vojáků se ubytovalo v hostinci U lípy.

 

Mladá Vožice (Tábor)   RNV v Mladé Vožici rozeslal letáky s instrukcemi do obcí Hlasiva, Smilových Hor, Nové Vsi, Blanice a Bělčic.

 

Tábor          Letecký nálet poškodil výtopnu a obytné domy na Blanickém předměstí. Shořelo několik vagónů pro uprchlíky. Dvě osoby zahynuly.

 

Písek           Letecký nálet na rourevnu a nádraží.

 

Strakonice          Největší nálet na zdejší nádraží. Zničeny vlaky, vytrhány koleje, pobořena topírna, hřbitovní zeď a poškozena střecha kostela.

 

Mirovice (Písek)   Nad Mirovicemi přeletěli hloubkoví letci. Nálet způsobil škody v Miroticích, Cerbonicích, Letech, Chrašticích a Rakovnicích.

 

Čimelice (Písek)   Přijel dlouhý vlak německých a maďarských vojáků s tanky a municí.

            8. hodin. Hloubková letadla zaútočila na vojenský vlak, stojící na nádraží.

 

Prachatice      Nálet amerických letadel na nádraží.

 

Písek      Kolem Nové hospody se soustředil větší počet německých tanků.

 

Prachatice          Nálet na nádraží. Zničeno přitom skladiště zbraní.

 

Mirotice (Písek)    Ráno. Silné kolony vojska a německých uprchlíků.            9.31  hod. První nálet na město. 11 hod. Druhý nálet. Zničeno 47 domů, 57 muselo být zbořeno. Desítky mrtvých.

30.

Strakonice          Ilegální organizace Niva navázala pravidelné spojení s úředníky ČZ Krejsou a Schierem, kteří v továrně organizovali hlídky.            Ve městě se objevily na počest 1. máje nápisy a obrazy srpu a kladiva.

 

Vlásenice (Pelhřimov)     V noci sovětské letadlo shodilo, pro potřeby partyzánů v lesích, mezi Vlásenicí, Antonkou a Pelcem vaky se zbraněmi a třaskavinami.

 

Netřebice (Český Krumlov)        Nálet hloubkových letců na německou kolonu. Ta musela změnit stanoviště.

 

Jindřichův Hradec     Předseda RNV Z. Dvořák jednal o spolupráci s ilegální skupinou John, Kouba a Bradáč.

 

Rájov (Český Krumlov)     Začátek dubna. Z ilegálního centra v Českých Budějovicích přišel tajný pokyn, k přípravě ozbrojeného vystoupení proti okupantům.

 

Strakonice          Začátek dubna. Přípravy k převzetí moci RONV.

 

Mirovice (Písek)   Přerušeno spojení na Prahu.Zásilky i peníze zůstaly na poště. Rozptýlené kolony Wehrmachtu projížděly směrem na západ.

 

Mirotice (Písek)    Začátek dubna. Ustavení RNV.

 

Prachatice          Začátek dubna. Vznikl ilegální národní výbor  (v čele V. Pilát, F. Soumar a J. Sosna). Na hlavních silnicích v okolí se stavěly protitankové zátarasy.

 

Rožnov (České Budějovice)         Začátek dubna. Ředitelství měšťanské školy dalo u paní Míkové  a V... ušít dvě státní vlajky.

Čimelice (Písek)   Začátek dubna. Z popudu Karla Schwarzenberka utvořen ilegální národní výbor.

 

Úbislav (Prachatice)         První polovina dubna. Přerušeno vyučování a škola připravena k ubytování německých vojáků.

 

Nové Hrady (Č. Budějovice)     Polovina dubna. Nálet hloubkařů na lokomotivu a cisternový vlak.

 

Strážkovice (Písek)       Mirotická skupina L. Kučery navázala kontakt s maďarskou posádkou ve Strážkovicích.

 

Bez přesného data:

Mříčí (Český Krumlov)       Příchod německé muniční kolony a ruských válečných zajatců.

 

Bohuškovice (Český Krumlov) Do Bohuškovic, Slavče, Holubova a Krásetína přišel oddíl maďarských vojáků.

 

Rožnov (České Budějovice)         Sestaven Národní výbor podle směrnic Košické vlády.

 

Hniliště (Prachatice)        Rozšířila se zpráva, že Američané jsou již v Českých Žlebech. Obyvatelstvo  (převážně jen ženy) vyvěsilo bílé prapory. Němečtí vojáci proti tomu ostře vystoupili.

 

Bohumilice (Prachatice) Do obce přišlo několik skupin německých uprchlíků a zběhů z armády.

 

Český Krumlov            První pokus českých občanů o utvoření národního výboru.

 

České Velenice (J. Hradec)   Vznik české organizace s funkcí RNV.

 

Dolní Dvořiště (Český Krumlov)         Nálet hloubkových letců na jednotku německých vojáků. Noční pochod Vlasovců směrem na Prahu.

 

Děšín (Strakonice) Obecní úřad vyzval obyvatelstvo k přípravě krytů pro případ přiblížení fronty.

