Z jednání JčKV KSČM 26. února 2018

27. 2. 2018

Jednání Jihočeského krajského výboru KSČM zahájil jeho předseda Petr Braný. V úvodní části bylo provedeno vyhodnocení splnění úkolů. V dalším se přítomní členové seznámili s prací krajského zastupitelského klubu a výsledky některých jednání s ostatními politickými stranami při řešení aktuálních otázek Jihočeského kraje. V této souvislosti jihočeská KSČM prezentovala své nesouhlasné stanovisko na diskutované zpoplatnění silnic 1. třídy.

Hlavním bodem jednání, kterým se členové Jihočeského krajského výboru KSČM zabývali, bylo však závěrečné vyhodnocení okresních konferencí a dokončení přípravy krajské konference. Toto se také plně odrazilo v celé řadě  diskusních vystoupení.

Důležitým bodem programu bylo také projednání výsledků práce komise mládeže a výsledků mediální prezentace a popularizace jihočeské KSČM na veřejnosti. Byla připomenuta  tisková konference ze dne 16. února, o které jsme vás již informovali cestou krajských webových stránek zde.  

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní