Otevřený dopis České televizi: Přepisování dějin

29. 11. 2020

Dne 20.10. byly na ČT2 odvysílány dva díly pořadu pod názvem „Odsun-Vertreibung“. Další pořad na podobné téma v cyklu Folklorika vysílala ČT2 pod názvem „Domov jménem Egerland“, který měl ještě 2 reprízy. Oba pořady byly „zasvěceny“ životu Němců v českém pohraničí a jejich odsunu z ČSR po válce. Vzpomínali zde a vzdychali Němci na „jejich vlast v Čechách“. My žádný Egerland neznáme, máme Poohří.
Po Bílé hoře nastal masivní příliv německého živlu do Čech. Němci se usadili ve výstavných českých městech, která doslova ukradli. České původní obyvatelstvo bylo vytlačováno z pozic, z krajů, vítězila německá rozpínavost a panovačnost. Ono „soužití“ Němců s Čechy přinášelo stále nové křivdy na českém obyvatelstvu. Němci svou agresivní náturou tyranizovali Čechy. Vztah Němců k Čechům se již od počátku dějin vyznačoval krutou nenávistí a národnostním útlakem. V r. 2017 se v Augsburgu konal sudetoněmecký sjezd, kde trůnilo představenstvo pod vystavenými erbovními znaky českých měst zkomolených německými přejmenováními. Vůbec jim nebylo stydno, že si stále přivlastňují český majetek. Celý článek zde:

Autor: 
Jana Machová
Zdroj: 
http://www.novarepublika.cz/2020/11/otevreny-dopis-ceske-televizi.html#more