Tisková zpráva

12. 6. 2019

Komunistická strana Čech a Moravy dnes podala návrh ústavního zákona, kterým chce dosáhnout výrazného zvýšení ochrany vodních zdrojů i přírodních zdrojů a nerostného bohatství v České republice. Inspirovali jsme se a poučili u řady států ve světě, v Evropě a také u úpravy, jež má ve své Ústavě Slovenská republika.

V návrhu zákona se navrhuje toto znění čl. 7 Ústavy České republiky: „Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky. Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby, i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací.“

Vycházeli jsme při zpracování návrhu zákona z dlouhodobých problémů posledních let, s nimiž se v období sucha potýkali nejen čeští zemědělci, rozličná průmyslová odvětví, ale i všichni občané. Z problémů, jimiž se zabývaly nejrůznější instituce i česká Akademie věd.

Je nezpochybnitelným faktem, že průměrná roční teplota na území ČR se za posledních 200 let zvýšila cca o 1,1 °C. Množství srážek je přitom i přes pokles v posledních letech dlouhodobě přibližně stejné. Mění se však jejich variabilita - jsou intenzivnější a střídají je delší období bez srážek. Četnost a intenzita epizod sucha budou s největší pravděpodobností pokračovat.

Přitom v České republice je zhruba 11 % krajiny zastavěno, 2 % tvoří vodní plochy, zbytek je zemědělská (53 %) a lesnická (34 %) krajina. Aby bylo možné udržitelně - tj. i pro další generace - využívat to, co produkce krajiny poskytuje (potraviny, energie, dřevo), musíme dnes více než kdy jindy preferovat opatření k ochraně půdy a vody. Rychlá degradace půdy a neschopnost zadržet vodu v krajině totiž výrazně ohrožuje samotnou zemědělskou produkci, dlouhodobě je neudržitelná a odsouvá i jakékoliv snahy opět dosáhnout soběstačnosti v tvorbě potravin. Staví vážné otázky v dlouhodobém udržitelném zásobovaní obyvatel kvalitní pitnou vodou.

Ochrana vodních zdrojů, udržení vody v krajině, ochrana nerostného bohatství je jednou z priorit politiky KSČM. Byla to i jedna z podmínek, na základě které jsme se rozhodli podpořit vznik menšinové vlády hnutí ANO 2011 a ČSSD. Nastal čas důsledně v zájmu všech občanů tyto věci plnit.

To vše potvrzuje skutečnost, že voda i ostatní přírodní zdroje a nerostné bohatství si zvýšenou ústavní ochranu zaslouží.

Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM

Autor: 
Stanislav Grospič