 

Horní Planá (Český Krumlov)   Na rozkaz velitele J. Janáka bylo v katastru obce zastřeleno 6 mužů z transportu smrti, který procházel od Lenory přes Volary, Želnavu, Horní Planou, Černou v Pošumaví, Vyšší Brod, Horní Dvořiště...

 

Horní Ves (Pelhřimov)    Poškozena železniční trať u lesa Lísku. Vykolejení vlaku.

 

Opařany ( (Tábor) Soustředění početných skupin německých uprchlíků. Zničeny německé telefonní linky. Místní lazaret poprvé bez spojení. Výskyt hektografovaných plakátů, vyzývajících k otevřenému boji. První schůze ilegálního NV, na níž přijaly zásady Košického vládního programu. Výrazné snahy německých uprchlíků stáhnout se k Písku a najít tam ochranu u amerického vojska.

 

Planá n/Lužnicí (Tábor)          Stavba protitankových zábran.

 

Pořín (Tábor)          Antonín a Vojtěch Janurovi byli odvlečeni na nucené práce.  (Antonín ubit ve věznici a Vojtěch zahynul při bombardování Kolína nad Rýnem).

 

Strakonice          V Paclově tiskárně po nocích tiskli plakáty ilegální organizace  (Niva, RNV). Hlídkovali členové Křivancovy a Chlupáčovy skupiny. Rozsáhlé noční průjezdy německých vojsk. Zubožení maďarští a němečtí vojáci žebrali jídlo a civilní oblek a prodávali i zbraně.

 

Blatná (Strakonice Z Chebu sem byla přemístěna německá telegrafní jednotka a krátce na to přišla do Blatné četa polního četnictva.

 

Trhové Sviny (Č.Budějovice)   Ustavení RNV.

 

Nová Včelnice (J. Hradec)      V okolí vysazen partyzánský oddíl velitele Grigorjeva.

 

Jindřichův Hradec     Ilegální organizace „Mladé KSČ“ přešla do partyzánské brigády Za Prahu jako oddíl Jana Žižky.

 

Jílovice (České Budějovice)        Za dozoru německých četníků provedena úřední rekvizice obilí.

 

Ševětín (České Budějovice)        U blízkého lesa se zřítilo německé letadlo. „Na staré poště“ se ubytovalo 180 německých vojáků  (až do května).

 

Tábor          Časté odstřelování lokomotiv na trati. Německé protiletadlové jednotky mlčely.

 

Volary (Prachatice)           Německý listonoš ubil sovětského zajatce za to, že si vzal od dítěte chleba.

 

Kamenice n/Lipou (Pelhřimov)         Denní průchody německého vojska a civilních uprchlíků  (100 – 900 osob) s dlouhými řadami vozů.

 

Chvalšovice (Prachatice)          Konec dubna. Na silnici u Chvalšovic zastřelili hloubkový letci řidiče a závozníka mlékárenského vozu.

 

Horní Ves (Pelhřimov)    Konec dubna. Přišly oddíly SS z Horní Cerekve a Počátek. Požadovaly selské povozy a potahy.

 

Strakonice          Konec dubna. Společná schůzka vedoucích všech ilegálních skupin: Niva (Prokop Holý), Hnutí za svobodu, Rudý boj a Předvoj. Vojenským a politickým velitelem ustanoven Vl. Bláha.

 

Písek      Konec dubna. Průchody silných jednotek Schörnerovy armády.

 

Lenora (Prachatice)          Konec dubna. Průchod transportu smrti.

 

Vodňany (Strakonice)      Poslední týden v dubnu. Přijela uprchlická kolona Němců ze Slezska, Vratislavi a Drážďan. Na Čičenické silnici byli napadeni hloubkovými letci. Tři lidé zabiti. Mnoho raněných.

 

Strážný (Prachatice)        Konec dubna. Proveden přesun válečných zajatců z osady Hliniště  (Belgičané), z osady Orlové Hutě  (Francouzi) a ze Strážného  (Rusové) směrem na Volary.

 

Soběslav (Tábor) Konec dubna. Ustaven RNV.

 

Písek           Konec dubna. Porada všech odbojových skupin o složení RNV.

 

Jindřichův Hradec     Konec dubna. Přijel do města zástupce říšského protektora pro Moravu dr. K. Schwabe.

 

Rozseč (Jindřichův Hradec)         Konec dubna. Přípravy k vytvoření RNV.

 

Střížkovice (Jindřichův Hradec)           Konec dubna. Přípravy k vytvoření RNV.

 

Plavsko (Jindřichův Hradec)       Konec dubna. Přípravy k vytvoření RNV.

 

České Budějovice      Přišli další němečtí uprchlíci. Nezávisle na sobě se ustavilo několik RNV. Z řad českobudějovických středoškoláků vznikla studentská legie.

 

Soběslav (Tábor) Konec dubna. Časté transporty německých vojsk. Destrukční činnost na dráze. Vyhozena část trati na Tábor.

 

Autor: 
Jindřich Pecka
Zdroj: 
Konec války v jížních Čechách - Kronikářské zápisy z období ledna až května 1945, České Budějovice 1970