OV KSČM Strakonice

naše sídlo

Okresní výbor   K S Č M

Spojařů 1273, 386 01 Strakonice

předseda Václav Smeták

Úřední hodiny:

Po: 7:30-16:30

ÚT: 9:00-15:00

ST: 7:30-16:30

Čt:  7:30-16:30

Pá: 7:30-10:30

Kontakty:

tel.: +420 383 324 528

fax: +420 383 324 523

email: ov.strakonice@kscm.cz 

NAVRCHOLU.cz

Jižní Čechy - počasí

STRAKONICE KSCMZ médií

Z médií

Oživme platnost Dekretu o míru!

Oživme platnost Dekretu o míru! (2.6.2017)

Dekret o míru, jenž byl přijat před sto lety na II. všeruském sjezdu sovětů v noci z 26. na 27. října (tj. z 8. na 9. listopadu) 1917, považujeme za stále velice aktuální, proto jsme k němu zorganizovali pracovní konferenci. Takto uvedl pražskou poradní schůzku několika evropských komunistických a dělnických stran předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Jde mu o oživení platnosti tohoto dekretu ve jménu mírového rozvoje Evropy a světa.

 »Právě Velká říjnová socialistická revoluce, vznik socialistického Ruska a následně vznik SSSR zajistily pro civilizaci, že mohla překonat nejreakčnější etapu imperialismu – německý nacismus, italský fašismus a japonský militarismus, díky Rudé armádě Sovětského svazu zvítězit nad tímto největším zlem lidských dějin,« vysvětlil Filip. Také díky VŘSR se svět začátkem druhé poloviny 20. století začal vypořádávat se světovým koloniálním systémem a nastolil mírové soužití lidí různých ras a náboženství. Autorem Dekretu o míru byl Vladimír Iljič Lenin, jenž v něm zakotvil socialistické principy mezinárodní politiky, spravedlivého demokratického míru a zásady mírové spolupráce mezi státy.

 

Filip v úvodním projevu k účastníkům porady z KS Rakouska, strany AKEL, KS Finska, KS Řecka, Maďarské dělnické strany, Portugalské KS, KS Ruské federace, KS Slovenska, KS Ukrajiny, české Strany demokratického socialismu (a přítomni byli také čínští diplomaté) nastínil vliv ducha Dekretu o míru na zrod nových mezinárodních organizací, jejichž úkolem mělo být udržení světového míru a bezpečnosti. Takto vznikla OSN. »Charta OSN v podstatě v čase svého zrodu naplňovala ideje Dekretu o míru,« poznamenal. Vítězství SSSR nad německým fašismem rezonovalo v lidově-demokratických a socialistických revolucích v zemích střední a východní Evropy a vzniknuvší soustava socialistických zemí se stala alternativou kapitalistického světa a rozhodujícím hráčem bipolárního světa. Mezinárodní společenství se pokusilo snížit napětí studené války přijetím Závěrečného aktu helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v roce 1975, pokračoval ve svém historickém ohlédnutí předseda ÚV KSČM. »Za nejvýraznější nedostatek Závěrečného aktu je možné považovat zrovnoprávnění nejvýznamnějšího mezinárodněprávního principu – práva národů na sebeurčení s právem neměnnosti hranic.«

 

Západ vyznává dvojí metr

 

Konec bipolárního světa a pád socialistických zemí znamenal, že se duch Dekretu o míru vytratil z mezinárodní politiky a byl nahrazen globální dominancí USA a militarizací mezinárodní politiky. »Vítězný neoliberalismus reprezentovaný globalisticko-oligarchickými klany intenzivně pracoval a pracuje na likvidaci zbytků sociálního státu a na vykořenění sociálně spravedlivého společenského řádu. A opět se intenzivně bojuje o kontrolu světových zdrojů surovin, zejména přírodních zdrojů Ruské federace,« dále řekl Filip s tím, že Západ pod dikcí USA přistoupil k uplatnění dvojích standardů.

 

Existuje dvojí výklad principů mezinárodního práva. Např. v případě Kosova a Tchaj-wanu Západ podporuje separatisty a odmítá územní celistvost Srbska či Číny, ovšem v případě Abcházie, Jižní Osetie, Krymu a Donbasu nerespektuje právo národů na sebeurčení, ale »podporuje gruzínskou vládu a fašistickou vládu Kyjeva a ostře útočí na Ruskou federaci a neustále proti ní přijímá různé sankce«, řekl Filip. Přitom právní nástupce Sovětského svazu, Rusko, po rozpadu SSSR umožnilo bývalým členským státům SSSR, aby v plné míře uplatnily právo na sebeurčení. Když však po majdanizaci Ukrajiny hrozilo, že extremistická ukrajinská vláda bude popírat lidská práva ruské menšiny a ta se na Krymu rozhodla pro referendum, kterým rozhodla pro připojení Krymu k Rusku, západní velmoci namísto toho, aby akceptovaly právo ruské menšiny na Ukrajině na sebeurčení, dnes vehementně argumentují tvrzením, že Rusko anektovalo Krym. »Právě tato skutečnost svědčí o rozkladu mezinárodního práva a o potřebě jeho obnovení v duchu Dekretu o míru a původního mírového výkladu Charty OSN,« je přesvědčen předseda ÚV KSČM.

 

Iniciativa pro evropský mír

 

Výsledkem pracovní konference bude rezoluce k 100. výročí vydání Dekretu o míru, nad jejímž zněním začali účastníci diskutovat. Například rakouský komunista Christoph Kepplinger-Prinz připomněl, že KS Rakouska šlo vždy o neutralitu. Avšak navzdory přáním Rakušanů rakouské elity tlačí zemi do vojenských aliancí. »Žijeme ve světě, který není mírový. Mezi Západem a Východem je ohromný sociální rozdíl a i to je potenciál pro konflikt,« řekl. KS Rakouska proto přichází s iniciativou pro evropský mír, kterou navrhuje stranám Evropské levice a stranám ve frakci GUE/NGL. Evropa se musí stát zónou bez nukleárních zbraní, bez členství v NATO a bez současných tzv. bezpečnostních struktur EU.

 

Plenění zdrojů, militarizace, šovinismus, soustředění vojenských sil NATO u ruských hranic – to vše jen zvyšuje nebezpečí vojenského konfliktu, míní i Giorgos Koukoumas z kyperské Pokrokové strany pracujícího lidu (AKEL). Snahu o konfrontaci ukázal podle něho i bruselský summit NATO. Doporučil, aby komunisté byli více aktivní ve Světové radě míru. Tato organizace by měla získat masový charakter. »Komunistické strany jsou jediné, které disponují vlastní ideologií, jež umí lidem vysvětlit, co stojí za zájmy kapitalistických států. Komunisté jsou jediní, kteří mohou uvědoměle bojovat proti příčinám válek,« řekl na konferenci.

 

Účast Portugalska v NATO a také smlouvy s USA týkající se amerických vojenských zařízení v této zemi odmítá Portugalská KS, která má za to, že životním zájmem Portugalska je účast na procesu odzbrojování a posilování mechanismů mezinárodní kolektivní bezpečnosti, v nichž je rozpuštění NATO rozhodujícím cílem. »Mír lze zajistit jen cestou všeobecného a kontrolovaného odzbrojení a rozpuštěním NATO k potvrzení národní svrchovanosti,« uvedl Luis Carapinha, člen Zahraničního oddělení KS Portugalska.

 

Diskuse dnes pokračuje dalšími příspěvky. KSČM zastupují dále místopředsedové jejího ústředního výboru Petr Šimůnek, Jiří Dolejš a Josef Skála.

 

 

autor: m.h.
zdroj: FOTO – Haló noviny/Radovan RYBÁK
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena