Šlehobr: Aféra Antibabiš – důležité souvislosti

17. 9. 2019

 Jako autor článku si dovoluji předeslat, že nejsem členem hnutí ANO, nejsem členem ČSSD ani KSČM. Článek obsahuje pouze nesporná fakta a mé názory a hodnocení na dění několika posledních let v České republice.

Vždy je dobré, když se začne od začátku. Je nutné pojmenovat aktéry zmíněného problému, jejich jednání, o co se snažili a zda toho dosáhli, co je k tomuto jednání vedlo, jaké byly důsledky tohoto jednání a co to stálo.

Co předcházelo

Volby roku 2013 vyhrála ČSSD a sestavením vlády byl pověřen Bohuslav Sobotka. Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL vznikla až počátkem ledna 2014. Andrej Babiš se stal v této vládě ministrem financí. Určitý čas fungovala vláda spolehlivě. Babiš byl dobrým ministrem financí. Poznenáhlu, řekl bych plíživě, začal vadit. Předseda vlády Sobotka začal kritizovat svého ministra financí, že Babiš krade nápady ČSSD, které realizuje a vydává je za práci hnutí ANO. K Sobotkovi se přidala KDU-ČSL, především Bělobrádek, že Babiš je na jednáních sprostý atd. Mezi tím Sobotka vyhlásil uvnitř ČSSD boj za odstranění Babiše. Sám jsem to kdysi zažil jako člen místní organizace ČSSD (dále jen MO) v Písku a také jako člen celostátního výboru Klubu seniorů ČSSD. Sobotka se nezastavil před nikým a před ničím. Například v novinách zostudil předsedu Krajského výkonného výboru ČSSD Jiřího Zimolu. Prohlásil, že Zimola je loutkou hradu a Andreje Babiše, že takové lidi ČSSD nepotřebuje. Střet mezi nimi vyvrcholil v souvislosti s kauzou kolem Babišových korunových dluhopisů. Obvinil Babiše, že je ve střetu zájmu, že trestně stíhaného ministra nechce ve své vládě. Očekával, že Babiš rezignuje. Skončilo to ovšem tak, že Sobotka jako předseda vlády, po peripetiích mezi ním a prezidentem, předal prezidentovi demisi své vlády.

Počátek kauzy Antibabiš

Podle mne je toto právě počátek aféry Antibabiš. (Policie ČR později kauzu korunové dluhopisy ODLOŽILA, neboť nešlo o trestný čin). Trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše a všech ostatních žalovaných osob je zastaveno. Doma i v zahraničí je najednou Česká republika čistá jako sníh. Dalo by se čekat, že to bude pro všechny pozitivní zpráva, ale řada politiků nejásá. Všichni začínají své hodnocení ” respektujeme toto rozhodnutí, ale ještě je tu nejvyšší státní zástupce Zeman a ten to může zvrátit“. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání může zrušit pouze podle ustanovení § 174a trestního řádu, pokud shledá, že je v rozporu se zákonem. Vůbec si nedovedu představit, že by oba státní zástupci jednali tak, že jejich rozhodnutí v tak ostře sledované kauze by bylo protizákonné.

 Další politici (z tábora „demokratických“ stran) říkají ještě ne. Ještě je tu krácení daní za reklamu. Vůbec jim nevadí, že se to v tomto případě Babiše vůbec netýká. Nejdále zašel Bartoš předseda hnutí Pirátů. Mají v úmyslu učinit v Bruselu dotaz na OLAF. Zřejmě nevěří ani jednomu našemu státnímu zástupci. Je to marná snaha udržet nemístné napětí honby na předsedu vlády po dobu co nejdelší. Což je v přímém rozporu se spokojeným životem nás všech ostatních.

Vedoucí státní zástupce Městského státního zastupitelství Mgr. Martin ERAZIM v tiskové zprávě ke kauze Čapí hnízdo uvedl, že v rámci aprobace ( schválení ), kterou  provedl v uplynulých dnech se ztotožnil s právním názorem v rozhodnutí, které vydal dozorový státní zástupce JUDr. Jaroslav Šaroch. 

Provedené dokazování jednoznačně prokázalo, že Farma Čapí hnízdo definici malého a středního podniku splňovala. Rovněž bylo prokázáno, že Farma Čapí hnízdo byla správně posouzena jako nezávislý podnik. Na komkoliv, tedy i na Agrofertu.

Otázka na exministra vnitra CHOVANCE a ministra vnitra HAMÁČKA: „Jak je možné, že Policie České republiky spáchala takový velký lapsus (závažné pochybení)? Jak vyplývá z tiskové zprávy vedoucího Městského státního zastupitelství v Praze, orgány činné v trestním řízení považovaly čestné prohlášení, že Farma Čapí hnízdo je malý nebo střední podnik za nepravdivé. Na základě toho bylo zahájeno trestní stíhání. Bez jediného konkrétního důkazu setrvával vyšetřovatel na tomto tvrzení téměř čtyři roky a podal na základě toho i obžalobu. Vyšetřovatel je pracovník odboru vyšetřování Kriminální služby Policie České republiky. Není tam sám a nepracuje tam sám. Jeho nadřízeným je ředitel odboru vyšetřování a jeho nadřízeným je ředitel Kriminální služby Policie České republiky. Nad ním je ještě ředitel pražské policie Tomáš Lerch a pak je ještě POLICEJNÍ PRESIDENT. Mezi jednotlivými stupni této pyramidy existuje kontrola a prověřování, aby nedošlo k věcným ani právním chybám.

