Vladimír Putin a Oskar Krejčí: Kdy a jak začala 2. sv. válka

5. 9. 2019

Politolog Oskar Krejčí ve svém komentáři reaguje na stále se opakující dezinformace týkající se začátku, povahy a výsledku 2. světové války. Celý článek zde:

Na celou řadu dezinformací dal pregnantní odpověď krátce a výstižně Polákům a falsifikátorům historie na TK v roce 2015 Putin. Vše v přiloženém videozáznamu.

Video: 
Autor: 
Oskar Krejčím vložil: jk
Zdroj: 
http://casopisargument.cz