Růst cen je neudržitelný! Ceny potravin a bydlení prudce rostou. Brambory jako luxus

12. 8. 2019

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 2,9 %.  Tento vývoj byl ovlivněn zejména cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde došlo u řady potravin ke zrychlení meziročního cenového růstu.

Ceny zeleniny byly v červenci vyšší o 34,1 % (v červnu o 22,7 %), z čehož ceny brambor byly vyšší o 65,7 % (v červnu o 51,7 %).

Ceny masa vzrostly o 4,5 % (v červnu o 3,9 %), uzenin o 7,0 % (v červnu o 5,0 %), sýrů a tvarohů o 5,0 % (v červnu o 3,0 %).

V oddíle stravování a ubytování zrychlil růst cen stravovacích služeb na 4,5 % (v červnu 4,4 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červenci nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,0 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 10,4 % a zemního plynu o 3,6 %.

Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 4,1 %).

Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování (nárůst o 4,2 %).

V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 4,2 % a ceny finančních služeb o 5,6 %.

........................

Článek je uvozen nadpisem "Růst cen je neudržitelný!". Z našeho národního hlediska se nám to tak jeví. Ale z globálního hlediska s výhledem do budoucnosti, jak se zdá, se musíme připravit na dramatický trvalý růst celosvětových cen a nedostatek potravin.

Vrátit se k politice obnovy soběstačnosti v potravinách bude naše exestenční nutnost.

Uvádí to prognózy vývoje světových cen potravin v nadcházejících desetiletích, které dramaticky vzrostou a dostupnost potravin pro desítky milionů lidí se výrazně sníží.  Takovou předpověď uvádí zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). 

Závěry, ke kterým dospěli odborníci IPCC vyžadují nejvyšší pozornost, uvedla Ilya Bereznyuková, odbornice na zemědělství a potravinářství, řídící partnerka Agro a Food Communications. Podle ní se mnoho globálních společností v oblasti zemědělství a potravinářství již nyní potýká s problémy, které jsou uvedeny ve zprávě. Shrnutí klimatických změn se dotýká všech čtyř základních principů zajišťování potravin:

- dostupnost potravin (produktivita a výroba),

- cenová dostupnost a s ní spojená schopnost získat jídlo,

- spotřeba (výživa a vaření) a

- stabilita (narušení dostupnosti).

Při plánování svého rozvoje na 10–20–30 let dopředu tyto společnosti implementují  do svých dokumentů a modelů řešení problémů spojených se změnou 1) klimatu, 2) přístupu k čisté vodě, 3) jídlu atd. jako určující ...

(kráceno: jk)

Autor: 
Výběr: jk
Zdroj: 
www.czso.cz, obrázek: pixabay