Účast krajských zastupitelů KSČM na jednáních patří mezi nejlepší

1. 8. 2019

Účast členů Zastupitelstva Jihočeského kraje zvolených na kandidátce KSČM na zasedání zastupitelstva ve volebním období 2016 - 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů. Z toho má KSČM sedm členů. Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí, mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením.

Neúčast na jednáních byla vždy řádně omluvena. Například vyslání na zahraniční služební cestu, nemoc atd. Nejlepší účast: Petr Braný a Radek Springer.

ucast_zastupitelu_kraje.png

Autor: 
jk
Zdroj: 
www.kraj-jihocesky.cz/