E. Pernica: Komunální volby nám klepou na dveře

17. 9. 2018

Každý z nás se musí zamyslet nad tím, že pokud přijde k volebním urnám, může ovlivnit svým hlasem to, kam bude směřovat jeho obec či město po další 4 roky. Je třeba především dívat se dopředu a spravovat obce a města tak, abychom zajistili zlepšení života nám všem i těm, kteří dnes ještě neodrostli dětským střevíčkům. Mnozí z nás svoje právo zúčastnit se voleb nevyužívají. A to je, myslím, velká škoda. Slyším často stížnosti na to, co se lidem nelíbí. Program KSČM je reálný a zohledňuje všechny jejich požadavky, které navíc zaručují spokojený život i našim dětem.

Práce zastupitelů je velmi zodpovědná. Možná si řeknete, že se nejedná o velkou politiku. Ale když si uvědomíme, že žijeme dnes a tady, má každý posun k lepšímu pro nás velký smysl. Na naší kandidátce jsou mladí, ale i ti starší, kteří za sebou mají bohaté zkušenosti a odvedený kus poctivé práce.

Konec konců každý je schopen přinést ve prospěch společnosti kus dobré práce a já věřím, že náš program pro komunální volby v Blansku občané podpoří. Vznikal postupně a přesně vykresluje problémy, které je třeba řešit. Nejedná se o plané sliby ani megalomanské plány, ale o postupné řešení problémů, které se zde nahromadily.

V poslední době se projevuje trend nedávat možnost vyjádřit se starším občanům. Měli bychom se vrátit k tomu, kdy generace rodičů, prarodičů i dětí žily pohromadě a vzájemně si pomáhaly.

Dnešní doba ztrácí zájem o komunikaci mezi lidmi a mnohdy inklinujeme k využívání sociálních sítí v tak velké míře, že zapomínáme mezi sebou mluvit. Naše město je dobrým místem pro život. A to, co se nám nelíbí, chceme zlepšit. Myslím, že nacházíme společnou řeč s mnohými občany. Radnice musí být otevřená všem a převažovat musí snaha řešit i malé problémy. V našem programu je zahrnuta péče o seniory, hendikepované, matky samoživitelky, ale i mladé rodiny s dětmi. Snažíme se hledat vždy cestu, která bude akceptovatelná a nekonfliktní, protože jen tak můžeme dosáhnout shody ve vztahu k dalším subjektům, které v Blansku působí.

Nejen v tomto volebním období, ale po celou dobu, pokud nám dáte svoji důvěru, budeme pokračovat v práci, která přinese prospěch a užitek nám všem. I nadále budeme naslouchat vašim radám, připomínkám a požadavkům.

Autor: 
Emil Pernica , vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města Blansko