Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti s prohlášením MZV ČR ze dne 13. září 2019

13. 9. 2019

Odmítli jsme výhrady ministerstva zahraničních věcí České republiky, které se dříve distancovalo od vyřešení situace kolem pomníku I.S.Koněva, což nakonec vedlo k rozhodnutí městské části o přemístění tohoto memoriálního objektu. Před závažnými důsledky takového nežádoucího vývoje situace jsme českou stranu opakovaně varovali.

Co se týče údajné „přehnané reakce“ v Rusku na nezodpovědné chování úřadu městské části Praha 6, ministr kultury Ruské federace Vladimir Medinskij se v této souvislosti vyčerpávajícím komentářem vyjádřil k tomu, kdo a komu by se měl omluvit.

Důrazně se ohrazujeme proti plánům přemístit pomník I.S.Koněva, jejichž uskutečnění budeme považovat za nenáležité plnění českou stranou svých závazků vyplývajících ze Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993.

Očekáváme od české strany přijetí opatření k neodkladnému narovnání situace.

Komentář ze dne 12. září 2019

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice

Rozhodnutí rady městské části Praha 6 o přemístění pomníku maršála I.S.Koněva považujeme za nehorázné. Nestalo se překvapením vzhledem k tomu, že právě úřad této městské části inicioval kampaň kolem pomníku, která uráží památku vojáků Rudé armády, Čechů a Slováků, jež bojovali za osvobození Československa a jeho hlavního města od nacismu, a nese za tuto situaci veškerou odpovědnost.

Doufáme, že i přes současné rozhodnutí místního úřadu zůstane pomník I.S.Koněva na svém historickém místě, a česká strana v plné míře zajistí jeho ochranu v souladu se svými mezinárodními závazky podle Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993.

Autor: 
Velvyslanectví Ruské Federace
Zdroj: 
https://czech.mid.ru/cs_CZ/-/kommentarij-posol-stva-rossii-v-cehii-v-svazi-s-zaavleniem-mid-cr-ot-13-sentabra-2019?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcs_CZ%2F