K závažnému pochybení došlo a kontrolní mechanizmus Policie České republiky selhal. Je otázka, proč k tomu došlo a proč selhala kontrola mezi vyšetřovatelem a ředitelem odboru, kterému podle mne musel vyšetřovatel ve stanovených lhůtách předkládat vyšetřovací spis. Po celou dobu nebylo nic zjištěno. Je otázka, zda je to malou odborností všech zainteresovaných funkcionářů nebo, že by neměla policie všechny zákony jako státní zastupitelství? Je ještě jedna možnost, ale nechci spekulovat. Ministr vnitra Hamáček by měl vyvodit důsledky ve vztahu k funkcionářům, ale i sám k sobě, neboť prošetřování a trestní stíhání jen na základě toho, že pokládali ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ za nepravdivé, to si již nějaké závěry žádá.

"Milion chvilek"?

Nelze pochybovat o tom, že s aférou antibabiš přímo souvisí i MILION CHVILEK PRO DEMOKRACII. Dne 31. ledna 2018 byl do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsán SPOLEK Milion chvilek z.s. Jako předseda byl zapsán Mikuláš Minařík, nar. 6. 3. 1993. Funkční období předsedy je dvouleté. Základní účel spolku je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice. Forma činnosti je vedení kampaně "Milion chvilek pro demokracii," zejména propagace a šíření výzvy "Chvilka pro ANDREJE.“  Konkrétně na demostracích „CHVILKY“ požadovaly demisi Andreje Babiše, trestně stíhaného předsedy vlády České republiky i demisi Marie Benešové, ministryně spravedlnosti České republiky, protože měly obavy z porušení nezávislosti justice. Nyní došlo z hlediska veřejného mínění k pozitivnímu obratu. Trestní stíhání proti Andreji Babišovi a ostatním obviněným bylo ZASTAVENO, tedy Česká republika nemá trestně stíhaného předsedu vlády. Marie Benešová nemá údajný důvod porušit nezávislost justice. Spolku Milion chvilek z.s. přestaly existovat ty základní důvody k činnosti, ale v podstatě neexistovaly již v době jejich založení. V té době byl Andrej Babiš nevinný, ale neoprávněně trestně stíhaný. Na demonstracích "Chvilky" zdůrazňovaly, že nemají nic proti výsledkům voleb a hnutí ANO je stále ještě vítězem voleb. Takže nemohly mít nic proti koaliční vládě Andreje Babiše a nemohou mít tedy žádný důvod organizovat další demonstrace.

Zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo po tak dlouhé  době  ( v roce 2015 začala policie prověřovat a šetřit zda se něčeho nedopustil. V roce 2017 požádala o jeho vydání ke stíhání) znamená, že po celou tuto dobu byl Andrej Babiš nevinen (viz prezumpce neviny).

Postoj KSČM

Pod tímto úhlem pohledu je třeba hledět na prospěšnost dohody o toleranci KSČM menšinové vlády Andreje Babiše. KSČM se tím ukázala jako strana pevných zásad. Od počátku hleděla na Andreje Babiše a jeho kauzy z pozice presumpce neviny. Nyní se ukázalo, že to bylo správné. KSČM se ukázala jako státotvorná. Dohodou o podpoře menšinové vlády pomohla ke vzniku této vlády, ale také zabránila například zbytečným předčasným volbám.

Rozpaky ...

Zástupci ostatních (pravicových) politických stran vždy nedříve prohlásí, že rozhodnutí o zastavení trestního stíhání respektují, ale současně vkládají naději do nejvyššího státního zástupce Zemana, který by ještě mohl toto rozhodnutí zrušit. Neberou na vědomí, že rozhodnutí je v právní moci a státní zástupce JUDr. Jaroslav Šaroch a Městský státní zástupce v Praze Mgr. Erazim by se museli dopustit nezákonnosti a ne jen nějaké chyby. To podle mne vůbec nepřipadá v úvahu. Ostatní, například poslanec Výborný (KDU-ČSL) uvádějí, že je to morálně velice špatné. Je s podivem, že si KDU-ČSL nevzpomněla na morálku, když církve převzaly majetek, který nebyl "ukraden". Poslanec Rakušan zase uvedl, že to v lidech vzbudí tolik otazníků, že snad nebudou moci spát. Poslanec Kalousek prohlásil, že většina národa se s tím nemůže smířit. Jakou většinu národa poslanec myslel? Tu co byla v Praze na Letné? Páni poslanci si nemusí dělat starosti. Odpověď se spolehlivě dozvíme po volbách.

Samostatnou skupinu tvoří Piráti. Jmenovitě informátor v zahraničí poslanec Bartoš. Nesouhlasí s rozhodnutím, protože nesouhlasí se státním zástupcem JUDr. Jaroslavem Šarochem. To ovšem není možné. Pokud nesouhlasí s JUDr. Šarochem nemůže souhlasit ani s jeho nadřízeným Mgr. Erazimem. Údajným důvodem je, že OLAF řekl něco jiného než JUDr. Jaroslav Šaroch. Poslanec Sněmovny České republiky nevěří dvěma státním zástupcům a bude se dotazovat OLAFU v Bruselu. Kde to jsme?!

Vypadá to tak, že můžeme doufat pouze v to, že v Poslanecké sněmovně již neuslyšíme:

"vláda nic neděla, protože se řeší kauzy předsedy vlády. Nebo my bychom toho udělali více, ale drtí nás to, že máme trestně stíhaného předsedu vlády." 

Autor: 
JUDr. Josef Šlehobr
Zdroj: 
Vlastní