Archivní materiály

1. 5. 2020

1945, 5. května – 27. července. Strakonice.

Zápis nadepsaný Květnová  revoluce ve Strakonicích, o iniciativě odbojové organizace NIVA, vzniku národních výborů, zajetí německého generála, o boji s německou a maďarskou jednotkou, o příjezdu americké armády, o setkání s příslušníky RA a prvních opatření nových orgánů státní moci.

23. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

21. 4. 2020

Nebude ke škodě pro čtenáře, si po uplynutí 75 roků připomenout, že v Pošumaví, Volyni a okolí obsadily armády tří států. V roce 1938-39 jednotky ČSR, v roce 1939- 45 jednotky fašistického Německa a v roce 1945 útvary americké armády.

Léta okupace 1938 - 1945

20. 4. 2020

Vladimír Putin přednesl dosud nepublikované a nezveřejněné historické materiály. Viz. videozáznam - neformální summit SNS Petrohrad 2019.

Co z nich vyplývá? 

Polsko nebylo protihitlerovskou zemí. Naopak - 26. ledna 1934 to bylo Polsko FIRST, kdo podepsal smlouvu o neútočení s Hitlerem mezi evropskými státy. To je také nazýváno "Pilsudski-Hitler pakt."

19. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

15. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

11. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.

7. 4. 2020

Vážení čtenáři, Jč KV KSČM připravil na pokračování svůj skromný příspěvek k 75. výročí vítězství ve Druhé světové válce a osvobození naší vlasti od okupace nacistickým Německem.