Systém elektronického mýta má svého vítěze!

12. 4. 2018

Všichni čtyři uchazeči, kteří se ucházeli, a to zmíněný Kapsch, slovenský Sky Toll, maďarský National Toll Payment a německá firma T – Systems, kteří podali předběžnou nabídku a tím splnili kvalifikační podmínky a postoupili do další fáze zadávacího řízení na dodávku a provoz mýtného systému po roce 2019, předložili své nabídky, které byly otevřeny dne 8. 3. 2018.

Nabídky tří firem se pohybovaly kolem třetiny až poloviny odhadované ceny 29 miliard. S cenou 10,75 miliard korun mají deset let vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích I. třídy firmy CzechToll a SkyToll. Rozhodlo o tom Ministerstvo dopravy na základě doporučení komise a projektového manažera. Od včera běží lhůta, kdy mohou ostatní účastníci zadávacího řízení podávat námitky. Do celého procesu dále zasáhne i ÚOHS, který vydal minulý rok předběžné opatření a zakázal MD s případným vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu, kvůli chybám v zadávací dokumentaci mýtného tendru. Pokud ÚOHS zadávací řízení nezruší, můžeme očekávat, že smlouva, která měla být podepsaná podle stanoveného harmonogramu v průběhu léta, bude podepsaná na podzim. Poté bude mít nový dodavatel a provozovatel mýtného systému 14 měsíců na přípravu a následně převzetí systému elektronického mýta. 

K zadávacímu řízení mají kromě účastníků a ÚOHSu připomínky také Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Svaz průmyslu a dopravy, Nejvyšší kontrolní úřad a později se ke kritice přidávají hejtmani, starostové jednotlivých obcí a měst a prezident ČR. Důvodem těchto stížností je zpoplatnění 900 km silnic prvních tříd. Starostové se bojí objíždění těchto zpoplatněných úseků po silnicích nižších tříd a dopravci upozorňují na reálné zvyšování cen za dopravní služby, které by mohly být přeneseny na zákazníky. I experti upozorňují na to, že výnosnost silnic nižších tříd je diskutabilní a dopady na mikroregiony neprozkoumané.

Problémem však zůstává to, že pokud by byl tendr zrušen a vypsán nový, bude ho možné zrealizovat nejdříve od roku 2021, tedy více než rok a půl po roce 2019.

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM