Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše 2019

29. 5. 2019

       Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova na návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše rozhodla uskutečnit Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše součástí pietního aktu  prováděného ve městě Sezimovo Ústí péčí Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí. Akt se konal  při příležitosti 135. narozenin pana prezidenta.

            Pietní akt se uskutečnil  v souladu s plány práce obou klubových rad 28.května 2019 od 11,00 hod. v prostoru Památníku Edvarda Beneše u hrobky manželů Hany a Edvarda Benešových ve městě Sezimovo Ústí.

       Náš klub byl aktu  přítomen delegací Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, kterou vedl osobně její předseda s členy klubu z Tábora a Soběslavi. Prapor klubu nesl praporečník, člen klubu ze Soběslavi přítel Stanislav Šalát. Společně s naší baráčnicí v blatském kroji  přítelkyní Květou Ryšavou drželi čestnou stráž u praporu klubu na důstojném místě přímo proti státní vlajce ČR s čestnou stráží Hradní stráže.

            Našemu pozvání vyhověla předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM soudružka Alena Nohavová. Členka klubu přítelkyně Květa Ryšavá na pietní akt přivedla ze Soběslavi baráčníky. Ti se dostavili v lidových blatských krojích a obohatili společenskou vážnost pietního aktu stylovým uvítáním hostů v slovanském obyčeji chlebem a solí.

            Věnec Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova se stuhou okresní rady položila delegace klubu v čele s předsedou.

       S hlavním projevem vystoupil  zástupce Husitského muzea v Táboře pan Vybíral.  

       Součástí pietního aktu byla také bohoslužba Církve československé husitské.

Závěrem pietního aktu se s panem prezidentem rozloučil trubač Hradní stráže s Večerkou na trubce.                 

       Na závěr konstatujeme, že pietní akt a náš Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše proběhl v Sezimově Ústí důstojně.    

Edvard Beneš se zasloužil o stát

 

Ing. Zdeněk Trippé                                                                            Jana Kozáková

předseda                                                                                             předsedkyně

Okresní  rada KČP Táborsko,                                                            Jihočeská krajská rada KČP

Dr. Edvarda Beneše                                                                           Jana Žižky z Trocnova

 

Fotogalerie

Přivítání čestného hosta Aleny Nohavové, předsedkyně Jč KV KSČM
Baráčnice při vítání hostů
Předsedkyně Jč KV KSČM Alena Nohavová a před ní přední historička, členka SEB PhDr. Neurdolfová
Hosté klubu, kteří společně s předsedou klubu budou klást věnec krajské a okresní rady
Delegace institucí a spolků při kladení věnců
Hudba hradní stráže v akci a na jedničku jako vždy
Předsedkyně Jihočeského KV KSČM Alena Nohavová jde pokládat věnec KSČM
Věnec Jihočeského KV KSČM byl právě položen k hrobce pana prezidenta
Kladení věnců se účastnili i studenti a mladí lidé
Delegace komunistů byly snad jedinými zástupci politického spektra ČR (delegace Jč KV KSČM a OV KSČM Tábor)
Na aktu byla přítomna mládež a to je moc dobře
Církev Československá husitská z Tábora a baráčnice ze Soběslavi
Delegace města Sezimovo Ústí v čle s panem starostou jde ke kladení jako poslední
Vlajka klubu byla na nejlepším místě
Projev starosty Sezimova Ústí na zahájení
Hosté pietního aktu ze Soběslavi
Modlitba na závěr pietního aktu
Trubač Hradní stráže prezidenta ČR se loučí Večerkou na trubce
Poslední pocta panu prezidentovi, budovateli Československa
Prezident Edvard Beneš se zasloužil o stát
Autor: 
Ing. Zdeněk Trippé, předseda Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše
Zdroj: 
Vlastní, Časopis Hraničáč, foto vlastní