J. Kohlíček: Geosan

23. 12. 2018

Jezdím autem poměrně často a mám většinou z cesty radost. Některé trasy znám velmi dobře, jiné si ozvláštňuji různými inovacemi. Zvlášť rád jezdím venkovskýmí silničkami od Teplé k Broumovu. Trasu dálnice D1 moc rád nemám. Již řadu let se na ní setkávám s kolonami aut, několikrát se mi do Brna nepodařilo dojet ani po více než 4 hodinách od opuštění Prahy. Protože s asistentem jezdíme každý měsíc po dálnicích napříč Německem, mohu srovnávat tempo prací při rekonstrukci. D6 u Norimberka a u Sinsheimu a naší D1. Bohužel musím konstatovat, že v Německu vidím na stavbě prakticky vždy čilý ruch a poměrně jasný pokrok prací. Úsek délky cca 15 kilometrů před Jihlavou na D1 mi připadal jako zakletý. Tato nejvyšší partie dálnice rozhodně není horskou cestou, přesto je zde vždy více mlhy, náledí i sněhu než na jiných úsecích.Protože konsorcium tří firem ze tří států si asi ukouslo větší sousto než zvládlo přežvýkat, zpoždění je doslova fatální. Mám dojem, že Geosan má o plošnou reklamu ve sdělovacích prostředcích postaráno. Jen si nejsem jist, že se to firmě vyplatí. Cenu se jistě dozvíme. Dálnice je provizorně zprůjezdněná a zbývá jen otázka – budou další opravy úseků dálnice D1 soutěženy opět na nejnižší nabídku?

Autor: 
Jaromír Kohlíček