Jihočeský seminář u příležitosti 70. výročí Února 1948

1. 3. 2018

Jihočeský krajský výbor KSČM a Okresní výbor KSČM v Prachaticích uskutečnily seminář u příležitosti 70. výročí Února 1948. Hlavním řečníkem byl Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM.

Seminář a následná diskuse se v první části zabývala především událostmi demokratického převzetí moci v režii tehdejší KSČ. Ve druhé části byl objasněn a diskutován odkaz únorových událostí pro současný a budoucí vývoj v naší zemi. Současná média tyto historické události nezprostředkovávají občanům v plné šíři a mnohá objektivní fakta dokonce zamlčují. Téměř zamlčují skutečnost, že politická krize byla záměrně vyvolána národně socialistickými, lidoveckými a slovenskými demokratickými ministry vlády podáním demise.

Tím postupem chtěli zvrátit socializující vývoj československé společnosti, který podporoval prezident Beneš a drtivá část společnosti. Prezident Beneš socializující cestu vývoje společnosti přiblížil ve své knize „Demokracie dnes a zítra“, ale toto Benešovo dílo je mnohými historiky opomíjeno. Proti pokusu o reakční puč se vzedmula mohutná vlna lidového odporu. Je zásluhou především Gottwaldova vedení KSČ, že vyhrocená politická krize byla vyřešena politickými prostředky při plném respektování předmnichovské ústavy z roku 1920. Seminář se nevyhýbal ani bolestivým tématům. Také další vnitropolitický vývoj po roce 1948 se odehrával v ostré politické konfrontaci. Z nedávno odtajněného dokumentu CIA vyplynulo, že se za éry ředitele Allena Dullese USA podílely výrazným způsoben na ovlivnění politických událostí v naší zemi v 50-tých letech. Gottwaldovo vedení KSČ a dokonce vedení SSSR bylo bohužel oklamáno. Z tohoto období si bereme ponaučení a nesmí se nikdy opakovat.   

Ve druhé části semináře byly objasněny mnohé postupy vedení strany v tom jak navázat na historický odkaz Února 1948 při současném politickém vývoji a vyjednávání o vládě v České republice. Ten spočívá především ve vědomí hrdosti na výsledky, které byly dosaženy v období budování socialismu do roku 1989. Nelze zapomenout například na to, že jen průmyslová vybavenost zemědělství se proti roku 1945 zvýšila 38 x a dosáhlo se potravinové soběstačnosti. Nyní je zemědělská výroba utlumována, potraviny se dováží a půda leží ladem-zatravňuje se. Byla vyřešena bytová situace postavením dvou milionů bytů, vytvořila se celá řada sociálních jistot, na které se dnes zapomíná, a tak by šlo pokračovat dál a dál.  

Současné vedení strany považuje vyřešení ústavní krize v roce 1948 a pozdější vývoj především jako inspiraci pro svá stranická a politická rozhodnutí, vládní a parlamentní vyjednávání. Také současná doba není lehká. Například KSČM se musí rozhodnout, zda ve tvrdém střetu kapitálu podpoří domácí nebo zahraniční, když Andrej Babiš reprezentuje především domácí agrární kapitál, který má úzkou vazbu na statisíce našich občanů.

V zahraniční politice chce pak položit důraz na platnou chartu OSN a rozhodnutí RB. Například v postoji k NATU prosazovat zapomínaný článek 1 Washingtonské smlouvy o tom, že veškeré mezinárodní spory se řeší mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost. A tak bychom mohli pokračovat v celé řadě politických rozhodnutí.

Závěrem lze říci, že seminář splnil účel. Bohužel, vyčleněný čas rychle uplynul a celá řada připravených dotazů a vystoupení nemohla být přednesena.

Fotogalerie

Autor: 
jk
Zdroj: 
+ foto vlastní