Důležité dokumenty k minulosti

Některé důležité dokumenty k minulosti komunistického hnutí.

19. 1. 2020

Historik Jiří Malínský píše o příčinách, průběhu a důsledcích druhé světové války, od které letos uplyne 75 let. V první části jeho článek připomíná sled událostí do roku 1943. V druhé části jeho článek připomíná sled událostí do konce války a její důsledky.

21. 12. 2019

Putin předložil dokumenty o tom, co polské orgány podnikly, když si Německo začalo činit nárok na část Československa

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce prezidentů zemí SNS předložil řadu dokumentů týkajících se smluv různých zemí s Německem před druhou světovou válkou, přečetl některé z nich, včetně přepisů.
21. 8. 2019

CO SE NA TEN POVĚSTNÝ ROK 1968 PODÍVAT OČIMA GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ, PROTOŽE PŘES STÁTNÍ ŘÍZENÍ SE NA NĚJ DÍVÁ KDEJAKÝ MILOVNÍK PROPAGANDY?

12. 5. 2016

Lidé vždy toužili vytvořit řád založený na svobodě a rovnosti. Svět se dnes rychle mění, budoucnost lidstva je však stále velmi nejistá.

12. 5. 2016

Změny v hospodářském a společenském životě české společnosti, které proběhly po listopadu 1989, umožnily vznik malých a středních podnikatelů. Tato skupina zaujímá důležité místo v české ekonomice a na rozdíl od expanze zahraničního kapitálu do velkýc

12. 5. 2016

KSČM ve věci svého postoje k stalinismu a dalším nedemokratických praktikám rozhodně trvá na usnesení stranických sjezdů od listopadu 1989, kterými jsme se se stalinismem a jinými nedemokratickými praktikami rozhodně rozešli.

12. 5. 2016

Dva dokumenty potvrzující registraci KSČM jako svébytné a samostatné politické strany v roce 1990.

12. 5. 2016

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k výročí 21. srpna 1968 ze srpna 1998.

12. 5. 2016

Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968-69

12. 5. 2016

Delegáti mimořádného sjezdu KSČ, který proběhl ve dnech 20. – 21. 12. 1989 v Praze,schválili následující Prohlášení k občanům ČSSR.

Vážení spoluobčané,