Novoroční poselství předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM

29. 12. 2021

Vážení a milí spoluobčané,

 za námi jsou vánoční svátky a s nadějí a očekáváním vstupujeme do nového roku 2022. V tomto čase se ohlížíme a hodnotíme to, co je za námi, toužíme vidět dopředu a přejeme si, aby to, co přijde, bylo lepší, bez minulých chyb a omylů. Uplynulý rok byl pro nás všechny druhým covidovým rokem. Předpokládali jsme, že pandemii již zvládneme, ale jak ukazují čísla počtu nakažených, tak u konce ještě nejsme.

Pro KSČM byl rok 2021 rokem nedobrým. Poprvé v novodobé historii jsme se jako strana dostala až na samý okraj politického dění české společnosti. Nejen že jsme ztratili tisíce členů a sympatizantů, ale neuspěli jsme i v parlamentních volbách. Minulé vedení strany nedokázalo postupující několikaletý propad preferencí zastavit a výsledek zisku 3,6 % v parlamentních volbách nás nohavova3.jpgodsunul mimo Poslaneckou sněmovnu PČR. Levice utrpěla porážku a v PS není zastoupena. Nová vláda vzešlá z podzimních voleb se více zabývá sama sebou a neřeší horentně stoupající ceny potravin, bydlení, elektrické energie a plynu. Nekoná nic z toho, co jednotlivé dnes vládní koalice slibovaly. Čistě pravicová vláda chce šetřit, ale jako již jsme v minulosti zažili, jde o úspory na úkor občanů.

 V novém roce 2022 bude práce opravdu mnoho. V květnu nás čeká XI. sjezd KSČM. Právě sjezd má rozhodnout o tom, zda vedení vzešlé z mimořádného říjnového sjezdu povede stranu i v dalším období, o aktualizaci programu, stanovách a organizační struktuře strany.   K tomu se v dubnu uskuteční krajská konference. Úkoly jsou to obsahově i časově náročné a budou vyžadovat značné úsilí našich členů, základních i okresních organizací.

Vedle již zmíněných úkolů si v roce 2022 připomeneme 77. výročí ukončení 2. světové války v Evropě a uctíme památku obětí při osvobození Československa, 80.výročí vypálení Lidic.  Zabezpečíme oslavy Mezinárodního dne žen, oslavy 1. máje – Svátku práce. Neméně významným úkolem bude čelit snahám o překrucování dějin a výkladu historických událostí.

I přes všechny prohry a překážky nahlížíme do roku 2022 s optimismem. S optimismem nejen oslabit a zlomit covidový vir. Chceme přesvědčit naše spoluobčany, že jsme stále na straně pracujících, malých a středních podnikatelů, na straně těch, kdo pomoc potřebují.

Vážení jihočeští komunisté, naši příznivci, členky Levicových klubů žen, členové a členky Klubu českého pohraničí a další aktivisté, děkuji vám všem za odvedenou práci v uplynulém roce. Přeji vám jménem Jihočeského krajského výboru KSČM dobré zdraví, osobní a rodinnou pohodu, životní optimismus a radost z odvedené práce v roce 2022.

Autor: 
Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM
Zdroj: 
Jč KV KSČM