V pořadu Historie.cs na ČT zaměstnanec ÚSTR manipuloval

15. 2. 2019

Zaznamenal jsem opět, že Česká televize ve svém často až příliš jednostranném pořadu Historie.cs dopoledne 10. února 2019 opět opakovala na mou adresu nepravdivé, pomlouvačné tvrzení ideologa ÚSTR Petra Blažka, že prý jsem údajně v Poslanecké sněmovně zpochybňoval oprávněnost návrhu zákona o ustanovení významného dne Jana Palacha.

Nepravdivost tvrzení politizujícího zaměstnance ÚSTR Petra Blažka, který je známý i svým jednostranným, selektivním, plochým výkladem dějin, lze snadno ověřit pouhým nahlédnutím do stenozáznamů o jednání a hlasování Poslanecké sněmovny v této záležitosti.

Lze tak snadno zjistit, že zařazení Dne Jana Palacha mezi významné dny jsem podpořil a že výhrady jsem měl nikoli k návrhu na zařazení tohoto dne do českého kalendáře, ale výhradně k falsifikačnímu textu důvodové zprávy, ve které se parlamentní strany české pravice pokusily zfalšovat dějiny a nepravdivě zkreslovat životní příběh a hodnotové postoje osobnosti Jana Palacha a udělat z něj antikomunistu.

Zaměstnanec ÚSTR Petr Blažek, který využil možnosti prostřednictvím České televize na mne bez kvalifikované oponentury, která by divákům připomenula skutečná fakta, útočit svým nepravdivým tvrzením, patří k těm, kdo oslabují a pokoušejí se z vědomí společnosti vytěsnit celistvý, skutečný obraz života a hodnot Jana Palacha.

K těmto hodnotám a postojům před jeho tragickým protestem proti nastupující cenzuře patřily hodnoty a myšlenky sociální spravedlnosti a demokracie a nadšené přijetí a podpora »pražského jara« a aktivit reformních komunistů, kterým tehdy spolu s Janem Palachem vyslovovala a vyjadřovala svou důvěru a podporu velká většina československých občanů.

Dělat z Jana Palacha účelově antikomunistickou figurku vyhovující pravicovému výkladu dějin a vidění světa je hanebnost, proti které jsem opakovaně vystoupil ve Sněmovně. Poctivý historik by si nedovolil manipulovat. Zaměstnanec ÚSTR Petr Blažek tak ve vysílání České televize svou falsifikací skutečného obsahu a podstaty mého vystoupení ve Sněmovně jen potvrzuje, že ani respekt k Palachově tragické oběti, ani k živému Palachovi v celém obsahu životních postojů a hodnot jej jako pravicového ideologa nezastaví před tím, aby si bral Palachovo jméno jako záminku a zneužíval je ke svým ideologickým pokusům atakovat poslance Grebeníčka.

Autor: 
Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)
Zdroj: 
haloniviny.cz