Nemám rád slovo „nejde“

10. 1. 2020

Pláč nad rozlitým mlékem nemá smysl. Nejde to, nemůžeme, nemáme na to. Opak je pravdou, jde vše, pokud opravdu chceme s věcmi pohnout. Koneckonců bilance dosavadní práce to jasně prokazuje. Tolerance vlády byl správný krok. Body našeho programu jsou postupně naplňovány. Soustavný argumentační tlak na vládní představitele přinesl kýžené ovoce. Jen namátkou, docílili jsme navýšení důchodů, zvýšení minimální mzdy, úpravy rodičovského příspěvku, peníze byly navýšeny pro zdravotnictví i školství. Podali jsme návrhy zákonů o ochraně půdy a návratu vody do vlastnictví obcí, měst a státu. Podílíme se na úpravách a změnách, které jsou pro občany prospěšné. Náš program některé politické subjekty rády opisují. Někdo je to k vzteku. Pak si ale řeknu, že důležitý je výsledek a pozitivní přínos pro lidi. Mám za to, že pokud budeme i nadále co nejvíce mezi občany, budeme jim naslouchat a snažit se řešit jejich starosti, má naše práce smysl. I ta nejmenší obec je místem, kde žijí lidé a mají své priority, kterých chtějí dosáhnout. Strana bez přímého kontaktu s občany je odsouzená ke stagnaci. Jsem rád, že tato situace KSČM nehrozí. Patří se poděkovat všem, kteří pomáhají řešit věci nejen své, ale není jim lhostejné ani to, co se děje v jejich okolí. Žijeme současností a budoucností. Naše práce se odráží i ve vztahu k dalším dnům a rokům. Nedívat se dopředu je krokem zpět. Čekají nás krajské a senátní volby, na obcích a menších městech si tak nějak víc vidíme do pomyslného talíře a záleží na každém z nás, komu dáme svou důvěru. Jak si život uspořádáme, takový bude. Jsem moc rád, že žijeme bez válek a terorismu. Agrese USA rozpoutává další konflikty, je nutné razantně vystupovat proti porušování práv jednotlivých států. Jen život v míru nám umožní další růst a rozvoj i pro další generace. Věřme, že zvítězí zdravý rozum a skončí válečné vřavy, které zabíjí nevinné.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM