O »elitě národa«…

20. 6. 2019

Kdo je vlastně elita národa? Ten, kdo něco dokázal a je příkladný svým životem, anebo ten, kdo byl někam zvolen, protože je momentálně populární, anebo se mu podařilo díky mediálním výstupům být známější než někdo, kdo třeba v malém městečku léčí a zachraňuje lidi? Osobně myslím, že ti prví, i když vzhledem k televizní propagandě se lidé nechají nalákat pro toho druhého. Tak se elitou v podivném pořadu GEN, kde byli promícháni skutečně příkladní lidé, kteří se o něco zasloužili, s těmi, kteří nedokázali nic anebo málo a jen se o nich zcela náhodou či v nějaké souvislosti právě mluvilo. A přitom stačila třeba jen televizní manipulace. Proto mezi »elitou národa« v pořadu GEN se mohli octnout bratři Mašínové, proto »elitou« je prý i dnešní europoslanec Vondra, který se podivně vyhnul stíhání v kauze Promopro a přihrál urážející kšeft výtvarníku Davidu Černému, jenž dehonestoval některé národy Unie. Dnes pan Vondra, jako celebrita, se objevil na Staroměstském náměstí, aby podpořil snahu skupiny kolem sochaře Váni obnovit po vzniku republiky stržený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, jenž byl vlastně praporem rekatolizace po skončení třicetileté války.

Jsou opravdu elitou ti neúspěšní kandidáti v prezidentských volbách, kteří svou prohru nemohou zapomenout a obracejí se na Ústavní soud, aby svrhli prezidenta Zemana? Škodí víc oni, anebo Zeman? Oni, nemohu si pomoci. Jsou takoví lidé elitou? Znám naopak skromné lidi v mém okolí či naše profesory na fakultě, kteří pomáhají lidem a dělají to z nezištného přesvědčení a nehrnou se kupředu. Stačí jim pocit dobře vykonané práce. Jsou oni menší elitou než Alexandr Vondra či třeba senátor MUDr. Hilšer anebo pražský primátor, také lékař, dr. Hřib?  Dostali funkce a tím postoupili alespoň podle médií mezi elitu. Funkce z nich elitu nedělá, ale jejich činy by mohly a měly!

Pro mě jsou elitou lidé dobře vzdělaní nebo dobře vycvičení (např. hasičská nebo policejní jednotka), a nikoli médii uměle vytvoření »elitáři«. Tato mediální elita neposune naši zemi dál. Spíše naopak. Ti skromní, kteří ji posouvají, kteří se snaží, aby se lidé měli lépe, kteří vyléčí stovky nemocných, zachrání tisíce životů a braní naši vlast, jsou však skutečnou elitou. O těch nám média řeknou málo anebo vůbec nic. A přitom právě oni jsou skutečnou elitou a jim by se mělo děkovat, je vyzvedávat, a ne takové postavy, jako je třeba pan Vondra, kterého dokonce někteří voliči posunuli do Evropského parlamentu, ač by se za podivné hospodaření s penězi nás všech v době našeho předsednictví EU měl zodpovídat. A jsme u podivného rozhodování soudů, ale to je jiná kapitola.

Kateřina JIROUSOVÁ

Autor: 
Kateřina JIROUSOVÁ